Account Number Legends:

DD: Dhai Dweep
ND: Nandwishvar Dweep
PM: Panch Meru
SC: Sashwat Chaityalay
SKT: Sahastrakut Chaityalay
SP: Samosharan Parshwanath
TC: Trikal Chaubisi
VC: Vartman Chaubisi

Please note: If the Account number has A, B, C, D at last, it denote that this account belongs to Murti and if it does not have these alphabets at last, then this account belongs to Chaityalay.

SNameAREAALT
1BIJENDER - VEENA - VIKAS JAINA.G.C.RSKT-1
2VIDHYA WATI JAIN-SKT-403
3KANCHAN DEVI-SARITA JAIN-C%VIMAL-SKT-404
4KAPUR CHAND JAIN-ARTI JAIN-SC 6004 B
5HARISH CHAND - KOUSHAYA JAIN VIKAS NAGAR (UK)5 SUMATINATH
6RAJESH-PARUL JAINA.G.C.RSKT-2
7NITU JAIN-RAJEEV JAIN-SHUBI JAINA.G.C.RSKT-405
8NIRMALA JAIN W/O MAHAVEER PRATAP A.G.C.RSKT-406
9BHAGCHAND-SHANTI DAVI C% RAJKUMARAASAMSC 6004 C
10ROOP CHAND-SANTOSH KUMAR JAINAAYA NAGARSC 13009 B
11ADISH KUMAR-ANSHUL JAINAAYA NAGAR - DELHIVC-5-B
12ROOP CHAND-SANTOSH JAINAAYA NAGERVC-16-C
13INDU PD. JAIN-KALLUMAL JAINABUROAD (RAJ)SKT-407
14MONIKA JAIN-PRADEEP KR. JAINADARSH NAGARSKT-408
15PREM DEVI-VIMAL JIADARSH NGRSKT-409
16VIMAL KR.-NISHIKANT JAINADARSH NGRSKT-410
17ASHARFI DEVI W/O HAZARI LAL JAINAGRASKT-3
18ALKA JAIN - RAVINDRA JAINAGRASKT-4
19LAXMI DEVI JAINAGRASKT-5
20MALTI JAIN-RAMESH CHAND JAINAGRASKT-6
21NIRANJAN LAL-BANARSHI LALAGRASKT-7
22SALENDRA KR.-RAHUL JAINAGRASKT-8
23URMILA JAIN BAROLIYAAGRASKT-9
24VIMLESH-RAJENDRA JAINAGRASKT-10
25KAILASH CHAND-RAKESH JAINAGRASKT-11
26PADMA DEVI-PRAKASH CHAND JAINAGRASKT-12
27ASHOK - ADISH - USHA - ANI JAINAGRASKT-411
28ANIL KUMAR - RAJKUMARI JAINAGRASKT-412
29ABHA JAIN - VIMAL JAIN AGRASKT-413
30CHANDRA KALA - HARIBABU JAINAGRASKT-414
31DIG. JAIN MAHILA MANDALAGRASKT-415
32DEEPA JAIN - VISHAL JAINAGRASKT-416
33DHAN KUMAR-RUPESH JAINAGRASKT-417
34DHARM CHAND JAINAGRASKT-418
35DHRAM CHAND - MANISH JAINAGRASKT-419
36JAYPRAKASH JAIN-SAROJ JAINAGRASKT-420
37KAMLESH DEVI JAINAGRASKT-421
38KAILASH CHAND-NEERAJ JAINAGRASKT-422
39K.D.JAINAGRASKT-423
40KANTA JAINAGRASKT-424
41KOSHAL KISHOR-DEEPCHAND JAINAGRASKT-425
42LAXMI DEVI-SRIBHAGWAN DASSAGRASKT-426
43MAHENDRA JAIN-KANTA JAIN ADVOCATEAGRASKT-427
44MADAN LAL JAINAGRASKT-428
45MANORMA JAIN M% MADHUP JAINAGRASKT-429
46MANJU JAIN-VIRENDRA KR. SHASTRIAGRASKT-430
47MANORMA -DAMAN CHAND TAHARPURAGRASKT-431
48NARENDRA JAIN-MANJU GODHAAGRASKT-432
49PUSHP CHAND-ASHA JAINAGRASKT-433
50PURAN CHAND-RATAN DAVI-ANILAGRASKT-434
51POONAM JAIN-VAIBHAV JAINAGRASKT-435
52PRAMOD JAIN-KAMNI JAINAGRASKT-436
53PREM JAIN-MANOJ JAINAGRASKT-437
54PUSHPA BAGDA-VINAY JAINAGRASKT-438
55PUSHPA JAIN-SURESH CHAND JAINAGRASKT-439
56PAWAN KR. MOHIT JAINAGRASKT-440
57RAJEEV JAIN-KALPNA JAINAGRASKT-441
58RASHMI JAIN-MUKASH JAINAGRASKT-442
59SHANTA JAIN-PRAKASH JAINAGRASKT-443
60SALONI JAIN-ANSHU JAINAGRASKT-444
61SAROJ JAIN-MAHAVER PD. JAINAGRASKT-445
62SANGEETA JAIN-SALENDRA RAPARIYAAGRASKT-446
63SUBASH JAIN-MANISH JAINAGRASKT-447
64SUSHMA JAIN-SUMAT PD. JAINAGRASKT-448
65SHYAM BABU-ABHISEK-VEENA JAINAGRASKT-449
66SIMMY JAIN-RAMESH CHAND JAINAGRASKT-450
67TRUPTI GODHA-RAJ GODHA JAINAGRASKT-451
68UMA JAIN-SHANTI JAINAGRASKT-452
69USHA JAIN-ASHISH JAINAGRASKT-453
70VIJAY KR.-ABHAY JAINAGRASKT-454
71HEERA DAVI-NARESH CHAND JAINAGRASKT-455
72SARLA JAIN-ASHOK JAINAGRASKT-456
73BEKUNTHI DEVI-DINESH AGGARWALAGRASKT-457
74MAHIPAL SINGH-MUKYATAR SINGH JAINAGRASKT-458
75MANJU JAIN-GIRISH CHAND JAINAGRASKT-459
76CHANDRA MOHAN-SNEH LATA JAINAGRASKT-460
77NIRMAL JAIN-DINESH CHAND -SUBHAMAGRASKT-461
78KAMLESH JAIN-S.K.JAINAGRASKT-462
79RAJKUMAR JAIN RAKHI JAIN AGRADD 2001
80RAHUL JAIN-SALENDER JAINAGRADD 2150
81SHIKHAR CHAND JAINAGRAND-5-A
82VIRENDRA KUMAR JAIN ANAND KUMAR JAINAGRAND-17-A
83PANNA LAL-VIVAK JAIN BENADAAGRA3 SAMBHAVNATH
84PANNA LAL-VIVAK JAIN BENADAAGRAVC-3-A
85PANNA LAL-VIVAK JAIN BENADAAGRAVC-3-B
86PANNA LAL-VIVAK JAIN BENADAAGRAVC-3-C
87PANNA LAL-VIVAK JAIN BENADAAGRAVC-3-D
88SUBASH CHAND-NEERAJ JI (ETAWA WALE)AGRA6 PADAMPRABHU JI
89SUBHASH CHAND-NEERAJ JAIN AGRAVC-6-A
90SUBHASH CHAND-NEERAJ JAIN AGRAVC-6-B
91SUBHASH CHAND-NEERAJ JAIN AGRAVC-6-C
92SUBHASH CHAND-NEERAJ JAIN AGRAVC-6-D
93RUPESH KR JAINAGRA5027
94RUPESH KR JAINAGRASC 5027 A
95SHARAN JAIN W/O RAVINDRA JAINAGRASC 6001 C
96KALICHARAN-NIRMAL JAINAGRASC 6004 D
97PRAKASH CHAND-MANOJ JAINAGRASC 6005 C
98SANJEEV JAIN-ANJALI JAIN - RISHU-MANSHI JAINAGRASC 6005 D
99CHANDAN JAIN C% UNNATI INTERPRISESAGRASC 6006 B
100SAILVI JAIN - MANOJ JAINAGRASC 6006 C
101PRAMOD KUMARI-BISHAMBER DAYAL JIAGRASC 6006 D
102MUNNI DEVI-PRAMOD KUMAR JAINAGRASC 6007 B
103ARCHNA JAIN W/O ABHAY KR JAIN - (MOTER WALE)AGRASC 6007 C
104RAKHI JAIN W/O ASHISH JAIN - (MOTER WALE)AGRASC 6007 D
105MANJU JAIN W/O AJAY JAIN - (MOTER WALE)AGRASC 6008 B
106SHANKARLAL - KAMAL KUMAR JAIN - (SHAHBAJAJ) AJMER WALEAGRASC 6008 C
107SAVITA JAIN W/O NEERAJ JAINAGRASC 6008 D
108RAKHI JAIN W/O KOSHAL JAINAGRASC 6009 B
109ANISHA JAIN - SACHIN JAIN - (KHERIYA WALE)AGRASC 6009 C
110VINITA JAIN W/O AMIT JAIN - (BECHPURI WALE) MURINAAGRASC 6009 D
111SANGEETA JAIN - SUEEEP JAIN - (AJMER WALE)AGRASC 6010 B
112USHA JAIN-ANIL JAINAGRASC 6010 C
113RETU JAIN-RUPENDRA JAINAGRASC 6010 D
114MANORMA JAIN-LOKCHAND JAINAGRASC 6011 B
115MAHENDRA KR. JAINAGRASC 6011 C
116ROSHAN LAL-RASHI KR. JAINAGRA6017
117PRADEEP KR.-SANJEEV JAINPAN WALEAGRA11019
118KASTURI DEVI-SWAROOP CHANDAGRASC 12005 A
119SUBASH CHAND-ABISHEK JAINAGRASC 13002 A
120Smt. Saroj Devi Jain - W/o Lt. Swarup Chand Jain Bajaj - Satendra - Pradeep - Rakesh JainAGRA13026
121Smt. Saroj Devi Jain - W/o Lt. Swarup Chand Jain Bajaj - Satendra - Pradeep - Rakesh JainAGRASC 13026 A
122SUDHA JAIN-KAMLASH JAINAHAMDABADSKT-13
123LT. DINESH CHAND MOHAN LAL KE - SMRITIME NERANJANA JAIN - DI SHAT RUPESH KATULAHAMDABADSKT-463
124KESHAV LALSHAH SHRIMATI TULA - KESHAV KETAN MAYANKAHAMDABADSKT-464
125SHRI SHAH SHUSHELA BAHIEN - BABULAL RAKESH - ARJUN NAGARAHAMDABADSKT-465
126SUREKHA JAIN-PRADEEP JAINAHAMDABADSKT-466
127SWATI D% UDAY SHAHAHAMDABADPM - Viduan Mali 2
128NEERAJ JAINAHAMDABADSC 6011 D
129KAMLESH - AMIT - MUKESH BHAI JAINAHEMDABADSKT-467
130PUSHPA-GULAB CHAND SHAHAHEMDABADND-12-A
131GULAB CHAND JAINAHMEDABADSKT-468
132SHANTI DIG CHETALIYAAHMEDABADSKT-469
133RATNO DEVI-NEMCHAND JAINAJMERSKT-14
134MANJU JAIN-SURESH CHAND JAINAJMERSKT-470
135PRAMCHAND-MANOJ PANDIYAAJMERSKT-471
136RAMESH CHAND-MADHU HANDICRAFFTAJMERSKT-472
137GYAN CHAND - PRAVEEN JAINAJMERND-2
138GYAN CHAND - PRAVEEN JAINAJMERND-2-A
139DIVYA JAIN - BRAJESH JAINAJMERSP 7A
140MILAP CHAND C% VINAY JAINAJMERSC 4001
141MILAP CHAND C% VINAY JAINAJMERSC 4001 A
142PRAMOD KR. JAINAJMER
143RAMSWAROOP-PRAMESH JAINAJMERSC 6012 B
144SATISH CHAND-SARVESH KR JAINAJMERSC 6012 C
145ASHOK KR - VINIT KR JAINAJMERSC 11019 D
146MADANLAL - TRILOK CHAND JI JAINAJMER SKT-473
147PANNALAL-MUNNIBAI JAINALIGARHSKT-474
148TARUN JAIN-ARUNA-SANKLAPALIGARHSKT-475
149SOMYA-MOHIT JAIN-JAIPRAKASHALLAHABADSKT-476
150TARA VATI JAIN-TEJPAL JAINALLAHABADSKT-477
151VIMLA DEVI-MAGAN CHAND SARAFALWARSKT-15
152VINOD KUMAR TARA CHAND JAIN GODHAALWARSKT-478
153KAMAL JAIN W/O VIMAL KUMAR JAINALWARSKT-479
154SOURAV JAIN-SUSHIL JAINALWARSKT-480
155SULOCHNA JAIN-GYAN CHAND JAINALWARSKT-481
156NUTAN JAIN-ASHOK JAINALWARND-21-A
157JYANTI PARIWARALWAR6018
158NEERAJ JAINAMAHDABADSKT-482
159SURENDRA JAIN-MEENA JAINAMAN VIHARSC 6012 D
160JAGMOHAN DASS JAIN-AMIT JAIN - - RAMYAK JAINAMARTIK VIHARSKT-483
161NIRMAL JAIN-SUMAT PD. JAINAMBALASKT-484
162SANGEETA JI BANK WALE AMBALADD 2152
163VINAY KR. JAIN JAIN AGENCYAMBALA6019
164PUNIT JAIN S/O RAMESH CHAND JAINAMBALA - CANT(HR)SC 12007 D
165ROHIT JAIN-MUKASH JAINAMBALA CANTSC 12005 B
166SUKVEER SINGH JAIN AMBALA CANTSC 12006 A
167RANI DEVI-JINEDRA DASS JAINAMBALA CANTSC 12016 B
168JAGDESH CHAND-SURESH JAINAMBHASKT-16
169MUNNI DAVI-BHAGCHAND-VIRENDRA JAINAMBHASKT-17
170AJAY KR.-MANISH JAINAMBHASC 6013 B
171DAVCHAND JAIN-SANDAV JAIN OM SAI TRADRESAMBHASC 12018 B
172KIRAN MALA-RAGUVEER DAYALAMINAGAR SARAISKT-485
173UMANG JAIN-ASHOK JAINAMINAGAR SARAISKT-486
174ABHISHEK JAIN AMINAGAR SARAISKT-487
175KAILASH CHAND-MANISH JAINAMINAGAR SARAISC 6013 C
176KASTURI DEVI-RATAN CHAND JAINAMRAWATISKT-488
177RAJINDER SHANTINATH JAINAMRAWATI(M.H)SC 6013 D
178SUMAN JAIN-SURENDRA JAINAMROHASKT-489
179SUSHILA JAIN-NEMCHAND JAINANAND NAGARSKT-490
180SURENDRA KR.-SAROJ JAINANAND PARVATSKT-491
181PRAVEEN JAIN-BHAWNA JAINANAND VIHARSKT-492
182RAMESH CHAND-SUNITA JAINANAND VIHARND-3
183RAMESH CHAND-SUNITA JAINANAND VIHARND-3-A
184MAKSUDAN LAL-RATAN MALA JAINANAND VIHARPM - Viduan Mali 3
185MAKSUDAN LAL - RATANMALA JAIN - PUSHPLATA - MANISH JAINANAND VIHARVC-11-B
186PRADEEP KR.-SHIKHAR CHAND JAINANAND VIHARSC 6014 B
187SHEELA JAIN-UMESH JAINANGAD NAGERSKT-493
188MAHILA MANDAL JAIN SMAAJANUPSHAR (M.P)SKT-494
189PRASANI DAVI-MANGALSAIN JAINARJUN NAGARSKT-495
190PUSHPA JAIN-SUSHIL JAINARJUN NAGARSKT-496
191SRAVAN KR. JAINARJUN NAGERSC 6014 C
192SARWAN KR. JAINARJUN NAGERSC 60144 D
193SHASHI BALA- RICHPAL SINGH JAINARJUN NGRSKT-497
194USHA JAIN - SANJEEV JAINASHOK NAGARSKT-498
195NAVEEN JAINASHOK NAGARSKT-18
196SURESH JAIN-NAVEEN-KAMLESH-SAVITAASHOK NAGARPM - Viduan Mali 4
197RAKESH JAIN - ANIL JAIN (FAMILY)ASHOK NAGAR6020
198HANS KR.-JAGDESH PD. JAINASHOK NAGAR SC 10011 C
199KIRAN JAIN-NARENDRA JAINASHOK NAGERSC 6002 C
200MANISH KR-ASHISH JAINASHOK NAGER(MP)SKT-499
201KALPNA-SURESH CHAND-AJAY JAINASHOK NGR (M.P)SKT-19
202GANDA BAI - GOKUL CHAND JAINASHOK NGR (M.P)SKT-500
203KESHAR BAI M% RAMESH -RAJENDRAASHOK NGR (M.P.)SKT-20
204USHA JAIN-DR. SUGAN CHAND JAINASHOK NGR (MP)SC 6015 B
205KAILASH CHAND JAIN - LAXMI DEVI - - ASHOK JAIN.ASHOK VIHARSKT-21
206AKANT JAIN - NEHA JAINASHOK VIHARSKT-22
207KAILASH -PUSHPA JAINASHOK VIHARSKT-23
208MUKASH JAINASHOK VIHARSKT-24
209MAHILA DIG - JAIN SAMAJASHOK VIHARSKT-25
210M.K.JAIN-LALITA JAINASHOK VIHARSKT-26
211RATAN MALA JAIN-RAJESH JAINASHOK VIHARSKT-27
212SUDHA-GYANCHAND JAINASHOK VIHARSKT-28
213SANJEEV-ANJNA -SANCHI JAINASHOK VIHARSKT-29
214SARLA JAIN-VIRENDRA JAINASHOK VIHARSKT-30
215UMA JAIN-TRILOK JAINASHOK VIHARSKT-31
216VIMLA -SUBHASH JAINASHOK VIHARSKT-32
217KANTA JAIN-HEMCHAND JAINASHOK VIHARSKT-501
218KANTA DAVI JAINASHOK VIHARSKT-502
219RAJUL JAIN-DALCHAND JAINASHOK VIHARSKT-503
220SHASHI-DINESH JAINASHOK VIHARSKT-504
221VIJAY-INDU JAIN -RACHIT-ROHITASHOK VIHARSKT-505
222PAWAN JAIN-NIRMILA JAINASHOK VIHARSKT-506
223REKHA JAIN-SUNIL JAINASHOK VIHARDD 2032
224REKHA JAIN-SUNIL JAINASHOK VIHARDD 2032 A
225REKHA JAIN-SUNIL JAINASHOK VIHARDD 2032 B
226REKHA JAIN-SUNIL JAINASHOK VIHARDD 2032 C
227REKHA JAIN-SUNIL JAINASHOK VIHARDD 2032 D
228ANITA JAIN - VIRENDRA JAIN ASHOK VIHARND-27-B
229DHARMENDRA JAIN - NAVEEN JAINASHOK VIHARND-27-C
230SATESH KR. JAINASHOK VIHARND-27-D
231MANISH JAIN-APURVA JAINASHOK VIHARPM - Viduan Mali 5
232ANIL SETHI-PULKIT JAIN SETHIASHOK VIHARSP 8
233ANIL SETHI-PULKIT JAIN SETHIASHOK VIHARSP 8A
234ANIL SETHI-POONAM SETHI M%PULKIT - KHAYATI SETHIASHOK VIHARSP 17
235ANIL SETHI-POONAM SETHI M%PULKIT - KHAYATI SETHIASHOK VIHARSP 17A
236SONIYA JAIN-SRIPAL JAINASHOK VIHARSC 6015 C
237SUNITA JAIN-SUNIL JAINASHOK VIHAR6021
238LT. SULEK CHAND-MAGANSHREEASHOK VIHAR6022
239GUNMALA JAIN ASHOK VIHAR6023
240MAGANSHREE JAIN ASHOK VIHARSC 10011 D
241SACHIN JAIN NELIMA JAIN - SUMITRA - JAYBHAGWAN JAINASHOK VIHAR12008
242SACHIN JAIN NELIMA JAIN - SUMITRA - JAYBHAGWAN JAINASHOK VIHARSC 12008 A
243VINOD JAIN-TRISHLA JAINASHOK VIHARSC 12008 C
244USHA JAIN-MAHENDRA JAINASHOK VIIHARSKT-507
245SOURAV JAIN-PRAVEEN JAINASHOKA NIKATANSKT-508
246PRAVEEN JAIN - PUSHPA JAIN - LT. PHALAD SINGH-PADMAWATI JAINASHOKA NIKETANSC 4002
247PRAVEEN JAIN - PUSHPA JAIN - LT. PHALAD SINGH-PADMAWATI JAINASHOKA NIKETANSC 4002 A
248VIRENDRA -SUSHMA JAINASHOKA NIKTENSC 13002 B
249DHANRAJ JAIN - RAJENDER JAIN ASSAMSKT-33
250SOHAN LAL-ANIL KR. JAINASSAMSKT-34
251HULASH JAIN-TARA RANI SETHIASSAMSKT-35
252CHANDAN MAL JHANJRIASSAMSKT-509
253PAWAN-SUMAN-DHEERAJ-PRIYANKAASSAMSKT-510
254SUSHILA -PUKRAJ JI KANUGOASSAMSKT-511
255SURESH KR.KASHLIWALASSAMSKT-512
256LALITA DAVI JAIN M% ARVIND KR. JAINASSAMSC 6015 D
257M.C.JAIN C% K.C.JAINAURANGABADSKT-513
258PRAMCHAND-PADAM SAIN JAINAURANGABADSKT-514
259SHANTI PARSAD SANTOSH JAINAZAD NAGARSKT-36
260BRIJ JAIN - MAHENDRA JAINAZAD NAGARSKT-37
261ASHOK-GAURAV JAIN-ANITA JAINAZAD NAGARSKT-515
262MAMTA JAIN-VIMAL JAINAZAD NAGARSKT-516
263RAKESH JAIN-VIMLA JAINAZAD NAGARSKT-517
264RAJRANI JAIN-DAYA CHAND -MANOJAZAD NAGARSKT-518
265RAMO DEVI-DHANVEER JAIN-M.S. JAINAZAD NAGARSKT-519
266SANTOSH-SHANTI PRAKASH JAINAZAD NAGARSKT-520
267SARLA JAIN & FAMILYAZAD NAGARSKT-521
268VIMAL PD. LOKESH -NIMIT JAINAZAD NAGARSKT-522
269KOSHAL JAIN-RAMESH CHAND JAINAZAD NAGARSKT-523
270KAMLESH JAIN-RAJKUMAR JAINAZAD NAGARSKT-524
271SUNIL JAIN-MONIKA JAINAZAD NAGARSKT-525
272MANJU W/O SUBHODHA KR JAINAZAD NAGARSKT-526
273RAJENDRA JAINAZAD NAGARPM - Viduan Mali 6
274VIMLA DAVI JAINAZAD NAGARPM - Viduan Mali 7
275MAHAVEER PD. JAIN BHIND WALEAZAD NAGARSC 4003
276MAHAVEER PD. JAIN BHIND WALEAZAD NAGARSC 4003 A
277SUNIL KR sumit jain S/O PT. OMPRAKESH JAIN AZAD NAGAR5028
278SUNIL KR sumit jain S/O PT. OMPRAKESH JAIN AZAD NAGARSC 5028 A
279TRISHLA JAIN-SANJAY-PRATYAKSHAZAD NAGARSC 6016 B
280SUNIL JAIN-USHA JAINAZAD NAGARSC 6016 C
281VISHAL JAIN-JASWANT JAIN-AZAD NAGAR10017
282MANJU JAIN-PAWAN KR. JAINAZAD NAGERSKT-527
283SANJEETA JAINAZAD NAGERSC 6016 D
284NEMCHAND -MAHENDRA KR. JAINAZAD NAGER6024
285SATYA PRAKASH JAIN-SANDEEP JAINAZAD NAGER10018
286SUNITA JAIN-RAJENDRA JAINAZAD NAGERSC 12019 B
287ANUJ JAIN-JAIPRAKASH JAINAZAD NAGER13010
288RAKESH JAIN-ARCHNA JAINAZAD NGRSC 6017 A
289RAMESH CHAND-MOHIT-AMIT JAINAZAD NGRSC 6017 B
290JITENDRA JAIN-ANITA JAINAZAD NGRSC 6017 C
291KAMLA DAVI JAINAZAD NGRSC 6017 D
292MUKESH JAIN-POONAM JAINAZAD NGRSC 6018 A
293SUNITA JAIN-RAJENDRA JAINAZADNAGERSC 11022 C
294HARIDESH JAINAZADPURSC 12012 A
295SURESH -SANJAY-ARNAV JAINBABARPURSKT-528
296PRADEEP JAIN-KALPNA-NAMAN-ANSULBABARPURSKT-529
297VIPIN JAIN-VIDUSHI JAINBABARPURSKT-530
298MEENU JAIN W/O SATISH JAINBABARPURSC 13006 D
299DR. ASHOK JAIN SHASTRI PRAKARTACHARYABADAGAONTC-(SW) 1-2
300PRAMILA -GYANCHAND JAINBAGHPATSKT-38
301POONAM JAIN D/O SURESH CHAND JAINBAGHPATSKT-39
302VAKIL CHAND-VIMLA JAINBAGHPATSKT-40
303KAILA DEVI-DAYA CHAND JAIN - ANIL JAIN - NAVEEN JAINBAGHPATSKT-531
304GUNMALA JAIN W/O RAJKUMAR JAIN - MAATESHWARI - SANJAY ASHOK JAINBAGHPATSKT-532
305PAWAN JAIN-DARSHAN JAINBAGHPATSKT-533
306NIRMILA JAIN-SURESH CHAND JAINBAGHPATSKT-534
307PRADEP JAIN ANITA PUNEET JAIN ASHISH JAINBAGHPATSKT-535
308SHIKHAR CHAND JAINBAGHPATPM - Viduan Mali 8
309SARLA DAVI-FAKIR CHAND JAINBAGHPATSC 6018 B
310POONAM JAIN D%SURESH CHAND JAINBAGHPATSC 12002 A
311SURENDRA KUMAR - ALOK JAINBAGHPATSC 12011 C
312MAHAVIR PD. JAIN-RAJKUMAR JAINBAGHPATSC 13008 A
313DHIRAJ JAIN- SHRI RAJENDER JAINBAGIDORASKT-536
314SUKMAL JAIN-JAINMATI JAINBAHADURGARHSC 13002 C
315POONAM JAIN-UMESH JAINBAHUBALI ENCSKT-41
316VIMLA JAIN-MAHENDRA JAINBAHUBALI ENCSC 6018 C
317NEHA JAIN-KAVITA JAINBAHUBALI ENC.SKT-42
318SHAKUNTLA -MADAN LAL JAINBAHUBALI ENC.SKT-43
319SEEMA JAIN-RAJESH JAINBAHUBALI ENC.SKT-44
320NIRMLA JAIN-MAHENDRA KR. JAINBAHUBALI ENC.DD 2002
321LATA JAIN W/O SANJAY KR - SW/O LT.BABURAM JAIN BAHUBALI ENC.SC 6018 D
322RAJEEV JAIN C.A-MEENU JAINBAHUBALI ENC.13011
323RAJEEV JAIN C.A-MEENU JAINBAHUBALI ENC.SC 13011 A
324SUKHAPAL JAIN- SHRI RAJEEV JAINBALBEER NAGARSKT-537
325ARUSHI JAIN D/O ARVIND JAINBALBEER NAGARSKT-538
326KANTI-RATAN LAL JAINBALBEER NAGARSKT-539
327ANGURI DEVI-PADAM SAIN JAINBALBEER NAGARSKT-540
328ANITA JAIN - MAHENDRA JAINBALBEER NAGARSKT-541
329JINEDRA KR.-BHARAT BHUSHAN JAINBALBEER NAGARSKT-542
330MITLESH JIAN-PAWAN JAINBALBEER NAGARSKT-543
331SHASHI JAIN-DINESH JAINBALBEER NAGARSKT-544
332RASHMI JAIN-RAKESH JAINBALBEER NAGARSKT-545
333ROJI JAIN-SUNIL JAINBALBEER NAGARSKT-546
334VIVEK JAINBALBEER NAGARSKT-547
335NIRMILA JAIN-SAIPAL JAINBALBEER NAGARSKT-548
336NIRMAL JAIN-SATYA PRAKASH JAINBALBEER NAGARSKT-549
337SUMAN JAIN-SATENDRA JAINBALBEER NAGARSKT-550
338ANITA JAIN-SURENDRA JAIN-SAMYAKBALBEER NAGARSKT-551
339REKHA JAIN-SUNILKANT JAINBALBEER NAGARPM - Viduan Mali 9
340SUMITRA JAIN-NARENDRA JAINBALBEER NAGARSC 6019 A
341REKHA JAIN-SUNIL JAINBALBEER NAGARSC 13008 B
342NUTAN JAIN-PANKAJ JAINBALBEER NAGARSC 13013 D
343SATESH JAIN-ANKIT JAINBALBEER NGRSKT-552
344MADHU JAIN M% RINKU JAINBALBIR NAGERSC 6019 B
345BABITA JAIN-SANJAY JAINBALI NAGARSKT-553
346HAZARI LAL-ANGURI DEVI JAINBALIYAR (MP)SKT-45
347VIRENDRA KUMAR - DHEERAJ JAINBALLAB GARHSC 13007 B
348SHITAL PARSAD JAIN-DEEPAK JAINBALLABGARHSC 12011 D
349PRAVEEN JAIN - MADHU JAIN - - GAURAV JAIN - ADITYA JAIN.BALRAM NAGARSKT-554
350PUSHPA DAVI-NANDKISHOR JAINBALRAM NAGERDD 2003
351PUSHPA DAVI-NANDKISHOR JAINBALRAM NAGERDD 2003 A
352PUSHPA DAVI-NANDKISHOR JAINBALRAM NAGERDD 2003 B
353PUSHPA DAVI-NANDKISHOR JAINBALRAM NAGERDD 2003 C
354PUSHPA DAVI-NANDKISHOR JAINBALRAM NAGERDD 2003 D
355MADUBALA JAIN-SURESH CHAND BALRAM NGRSKT-555
356SANDEEP JAIN VAIBHAV JAIN BALVEER NAGARSP 4
357EKANSH JAINbangaloreSC 6019 C
358P.C. JAIN - GUNMALA JAINbangaloreSC 6019 D
359ANAND JAIN-LATA JAINbangaloreSC 6020 A
360MAHENDRA JAIN-INDRA JAIN-SANYAMbangaloreSC 6020 B
361AJAY KR - PAWAN JAIN PATNI (KOKOJAL)bangalore9004
362RAHUL JAINbangalore10009
363NAGRATNA DIWAKAR SANGHbangaloreSC 10019 D
364MOHIT JAINBANGLORSKT-46
365NAMRATA JAIN SARRAFBANGLORSKT-556
366SHUBHA JAINBANGLORSKT-557
367B.J.- VIRENDRA JAINBANGLORSKT-558
368SURESH CHAND JAINBANGLORSC 13002 D
369RAKESH JAIN-VEENA JAINBANK ENC.SKT-559
370SATYA WATI AMMA JIBARA GAONSKT-560
371NAVEEN JAIN BRAMCHARIBARA GAONDD 2170 B
372NAVEEN JAIN BRAMCHARIBARA GAON32C 11B
373NIRMILA JAIN-RAMSWAROOP JAINBARA GAON11009
374ASHOK GANGWAL-PIYUSH GANGWALBARA(RAJ)SC 6020 C
375G.C. JAIN-SUDHA JAIN (JAIPUR WALE)BARAGAONND-4
376G.C. JAIN-SUDHA JAIN (JAIPUR WALE)BARAGAONND-4-A
377BR. RANJNA-REKHA SHASTRIBARAGAONND-6
378BR. RANJNA-REKHA SHASTRIBARAGAONND-6-A
379CHANDRA CHAL MAHILA C%SUMATI DAVIBARAGAON6025
380SURESH JAIN-KUNTI JAINBARAUTSKT-47
381DHAN KUMAR - SUNITA JAINBARAUTSKT-48
382KESORAM-MANOJ JAIN-VANSH JAINBARAUTSKT-49
383MADU-RAMESH CHAND JAGGI DAIRYBARAUTSKT-50
384MAMTA JAIN-SUSHIL JAIN HAKIM JI`BARAUTSKT-51
385NAMO ARIHANT JAIN HERO INDRS.BARAUTSKT-52
386RAJESH RANI JAIN-PUSHPENDRA JAINBARAUTSKT-53
387SHOBHA JAIN-PRAMOD JAINBARAUTSKT-54
388VIKASH-SONIYA-HARSH-HARSIKABARAUTSKT-55
389ASHOK KR.-PRABHA JAINBARAUTSKT-56
390ANUBHA JAIN-SANJAY JAINBARAUTSKT-57
391INDRANI-MANGERAM JAINBARAUTSKT-58
392INDU JAIN-HEMANT JAINBARAUTSKT-59
393MADHU JAIN-RAJEEV JAINBARAUTSKT-60
394MUKASH CHAND-ANUJ JAINBARAUTSKT-61
395REETA JAIN-MUKASH JAINBARAUTSKT-62
396RUKMANI JAINBARAUTSKT-63
397SHASHI J-RUKMANI-PRAMCHAND JAINBARAUTSKT-64
398SYADWAD JAIN MAHILA MANDALBARAUTSKT-65
399SATYAWATI-RAJKUMAR JAINBARAUTSKT-66
400TRISHLA JAIN-ASHOK JAINBARAUTSKT-67
401VINOD -DHARMPAL JAINBARAUTSKT-68
402SARITA JAIN W/O RAKESH JAIN - - PURV - AAGAM JAIN BARAUTSKT-561
403MANISHA JAIN W/O NARENDER JAINBARAUTSKT-562
404ARIHANT -DOLI-ASHNA JAINBARAUTSKT-563
405ANUJ -PAWAN-SOURAV-NIKETA JAINBARAUTSKT-564
406ANAND JAIN - BIJENDRA JAINBARAUTSKT-565
407KALURAM-AADESH JAIN BARAUTSKT-566
408MALA-ANUJ MITTALBARAUTSKT-567
409NEHA JAIN-AKASH JAINBARAUTSKT-568
410PRAMLATA JAIN M% AJAY JAINBARAUTSKT-569
411RANJNA JAIN-DR. S.K.JAINBARAUTSKT-570
412SAROJ JAIN-MINAKSHI JAINBARAUTSKT-571
413SAROJ JAIN-MANGAL SAIN JAINBARAUTSKT-572
414SUNIL JAIN PARASH PUBLIC SCHOOLBARAUTSKT-573
415SUSHILA JAIN-JINESHWER PD. JAINBARAUTSKT-574
416SHASHI JAIN-RAKESH JAINBARAUTSKT-575
417TRILOK CHAND-SHIV PD. -SUBHAM JAINBARAUTSKT-576
418RENU JAIN-SANJAY JAINBARAUTSKT-577
419ANU JAIN-PRADEEP JAINBARAUTSKT-578
420ASHA JAIN-SUBESH JAIN-NAMAN JAINBARAUTSKT-579
421SUSHILA JAIN-JAYPRAKASH JAINBARAUTSKT-580
422JINESHWAR DASS JAIN S/O - ANANDI LAL JAIN (NADAORA WALE)BARAUTSKT-581
423PRAMCHAND JAIN BAJAJBARAUTDD 2034
424NARESH CHAND-TILAKMATI JAINBARAUTND-33-A
425LEELA WATI-ROSHAN LAL JAINBARAUTND-39-A
426NIDHI JAIN-RAHUL JAINBARAUT32C 1
427ATUL JAIN - ACHIN JAIN- MANIK JAINBARAUTPM - Viduan Mali 10
428DAYAWATI-BHOPAL SINGH JAINBARAUTPM - Viduan Mali 11
429JAGDISH PD.-ASHOK-SHASANK JAIN 'SARAF'BARAUT22 NEMINATH
430JAGDISH PD.-ASHOK-SHASANK JAIN 'SARAF'BARAUTVC-22-A
431ASHOK JAIN-MANJU JAINBARAUTVC-22-B
432GOAURAV JAIN-SHILPI JAINBARAUTVC-22-C
433VAIBHAV JAIN-SINDHU JAINBARAUTVC-22-D
434SHAILA RANI-KRANTI PD. JAINBARAUTSC 6020 D
435KAILASH CHAND JAINBARAUTSC 6021 A
436MONIKA JAIN-ANUJ JAINBARAUTSC 6021 B
437VINOD DAVI-DHARMPAL JAINBARAUTSC 6021 C
438GUNMALA JAIN-KALYAN CHAND JAINBARAUT6026
439RAHUL JAIN - AMARCHAND JAINBARAUT10020
440RAMESH CHAND JAINBARAUT10021
441NARESH CHAND-SUNITA-SACHIN -SHALINIBARAUT11010
442SUSHMA JAINBARAUTSC 12012 D
443VIMAL PD JAIN-SAVITA -GARIMA JAINBARAUTSC 12023 A
444INDER SAIN-NITIN-RANCHAND WALEBARAUTSC 12017 D
445ARUN - AKSHAY JAIN (GATTE WALE)BARAUT12018
446ARUN - AKSHAY JAIN (GATTE WALE)BARAUTSC 12018 A
447PRAMOD KUMARI-ASHOK JAINBARAUTSC 12023 B
448MUKESH KR.-SACHIN JAINBARAUTSC 13005 D
449LEELA WATI-ROSHAN LAL JAINBARAUTSC 13012 D
450JAI PRAKASH - RAMESH CHAND - AMAR CHAND JAIN HERO INDUSTRIES BARAUT TC-(SE) 4-3
451JAI PRAKASH JAIN BARAUT TC-(SE) 4-3 A
452RAMESH CHAND JAINBARAUT TC-(SE) 4-3 B
453 AMAR CHAND JAIN BARAUT TC-(SE) 4-3 C
454MAHENDARI DEVI M/O ARVIND JI - SUSHIL JI - NAVEEN JI - SUSHIL KR. ANKIT KR JAIN - BARAUT (U.P.)SC 4004
455MAHENDARI DEVI M/O ARVIND JI - SUSHIL JI - NAVEEN JI - SUSHIL KR. ANKIT KR JAIN - BARAUT (U.P.)SC 4004 A
456NIRANJAN JAIN (BIJLI WALE)BARAUT (U.P.)SC 4005
457NIRANJAN JAIN (BIJLI WALE)BARAUT (U.P.)SC 4005 A
458BABUBHAI KANIYALAL TALHETI ANITA BEN TALHETIBARODASC 6021 D
459KISHAN LAL JAIN(SUP WALE)BARSPURISKT-582
460RAHUL - SURENDRA KUMAR JAINBASANT VIHARPM - Viduan Mali 12
461AARADHANA JAINBASODASC 6022 A
462NAMI CHAND JAIN C% JAIN MARBELBAZPURSKT-583
463SHOBHA HEGDE-ARUN HEGDEBELGAONSKT-584
464SHOBHA HEGDE-ARUN HEGDEBELGAONSKT-585
465MANJU LATA-KHEMCHAND JAINBETULSKT-586
466SUBHASH CHAND JAINBHADURGARHROADND-5
467PUSHPA-NARENDRA JAINBHAJANPURASKT-69
468AJIT PRASAD JAINBHAJANPURASKT-587
469NARESH CHAND-VIMLA DEVIBHAJANPURASKT-588
470PANKAJ JAIN-SAMYAK JAINBHAJANPURASKT-589
471SHEELA-DAVENDRA JAINBHAJANPURASKT-590
472USHA JAIN M% GOURAV JAINBHAJANPURASKT-591
473PUKRAJ JAIN-MALTI JAINBHAJANPURASKT-592
474JAIN PRAKASH JAIN-URMILA JAINBHAJANPURASC 13003 A
475SHEELA DAVI-RUPCHAND JAINBHARATPURSKT-70
476TARA DAVI-OMPRAKASH JAINBHARATPURSC 12017 A
477SUNIL KR. JAIN BHAUBALI ENC.ND-17
478ANITA JAIN - SUMER CHAND JAINBHAUBALI ENC.16 SHANTINATH
479VINIT JAIN - CHARU JAIN - RISHIT JAIN - SATVIK JAINBHAUBALI ENC.VC-16-B
480VINAY JAIN - NIDHI JAIN - SORYA JAIN - SUBHAM JAINBHAUBALI ENC.VC-16-D
481NIRMILA PRAKASH JAIN-KASTUR CHANDBHAWANI MANDISKT-593
482MAHAVEER KR.-SHASHI JAIN AJMERABHEELWADASKT-71
483HARSHA JAIN-SUNIL JAINBHEELWADASKT-72
484SUSHILA JAIN-KULBHUSHAN JAINBHEELWADASKT-594
485SHAIL BALA-VINOD-SHEETAL JAINBHEELWADASKT-595
486ANIL KUMAR JAINBHINDSKT-73
487BABURAM - SANTOSH JAINBHINDSKT-74
488SHAKUNTLA-NIRMAL-MANOJ-SANDEPBHINDSKT-75
489MUNNA LAL-CHANDAN BALA JAINBHINDSKT-596
490AMARKANT JAINBHINDSKT-597
491MEERA JAIN-MAHAVEER PD. JAINBHINDSKT-598
492SHAKUNTLA -RAMESH CHAND JAINBHINDSKT-599
493KUSUM JAIN - KUSHAL CHAND JAINBHINDSKT-600
494VIDYA DAVI-BRIJSAIN -ANIL-VINITA-RAVIBHINDSKT-601
495REENU JAIN-AKSHIT JAINBHINDSKT-602
496RAMESH CHAND-MANOJ KR.-SANJEEV JAINBHINDSKT-603
497SHRI PAWYA & SONS BHINDSC 12001 D
498DHERYA JAIN-GRANTH JAINBHIWADISC 6022 B
499BEENA JAIN W/O NARESH CHAND JAINBHIWANI (H.R.)SKT-604
500RAKESH JAIN-ABHISHEK JAINBHOGALND-48-A
501VEENA JAIN W/O SHRI CHAND SAIN JAIN - - SUMIT JAIN - SHREYANS JAIN - ARYAN JAINBHOGALPM - Viduan Mali 13
502KAMLESH JAIN-MADAN GOPAL JAINBHOGALSC 4001 C
503RAJENDRA KR. JAIN-JAIN WATI JAINBHOGAL 6027
504ATERSEN - VIJAY MOHAN JAINBHOLA NATH NGRSKT-605
505NEERA JAIN D% J.P.JAINBHOLA NATH NGRSKT-606
506NEETA JAIN-ANIL JAINBHOLA NATH NGRSKT-607
507SUBESH CHAND-ASHA JAIN 'SUPARI WALE'BHOLA NATH NGRSKT-608
508AATMARAM JAIN - MAGAN MALA JAINBHOLA NATH NGRSKT-609
509DOLI JAIN - SANTOSH JAIN -SATISH JAINBHOLA NATH NGRSKT-610
510MALA JAIN M% SANJAY JAINBHOLA NATH NGRSKT-611
511SHAILA JAIN-M.K.JAINBHOLA NATH NGRSKT-612
512UMA JAIN-VIJAY KR. JAINBHOLA NATH NGRSKT-613
513VIMLA DAVI-MADHU JAINBHOLA NATH NGRPM - Viduan Mali 14
514PRADEEP JAIN-DEEPCHAND JAINBHOLA NATH NGRPM - Viduan Mali 15
515SUNDER LAL - SHRI MUKESH JAINBHOLA NATH NGRPM - Viduan Mali 16
516MANJU JAIN-VIJAY JAIN MOTHER DAIRYBHOLA NATH NGRPM - Achal 2
517VIMAL BHUSHAN-KAMAL KANTBHOLA NATH NGRPM - Achal 3
518KANAK JAIN - JAGDISH PD. JAIN - LALIT JAINBHOLA NATH NGR5017
519KANAK JAIN - JAGDISH PD. JAIN - LALIT JAINBHOLA NATH NGRSC 5017 A
520RAVINDRA JAIN-DHANSYAM DASS JAINBHOLA NATH NGRSC 6022 C
521SUNITA JAIN- AJIT PRAMAD JAIN- - SHALINI JAIN- ANKUR JAINBHOLA NATH NGRSC 6022 D
522MAHENDRA SWAROOP-KAPIL JAINBHOLA NATH NGRSC 6023 A
523SUSHIL CHAND-SANJAY JAINBHOLA NATH NGRSC 6023 B
524KOSHAL JAIN-ATARSAIN JAINBHOLA NATH NGRSC 13009 A
525ASHOK KR - INDRA JAINBHOPALSKT-76
526KAMAL KR. JAIN -BISHAN DEVIBHOPALSKT-77
527PARMILA -RAJNISH JAINBHOPALSKT-78
528RAJENDRA KR.-SHITAL JAINBHOPALSKT-79
529SURESH CHAND JAIN-YUVRAJ JAINBHOPALSKT-614
530RAJAT JAIN -JAGDESH PRASAD JAIN - - ANGOORI DAVI JAINBHOPALSKT-615
531JITENDER KU. JAIN -MEENA JAINBHOPALSKT-616
532BHARAT - ASHISH JAINBHOPALSKT-617
533K.C.KUSUM-ALOK-NILANJNA JAINBHOPALSKT-618
534KALPNA -MAHENDRA JAIN-RITISHBHOPALSKT-619
535KISUK-VIKASH JAIN-SURENDRABHOPALSKT-620
536PUSHPA SINGHAIBHOPALSKT-621
537PRABHA JAIN-CHAND KR. JAINBHOPALSKT-622
538RISHABH KR.-MANJU LATA JAINBHOPALSKT-623
539RAJESWARI-VINOD JAINBHOPALSKT-624
540RAJNI JAIN -RATAN JAINBHOPALSKT-625
541SYADWAD MAHILA MANDALBHOPALSKT-626
542SUMER CHAND-SUSHILA -PAWANBHOPALSKT-627
543SAVITA JAIN-P.C.JAINBHOPALSKT-628
544SAROJ JAIN-GULJARI LALBHOPALSKT-629
545SANJAY -RAJKUMAR JAINBHOPALSKT-630
546SANTOSH-R.K.GOYALBHOPALSKT-631
547SUSHILA JAIN-DAYA NAND JAINBHOPALSKT-632
548VEENA JAIN-NAMI CHAND JAINBHOPALSKT-633
549TRILOK CHAND-HIMANSHU JAINBHOPALSKT-634
550MAHENDRA JAIN-PRAMLATA JAINBHOPALSKT-635
551ROOPCHAND-GUNMALA JAINBHOPALSKT-636
552MAHENDRA KR.-MEENA JAINBHOPALSKT-637
553SANTOSH JAIN-DEEPAK-PANKAJ JAINBHOPALSKT-638
554BINA -NEMCHAND JAINBHOPALSKT-639
555SARITA JAIN W/O NARENDER KUMARBHOPALSKT-640
556M.K.NAYAK-ABHA NAYAKBHOPALSKT-641
557SHASHI PRABHA JAIN-VIKASH-PURVI JAINBHOPALSKT-642
558TARA DAVI- SRIMAL JAINBHOPALPM - Achal 4
559VIJAY KR. -ASHISH JAINBHOPALPM - Achal 5
560INDRAKANTA JAIN-SURENDRA JAINBHOPALPM - Achal 6
561TARA DEVI LATE SH. SUMAT JAINBHOPALPM - Achal 7
562GUNMALA - BHANUPRATAP - KAMAL HATHISHAHBHOPALVC-1-D
563SAROJ JAIN-VIJAY-ASHISH-PALLAVIBHOPALVC-15-A
564RASHMI JAIN-SUSHIL JAINBHOPALSC 6023 C
565ANGURI-MANOJ-MANISH JAINBHOPALSC 6023 D
566KUSUM BAI-KHEM CHAND(SHANTIBUSHAN)BHOPALSC 6024 A
567DR. VIKASH JAIN-DR. SWATI JAINBHOPALSC 6024 B
568CHANDAN BALA - ASHOK JAIN 'SARAF'BHOPALSC 10012 B
569RACHNA JAINBHOPALSC 12019 C
570MITLESH JAIN-YUVRAJ JAINBHOPALSC 13001 B
571MITHLESH JAIN - YAURAJ JAIN BHOPAL13015
572MITHLESH JAIN - YAURAJ JAIN BHOPALSC 13015 A
573ANANTVIR - VIKAS JAINBIHARI COLONYSKT-643
574SUKMAL CHAND-GAURAV JAINBIHARI COLONYSKT-644
575JYOTI PD.-SURESH LATA JAINBIHARI COLONYSKT-645
576KAMAL - RAJEEV -SUNITA JAINBIHARI COLONYDD 2004
577KAMAL - RAJEEV -SUNITA JAINBIHARI COLONYDD 2004 A
578RAJVENDRA-SUNITA JAINBIHARI COLONYSC 6024 C
579SURENDRA KR.-SUNILJAINSONIPAT WALEBIHARI CLYSC 600 2D
580SHASHI PRABHA -HIRALAL JAINBIHARI COLONYSKT-80
581VIJAY KR JAIN - SNEH JAINBIHARI COLONYSKT-646
582SHITAL PD. DEEPAK JAINBIHARI COLONYSKT-647
583KUSUM DEVI MAHAVEER PARSAD - SON SANJAY JAINBIHARI COLONYSKT-648
584KRISHNA W/O SUBHASH CHAND JAINBIHARI COLONYSKT-649
585HUKUMCHAND JAIN - JINENDRA JAIN - SUSHIL-PUNIT-PANKAJ JAIN - BIHARI COLONYND-7
586HUKUMCHAND JAIN - JINENDRA JAIN - SUSHIL-PUNIT-PANKAJ JAIN - BIHARI COLONYND-7-A
587AMITA JAIN - ARUN JAINBIHARI COLONYPM - Achal 8
588SHASHI PRABHA -HEERALAL JAINBIHARI COLONYPM - Achal 9
589ANITA JAIN ADEESH JAINBIHARI COLONYPM - Achal 10
590BHANUMAL JAIN BIHARI COLONYSC 6024 D
591SUMAN JAIN - MOHAN JAINBIHARI COLONYSC 6025 A
592SAROJ-SURESH CHAND BIHARI COLONYSC 6025 B
593SEEMA JAIN-PARMOD JAINBIHARI COLONYSC 12001 B
594MAHAVEER PD. JAINBIHARI COLONYSC 12024 D
595RAMRATH JAIN-SAROJNI JAINBIJNORSKT-650
596USHA JAIN-SHEEL CHAND JAINBIJNORSKT-651
597SANJEEV KR.-SHOBHIT JAINBIJNORSKT-652
598NITIN-VAIBHAV JAIN-PARASH JAINBIJNORPM - Achal 11
599NITIN JAIN-VAIBHAVPARASH COM.BIJNORVC-20-A
600REKHA JAIN-RAJENDRA JAINBIJNORSC 12003 D
601USHA JAIN-RAMESH CHAND JAINBIJNORSC 12024 B
602SHALE JAIN W/O VINOD KR. JAIN - (BARAUT WALE)BIKANERSKT-653
603NEELIMA JAIN-PRADEEP JAINBOISAR (MAHA)SC 6025 C
604SHANTI LAL JAINBOKAROSC 13027 B
605BURFI DEVI-INDRASEN JAIN - BRAHAM PURISKT-654
606CHAMAN LAL - MANOJ - VIKAS JAINBRAHAM PURISKT-655
607JINEDRA JAIN-MANOJ-AJAY-SANJAYBRAHAM PURISKT-656
608SHAIFALI JAIN D/O SHRI DAYANAND JAIN BRAHAM PURISKT-657
609KISHAN LAL JAINBRAHAM PURISKT-658
610MADHU-BRIJ BHUSHAN JAINBRAHAM PURISKT-659
611ROSHAN LAL-AADESH KR. JAINBRAHAM PURISKT-660
612SHANTI DEVI-DAVKUMAR JAINBRAMPURIPM - Achal 12
613MAHAVIR PD.-SYAMLAL JAINBUDH VIHARSKT-661
614SUMERCHAND JAIN- ANKIT JAIN- RAJRANI JAINBUDH VIHARPM - Achal 13
615ARUNA JAIN - RAJPAL JAINBUDHANASKT-81
616NARESH CHAND-NEERAJ JAINBUDHANASKT-662
617RAJPAL JI JAIN - ARUN JI JAIN BUDHANASKT-663
618RAMESH CHAND-AMIT JAIN-VARUN JAINBUDHANAPM - Achal 14
619RAJENDRA KR.-DEEPAK JAINBUDHANASC 6025 D
620VIPUL JAIN-MANGUMAL JAINBUDHANA11007
621VIPUL JAIN - MANGUPAL JAIN - POONAM JAIN - VIPUL JAINBUDHANA13018
622VIPUL JAIN - MANGUPAL JAIN - POONAM JAIN - VIPUL JAINBUDHANASC 13018 A
623ADITYAVARDHAN - AKASH JAINBULANDSHAHARSKT-664
624ANAND KR. JAIN - SISTER TRUNA JAINBULANDSHAHARSKT-665
625ANITA JAIN-RAKESH JAINBULANDSHAHARSKT-666
626MANORAM JAIN-JIETENDRA JAINBUNDI (RAJ.)SKT-82
627SHANTI DAVI-PAWAN KUMAR JAINBURADISKT-667
628KAILASH CHAND JAIN (TEACHER) - (KOSHI KALA WALE)BURADISKT-668
629NIRMAL JAINBURADISKT-669
630TRISHLA DEVI-MAHAVEER PD. JAINBURADISKT-670
631MAHENDRA PD-DILIP KR.-JYOTI DAVIBURANPURSKT-671
632REENU JAIN-ARUN JAINC.C.CLYSKT-672
633RUBY JAIN-SAJAL JAINC.R. PARK12001
634NIRMAL KR-MANJU JAINCALCATTASC 6026 A
635PADAM KR.- SAMBHAV JAINCHANDAERIND-8
636PADAM KR.- SAMBHAV JAINCHANDAERIND-8-A
637VINOD KR. JAINCHANDER NAGARSKT-673
638HANNY JAIN JAIN CROCRYCHANDI GARHSKT-674
639SWETA JAIN-VINOD JAINCHANDI GARHSKT-675
640VIRENDRA KR. JAIN ADVOCATECHANDI GARH6028
641MITHLESH JAIN-DEEP CHAND JAINCHANDI GARHSC 12006 B
642PRADEEP JAIN-ASHISH JAINCHANDIGARHSKT-83
643V.K.JAIN-ARTH PRAKASH JAINCHANDIGARHSKT-676
644NEERAJ KR. JAIN-NIKHIL JAINCHANDIGARHSKT-677
645KANTA JAIN- S.K JAIN- AJAY JAINCHANDIGARH32C 32
646PRADEEP KR. JAINCHANDIGARH32C 32B
647BIJENDRA JAIN-AMIT JAINCHANDIGARHPM - Achal 15
648DR. ASHISH JAIN-VIVEK JAINCHANDIGARHPM - Achal 16
649RAJENDRA JAINCHANDIGARHPM - Vijay 2
650VIPIN KR.-SNEH LATA JAINCHANDIGARHPM - Vijay 3
651VIRENDRA KR. JAIN ADVOCATECHANDIGARHTC-(NW) 2-1 D
652SHALESH JAIN-PIYUSH JAINCHANDIGARHTC-(NW) 2-1 E
653PUSHPA W/O SHEETAL PRASAD - - ASHOK JAIN - SANJAY JAINCHANDIGARHSC 13003 B
654MAHESH - AMIT - SHORIYE JAINCHANDNI CHOWKSKT-678
655VINAY JAIN-KUMKUM JAINCHANDNI CHOWAKND-9
656VINAY JAIN-KUMKUM JAINCHANDNI CHOWAKND-9-A
657KUND-KUND TEXTILECHANDNI CHOWKSKT-84
658SATISH CHAND JAIN PARAS SAREECHANDNI CHOWKSKT-85
659SNEH LATA JAIN-MAHAVEER PD. JAINCHANDNI CHOWKSKT-679
660USHA JAIN-SURESH CHAND JAINCHANDNI CHOWKSKT-680
661MANOJ JAIN-ARCHNA JAINCHANDNI CHOWKSKT-681
662JAYPAL JAINCHANDNI CHOWKPM - Vijay 4
663DR. SUMAT PRAKASH-ASHWANI-ABHISHEKCHANDNI CHOWK5029
664DR. SUMAT PRAKASH-ASHWANI-ABHISHEKCHANDNI CHOWKSC 5029 A
665MANJU JAIN-SUNIL JAINCHANDNI CHOWKSC 6026 B
666KRISHMA JEWELLERS (SANJAY JAIN)CHANDNI CHOWKSC 12015 B
667ASHISH JAIN-HARSHIT JAINCHANDNICHOWKSC 12010 B
668ARVIND JAIN-REKHA JAINCHATARPURSKT-682
669SHASHI JAINCHAWRI BAZARSKT-86
670NIRMILA JAIN-MANIK CHAND JAIN-NITISH JAINCHAWRI BAZARSKT-683
671ANJU JAIN - RAJESH JAINCHAWRI BAZARSKT-684
672MEENA JAIN-PRAVEEN JAINCHAWRI BAZARSKT-685
673GULSHAN RAI - VEER SAIN JAINCHAWRI BAZARSC 6026 C
674MAYA DAVI-BIJENDRA JAINCHAWRI BAZARSC 12015 C
675PRAKASH CHAND S/O SRINIWASH BADJATIYACHEENAI13008
676MAHENDRA JAINCHENNAISKT-686
677VIRENDRA KR.-VIJAY DEVI JAINCHHATAR PURSKT-687
678SUGANDHA JAIN-KHEMCHAND JAINCHHATTISGARHSKT-87
679CHAKKI LAL - VIMAL JAINCHHATTISHGARHSKT-688
680DHAN KUMAR - PANKAJ JAINCHHATTISHGARHSKT-689
681PRABHAWATI-DHRAMCHAND JAINCHHINDWADASKT-88
682HEERA LAL-PAWAN JHANJRI JAINCHHINDWADASKT-690
683SANTOSH KR.-MANOHAR KR.-KAMAL PATNICHHINDWADASKT-691
684SANDHYA JAIN-BHARAT JAINCHHINDWADAPM - Vijay 5
685KAMLA DAVI-MANIKCHAND BAKLIWALCHHINDWADASC 12008 D
686SANTOSH KUMAR JAIN PATNICHINDWADASKT-692
687RAMESH CHAND-SURESH CHAND-DINESHCHINDWADASC 6026 D
688MANJU JAIN W/O NAVJEET JAINCHIRAG DELHISKT-693
689GAJKUMAR CHARITABAL TRUSTCOLCATTASC 4033
690MAHENDRA KR. JAINDABRASKT-694
691MAHELA MANDALDABRASKT-695
692PREMCHAND- MANORMA JAINDABRA9013
693PRAMCHAND JAIN-MANORMA JAINDABRA(GWA.)13017
694PRAMCHAND JAIN-MANORMA JAINDABRA(GWA.)SC 13017 A
695LT.SANT KR.-PUSHLATADARIBASKT-89
696VIMLA DAVI-RAMESH CHAND JAINDARIBASKT-696
697NIRMILA JAIN D% SUMERCHAND JAINDARIBASKT-697
698PAWAN KR.-RAJEEV JAINDARIBASKT-698
699SULOCHNA JAIN-JITENDRA JAINDARIBASKT-699
700CHANDAN RANI - VIRENDER JAINDARIBASKT-700
701URMILA JAIN-PRAMCHAND JAINDARIBASC 6027 A
702RANI-PRAVESH JAINDARIYA GANJSKT-90
703KIRAN JAIN-NANNUMAL JAINDARIYA GANJSKT-701
704RAJKUMAR JAIN-RANU JAINDARIYA GANJSKT-702
705SUNIL KR. JAINDARIYA GANJSKT-703
706SARLA JAIN-VIRENDRA JAINDARIYA GANJSKT-704
707SHASHI JAIN-KAMAL KISHOR JAINDARIYA GANJSKT-705
708VIMLA DAVI-MUKASH-RAKESH JAINDARIYA GANJSKT-706
709USHA JAIN-SUNIL JAIN-MADAN JAINDARIYA GANJND-10
710PAWAN KR. JAINDARIYA GANJSC 6027 B
711RASHMI -DHANPAL JAINDARIYA GANJSC 13027 C
712LAJWANTI -MADAN LAL JAINDARIYA GANJ.SKT-91
713CHATER SEN - SUNITA JAINDARIYA GANJ.SKT-707
714KANTA JAIN-ASHOK JAINDARIYA GANJ.SKT-708
715NARENDRA KR.-MUKESH JAINDARIYAGANJSKT-709
716URMILA DAVI JAIN -W/O - PREMCHAND JAIN TAILWALEDARIYAGANJSC 6027 C
717JOHRIMAL-MAHESH CHAND JAINDARIYAGANJSC 6027 D
718JAGDESH PD KAPDAY WALEDARIYAGANJSC 6028 A
719RISHABH JAIN - NEEM JAIN - - SATENDRA KUMAR JAIN - DAURALASKT-710
720SULOCHNA-MAHESH JAIN AJAY JAINDAVBANDSKT-711
721PRAMOD JAIN-ARUN JAIN-SUSHIL JAINDAVBANDSC 6028 B
722ANJU JAIN-PRADEEP JAINDEHRADUNSKT-92
723AMIR JAIN - SHASHANK JAINDEHRADUNSKT-93
724LEELA WATI-SRIMANDHAR DAS JAINDEHRADUNSKT-94
725LEELA WATI-SRIMANDHAR DAS JAINDEHRADUNSKT-95
726BABU LAL JAINDEHRADUNSKT-712
727AMITA JAIN - BALESH JAINDEHRADUNSKT-713
728MITLESH JAIN-PRATEEK JAINDEHRADUNSKT-714
729PRAMOD KR.-HIMANSHU JAINDEHRADUNSKT-715
730SUSHILA JAIN-GYANCHAND JAINDEHRADUNSKT-716
731SARDA DEVI-VIJAY JAINDEHRADUNSKT-717
732VIRENDRA-KAMLESH JAINDEHRADUNSKT-718
733LATA JAIN DEHRADUNSKT-719
734ATUL JAIN-NIMISHA JAINDEHRADUNSKT-720
735GYANCHAND JAIN-APURAV JAINDEHRADUNSKT-721
736KOSHALYA DAVI M% VINAY JAINDEHRADUNDD 2005
737SANTOSH JAIN-JANESHWER DASS-ANKITDEHRADUNDD 2006
738SANTOSH JAIN-JANESHWER DASS-ANKITDEHRADUNDD 2006 A
739INDRAWATI-KAILASH CHAND-ANUPAMDEHRADUNDD 2007
740SYAMLAL JAIN-PRAVEEN-NAVEEN JAINDEHRADUNDD 2164
741NEHA JAIN-SUNIL JAINDEHRADUNDD 2165
742SWADESH KR.-ALKA JAINDEHRADUNDD 2170
743MADHU JAIN-SALIL KR. JAINDEHRADUN32C 32A
744ANIL JAINDEHRADUN32C 32C
745SHYAM LAL-SHEELA JAINDEHRADUNPM - Vijay 6
746SURENDRA - MAMTA JAINDEHRADUNPM - Vijay 7
747INDRA SAIN JAIN-ASHOK JAIN-SUMANDEHRADUNPM - Vijay 8
748RAMESH CHAND-KUSUM JAIN-VIPIN JAINDEHRADUNPM - Vijay 9
749LAXSHIT JAIN-RESHU JAINDEHRADUNPM - Vijay 10
750DHRAMPAL JAIN - ABHISHAK JAINDEHRADUNPM - Vijay 11
751MOHANDAS JAINDEHRADUNPM - Vijay 12
752GAURAV JAIN - SHAILY JAINDEHRADUNVC-5-D
753CHANDRA SEN-SUBODH JAINDEHRADUN13 VIMALNATH
754CHANDRA SEN-SUBODH JAINDEHRADUNVC-13-A
755CHANDRA SEN-SUBODH JAINDEHRADUNVC-13-B
756CHANDRA SEN-SUBODH JAINDEHRADUNVC-13-C
757CHANDRA SEN-SUBODH JAINDEHRADUNVC-13-D
758RESHU JAIN-LAXSHIT JAINDEHRADUNVC-15-C
759VINOD JAIN-KAMLESH JAINDEHRADUN21 NAMINATH
760VINOD JAIN-KAMLESH JAINDEHRADUNVC-21-A
761ASHISH JAIN - MEGHA JAINDEHRADUNVC-21-B
762ATIN JAIN - POOJA JAINDEHRADUNVC-21-C
763VIVEK JAIN - RICHA JAINDEHRADUNVC-21-D
764ASHOK KUMAR JAINDEHRADUN5030
765ASHOK KUMAR JAINDEHRADUNSC 5030 A
766SVARAN LATA M/O ANIL KR. JAINDEHRADUNSC 6028 C
767VINOD KR. JAINDEHRADUNSC 6028 D
768SUMER CHAND-SUMRAN MALA JAINDEHRADUN6029
769VINOD KR. JAIN-POONAM JAINDEHRADUNSC 6029 A
770SUDHIR KR. JAIN-ABHINAV JAINDEHRADUNSC 6029 B
771PRAVEEN JAIN-NISCHAY JAINDEHRADUNSC 6029 C
772PIYUSH JAIN-SUBASH CHAND-SUNITA RANIDEHRADUNSC 6029 D
773CHANDAN BALA JAIN-SURESH CHANDDEHRADUN6030
774NISTHA JAIN D% MUKUL JAINDEHRADUNSC 6030 A
775ADARSH BALA JAIN-SUBASH CHAND JAINDEHRADUNSC 6030 B
776SURESH CHAND-SHAKUNTLA JAINDEHRADUNSC 6030 C
777KUSUM LATA JAIN-UMA JAINDEHRADUNSC 6030 D
778SUDHIR KR.-SHARDA JAIN-ANUBHAV JAINDEHRADUNSC 6031 A
779PARMILA JAINDEHRADUNSC 6031 B
780MAMLESH JAIN-NARESH CHAND JAINDEHRADUNSC 6031 C
781AMITA JAIN-BALESH JAIN-PRATEEK JAINDEHRADUNSC 6031 D
782RASHMI-ARUNA JAINDEHRADUNSC 6032 A
783J.K.JAIN-VIPUL JAINDEHRADUNSC 6032 B
784SANJAY JAIN-ANMOL JAINDEHRADUNSC 6032 C
785ARVIND JAIN-TRAPTA JAINDEHRADUNSC 6032 D
786NITIN JAIN-ANSH JAINDEHRADUNSC 7001 A
787P.K. JAINDEHRADUNSC 7001 B
788SUKPAL KR. C% ASHOK JAIN 'BULB WALE'DEHRADUNSC 7001 C
789ASHU JAIN-ASHOK JAINDEHRADUNSC 7001 D
790ASHU JAIN-ASHOK JAINDEHRADUNSC 7002 A
791BABULAL JAIN - SUNIL JAIN (BUS WALE)DEHRADUN10010
792SHANTI DEVI-MAMCHAND JAINDEHRADUNSC 10012 C
793MUKESH JAINDEHRADUNSC 10012 D
794SATENDRA KR. JAIN-SOURAV-SHASHI JAINDEHRADUNSC 12021 D
795Pawan Kumar - Rajesh Kumar JainDEHRADUN13003
796Pawan Kumar Jain - Indira Jain - Achint Jain - Smeeksha - Rahul Jain - Sonal Jain - Sammed - Vedhansh - Aagam JainDEHRADUN13005
797Pawan Kumar Jain - Indira Jain - Achint Jain - Smeeksha - Rahul Jain - Sonal Jain - Sammed - Vedhansh - Aagam JainDEHRADUNSC 13005 A
798SURESH CHAND JAIN-SHOBHA RANI JAINDEHRADUNSC 13007 C
799SHIKHA JAIN-TAJBHADUR JAINDELHISKT-96
800SUMITRA JAIN -DAVI CHAND JAINDELHISKT-97
801NIDHI -ASHISH JAINDELHISKT-98
802MITLESH JAIN-SUKMAL PD. JAINDELHIPM - Vijay 13
803MITLESH JAIN-SUKMAL PD. JAINDELHIPM - Vijay 14
804MAHESH CHAND -CHANDAN JAINDELHIPM - Vijay 15
805MONIKA JAIN-VIRENDRA JAINDELHI CANTSKT-722
806VIRENDRA KR.-RAJKUMAR -JUGALKISHOR ( Rewari)DELHI CANTTDD 2087
807Lajwati jain w/o Raj Kumar Jain DELHI CANTTDD 2087 A
808Virender Jain w/o Raj Kumar DELHI CANTTDD 2087 B
809Monika Jain w/o Virender Kumar Jain DELHI CANTTDD 2087 C
810Shrishti Jain d/o Monika Jain Virender Jain DELHI CANTTDD 2087 D
811REKHA JAIN-ANIL JAINDERAWAL NAGARSKT-723
812AMIT JAIN-MANISH-SUBASH CHAND JAINDHANBADSKT-724
813MAHILA MANDAL-SUNERI LAL - SUBASHDHOLPURSKT-725
814PUSHPA JAIN-BANGALI MAL JAINDHOLPURPM - Vijay 16
815RAMBABU-NARESH CHAND JAINDHOLPURSC 12023 D
816BHU DEVI - BABULAL JAINDHOLPUR SKT-726
817PUSHPA -RAJENDRA JAINDHRAMPURASKT-99
818SURESH CHAND JAIN -AMIT JAINDHRAMPURASKT-100
819NANDNI JAIN-NEERAJ JAINDHRAMPURASKT-727
820ASHOK JAIN - BOBBY- ROMY JAINDHRAMPURASKT-728
821CHETAN JAIN - NIRMILA -VIKAS JAINDHRAMPURASKT-729
822RAMESH CHAND-CHIRAG JAINDHRAMPURASKT-730
823SHASHI JAIN-SUKMAL CHAND JAINDHRAMPURASKT-731
824SHAKUNTLA JAIN-SUNIL JAINDHRAMPURASKT-732
825SANTOSH JAIN-VIMAL PD. JAINDHRAMPURASKT-733
826VINOD JAIN-DEEPAK JAINDHRAMPURASKT-734
827HEERA JAIN-PRAM CHAND JAINDHRAMPURASKT-735
828RUKMANI JAIN-SUBASH CHAND JAINDHRAMPURAPM- Mandhar 5
829MAHILA MANDAL SYADWAD PRIWARDHRAMPURASC 7002 B
830NILIMA JAIN-ANIL JAINDHRAMPURASC 7002 C
831RUKMANI JAIN-SUBASH CHAND JAINDHRAMPURASC 13012 C
832FULLI DEVI RARA-TARACHAND RARADHULIYANSKT-736
833PRAKASH CHAND-TARACHAND JAINDHULIYANSKT-737
834MAHAVEER PD. -HEERA DAVI KALADHULIYANSKT-738
835SURESH KR.-BEENA DAVI GANGWALDHULIYANSKT-739
836DHANNA LAL-MOHAN LAL JAINDHULIYANSKT-740
837DIG JAIN MAHILA MANDALDHULIYANSKT-741
838DHEERU LAL JI- FOOL DAVI-TARACHANDDHULIYANSKT-742
839SAGUN CHAND-ASHOK GANGWAL-MEERADHULIYANSKT-743
840KESHRIMAL -PRAKASH CHAND GANGWALDHULIYANPM- Mandhar 6
841MEHRAJ-PAWAN KR. GANGWAL DHULIYANPM- Mandhar 7
842SURESH-MUKESH-SEETA DAVI-VIBHA JAINDHULIYANPM- Mandhar 8
843DHANNA LAL-MOHAN LAL JAINDHULIYANPM- Mandhar 9
844DHANNALAL-MOHAN LAL - VIMAL - AJIT - JINENDRA JAIN DHULIYAN (W.B.)23 PRASVNATH
845DHANNALAL-MOHAN LAL AJMERADHULIYAN (W.B.)VC-23-A
846NIRMAL KR- VIMAL KUAMR AJINDHULIYAN (W.B.)VC-23-B
847DHANNALAL - MOHANLAL JAINDHULIYAN (W.B.)VC-23-C
848AJIT KR - JINENDRA JAINDHULIYAN (W.B.)VC-23-D
849BEENA JAIN-JINEDRA JAINDIFENCE ENC.SKT-744
850KAJAL-SAMYAK JAINDIFENCE ENCLAVESKT-745
851SEEMA JAIN W/O TARUN JAINDILSHAD COLONYSKT-746
852ANITA JAIN- W/O ANIL JI JAINDILSHAD GARDENSKT-747
853SRIMATI JAIN-ASHISH JAINDILSHAD GARDENSKT-101
854HIMANSHU MITTALDILSHAD GARDENSKT-102
855TRISHLA JAIN W/O FERUMAL JAINDILSHAD GARDENSKT-748
856NARESH CHAND-ASHA JAIN-MUDIT JAINDILSHAD GARDENSKT-749
857PUSHPLATA-PREMCHAND JAINDILSHAD GARDENSKT-750
858SANKAR JAIN-KAMAL JAINDILSHAD GARDENSKT-751
859SHEELA JAIN-ADESH JAINDILSHAD GARDENSKT-752
860ANITA JAIN-ANIL JAINDILSHAD GARDENSKT-753
861MEENU JAIN-PARDEEP JAINDILSHAD GARDENSC 7002 D
862SAGARMAL JAIN-PUSHPA DEVI JAINDIMAPURSKT-103
863INDRA DEVI GANGWALDIMAPURSKT-104
864KAMLA DEVI-JAYCHAND JAINDIMAPURSKT-105
865MAINA DAVI -MANGI LAL CHABRADIMAPURND-14
866MAINA DAVI -MANGI LAL CHABRADIMAPURND-14-A
867FOOLCHAND -SURESH CHAND JAINDIMAPUR6031
868VIMLA DEVI JAINDINAJPURSKT-754
869KOYAL DEVI THOLIYA-MANIK CHANDDINAJPURSKT-755
870PUSHP LATA JAIN- CHANDRAGUPT JAINDIPTI GANJSC 7003 A
871ANILKR-RISHAB KR-RAJAT KR-LOHA JIYADOSASKT-756
872MUNNI DAVI-BHAGCHAND JAIN LUHADIYADURGSKT-757
873RAJENDRA KR.-SAVITRI BAIDURGSKT-758
874ANJNA JAIN-NEMI CHAND JAINDURGSC 7003 B
875MALTI JAIN-GYANCHAND JAINDURG SKT-106
876PRAVEEN-ANKUR JAINDURGAPURISKT-107
877DR ANAND KR-SEEMA JAINDURGAPURISKT-108
878JINESH JAIN-SAROJ JAINDURGAPURISKT-109
879NAVEEN KR. JAINDWARIKASKT-110
880SMT. SAROJ M% NAVEEN JAINDWARIKASC 12004 D
881SURESH CHAND JAINDWARKA32C 23
882SHARUTI JAIN-MOHIT JAINEAST OF KAILASHSKT-111
883URMILA JAIN-DESRAJ JAIN-KULDEEPEAST OF KAILASHSKT-759
884KUMKUM JAIN - SUNIL JAINEAST OF KAILASHND-11
885KUMKUM JAIN - SUNIL JAINEAST OF KAILASHND-11-A
886NARVADA JAIN SAMPAT JAIN PATANIEAST OF KAILASHSC 4006
887NARVADA JAIN SAMPAT JAIN PATANIEAST OF KAILASHSC 4006 A
888RAJENDRA KR DEEPCHAND - - SHRI KISHAN JAINETAWASKT-112
889ASHA JAIN - SUDHIR JAIN - ABHISHAKETAWASKT-113
890KISHAN CHAND-PRASHANT JAINETAWASKT-114
891NIRMLA -VIRENDRA-DAV-SANDEEPETAWASKT-115
892PRAMCHAND JAIN RAJPUR WALEETAWASKT-116
893SUSHIL-ADITYA JAIN DABAR WALEETAWASKT-117
894SUNDRI DAVI-MUNNILAL JAINETAWASKT-118
895SUDHIR KR.-ABISHEK JAINETAWASKT-119
896RAJESH-ROHIT JAINETAWASKT-120
897ARVIND JAIN - RAHUL JAINETAWASKT-760
898KISHOR JAIN-ABHISHEK-GOURAV JAINETAWASKT-761
899KANCHAN JAIN-PHOOL CHAND JAINETAWASKT-762
900SHARDA JAIN-MAHESH CHAND JAINETAWASKT-763
901JANAK JAIN-PRAMCHAND JAIN - DEVENDRA JAIN - BEENA JAINETAWAPM- Mandhar 10
902SUSHIL JAIN-BHARTI JAIN - MADAN MAEDICAL ETAWA4007
903SUSHIL JAIN-BHARTI JAIN - MADAN MAEDICAL ETAWASC 4007 A
904RAJESH KUMAR - Smt MOTIRAM Vimlesh Dinesh - Anjali Deepak Jain ETAWA5014
905RAJEEV KR.-TANMAY JAINETAWASC 7003 C
906BRAJ MOHAN - ROHIT JAINETAWASC 7003 D
907RATAN KR.-MANORMA DAVI-MAHESHWRIETAWASC 7004 A
908ABHAY JAIN-SHEKHAR JAINETAWASC 7004 B
909ANIL KUMAR JAIN ETAWA11012
910ARVIND JAIN-KISHOR KR. JAINETAWA11020
911ANIL KUMAR - RISHABH KUMAR JAINETAWASC 12003 B
912ANIL KR-REETA JAIN - NITESH JAINETAWA12007
913KISHAN CHAND JAIN ETAWASC 12007 C
914MITLESH -PADAM SAINETAWASC 12023 B
915MEERA DAVI-RAMESH CHANDETAWASC 12023 C
916RITESH JAIN S/OMAHENDRA JAINETAWASC 12024 D
917ANIL - BHOPAL-TRISHLA JAIN (THEKEDAR)ETAWASC 13028 A
918FAKIR CHAND - PANNA LAL JAINETHASKT-121
919RAMMURTI DEVI-MANIK CHAND JAINETHASKT-764
920SHEETAL PRASAD JAIN - - LEELAWATIETHASKT-765
921PRITI JAIN -KULDEEP KR. JAINETHASC 7004 C
922ADRASH JAIN - ADITYA JAINFARIDABADSKT-122
923MANJU-SATENDRA JAINFARIDABADSKT-123
924SHASHI JAIN-NEMICHAND JAINFARIDABADSKT-124
925ADARSH KR. JAINFARIDABADSKT-125
926GEETA JAIN W/O D.K.JAINFARIDABADSKT-766
927ANJU - VIRENDER JAIN - ARUN JAINFARIDABADSKT-767
928NETRA PAL SINGH-KAMLESH JAINFARIDABADSKT-768
929RAKESH CHAND JAINFARIDABADSKT-769
930R.K.JAINFARIDABADSKT-770
931SARITA JAIN-TULARAM JAINFARIDABADSKT-771
932RIJUL JAIN-PRADEEP KR. JAINFARIDABADSKT-772
933PREMA JAIN-NARENDRA KR. JAINFARIDABADSKT-773
934SULECHANA ABHEY KASHLIWALFARIDABADSKT-774
935VIRDI BAI RATANLAL JI PATTNIFARIDABADSKT-775
936N.C. JAINFARIDABADSKT-776
937NAMI CHAND-SHASHI JAINFARIDABADSKT-777
938DR. PRACHI JAIN-ARPIT JAINFARIDABADSKT-778
939JINENDRA KUMAR JAIN - VEENA JAIN - - VISHANT JAIN - NISHI JAINFARIDABADSC 7004 D
940KAMLESH JAIN-PRABHA JAINFARIDABADSC 7005 A
941ADRESH KR.-UDIT-POONAM-SURBHI JAINFARIDABADSC 7005 B
942KAMLESH JI- PRABHA JI JAINFARIDABADSC 11020 C
943VINRENDRA JAIN TEACHERFIROJABADSKT-126
944KANCHAN DAVI-DAVENDRA JAINFIROJABADSKT-127
945KHUNNI LAL-MEENA-RAKESH -DELIPFIROJABADSKT-128
946USHA -DHARNENDRA -ANUPUM-SARITAFIROJABADSKT-779
947J.P.JAIN-MALA JAIN-SUDHIR JAINFIROJABADSKT-780
948NIMILA DAVI- MAHENDRA JAINFIROJABADSKT-781
949PRAVEEN JAIN-ANITA JAINFIROJABADSKT-782
950SAROJ JAIN-PADAMCHAND JAINFIROJABADSKT-783
951SUMAN JAIN- NIRMLA JAIN-RAJLAXMI JAIN- - KAMLESH JAIN-SROJ JAIN-NILAM JAIN - -VINOD KR JAIN-VIJAYLAXMI JAIN- - MNORMA JAIN-ITANDRA JAINFIROZABADSKT-129
952SANTOSH JAIN-SUBASH CHAND JAINFIROZPURSKT-130
953KIRAN DAVI-RAJENDRA PD. JAINFIROZPURSKT-784
954SATISH-RAHUL-NEHA JAINFIROZPUR11008
955SAROJ JAIN-VIMAL CHAND JAINFRIENDS CLYPM- Mandhar 11
956SAROJ JAIN-VIMAL CHAND JAINFRIENDS COLONYPM- Mandhar 12
957NARESH JAIN - SOHANLAL JAIN-INDRA JAIN - SUSHIL JAIN - VINIT JAINGADHI (DELHI)DD 2008
958NARESH JAIN - SOHANLAL JAIN-INDRA JAIN - SUSHIL JAIN - VINIT JAINGADHI (DELHI)DD 2008 A
959NARESH JAIN - SOHANLAL JAIN-INDRA JAIN - SUSHIL JAIN - VINIT JAINGADHI (DELHI)DD 2008 B
960GUNMALA JAIN-PRAKESH CHAND JAINGADIYA (MAH.)SKT-131
961MAGAN JAIN-DEEPAK &SWEETYGAGAN VIHARSKT-785
962PRAVEEN KR.-NAVEEN JAIN BINOLIGAGAN VIHARSKT-786
963LT. ANGURI DEVI W/O SALEKH CHAND - SHRIPAL H/O RUKMANI JAINGAGAN VIHARSKT-787
964JINEDRA KR.-SUNITA JAINGAGAN VIHARSKT-788
965RAGURAJ-SRIYANSH JAINGANDHI NAGARSKT-132
966SHANTI LAL-SURENDRA -NIRANJANGANDHI NAGARSKT-133
967MAHAVEER PD.-VINAY JAINGANDHI NAGARSKT-134
968DHANIRAM - PREMCHAND JAINGANDHI NAGARSKT-789
969KAILASHWATI -RAMESH CHAND JAINGANDHI NAGARSKT-790
970PARDEEP KR M/S MAHAVEER DRESSGANDHI NAGARSKT-791
971RAMESH CHAND JAIN-KANISH JAINGANDHI NAGARSKT-792
972SUDESH -PAWAN-PRABH-DHURAV JAINGANDHI NAGARSKT-793
973REKHA JAIN-PRAVEEN JAINGANDHI NAGAR32C 29C
974BIJENDRA JAIN - ATUL JAINGANDHI NAGARPM- Mandhar 13
975PRAVEEN JAIN-MADHU JAINGANDHI NAGARSC 12010 C
976RAJESH JAIN-MANOJ JAIN-MOTILALGANDHI NAGERSKT-794
977MAINA DAVI JAIN M% RAJESH-KAVITA JAINGANDHI NGRSP 23A
978RITU JAIN-RAJU JAINGANESH NAGERSKT-795
979SUNITA JAIN-BHAGCHAND JAINGANESH NAGERSKT-796
980RAMKALI-VASUDEV PD. JAINGANESH NAGERPM- Mandhar 14
981DARSHAN MALA-NARESH CHAND JAINGANGA VIHARSKT-135
982SHANTI DEVI-VIMAL PD. JAINGANGA VIHARSKT-797
983SUNITA JAIN-RAVI KUMAR AGGARWALGANGA VIHARSKT-798
984SUKMAL CHAND JAIN-HANSKUMAR JAINGANGARUSC 7005 C
985KUSUM JAIN-MADAN LAL JAINGANGERUSC 7005 D
986ASHOK JAIN-ANKUR JAIN ADITIYAGANGOHPM- Mandhar 15
987ANIL JAIN - PADAMCHAND JAINGANNORSKT-799
988JAGTI DEVI-TRILOK CHAND JAINGANOORSKT-800
989NAMAN JIN-VIDUSHI JAINGAUTAM NAGARSKT-136
990AMBIKA JAIN - DHRAM CHAND JAINGAUTAMPURISKT-801
991KAMLESH JAIN-KAMAL KR. JAINGAUTAMPURISKT-802
992KAMLESH JAIN-NIRMAL CHAND JAINGAUTAMPURISKT-803
993KANTA JAIN-JYOTI PD. JAINGAUTAMPURISKT-804
994MOHAN CHAND-AKASHDEEP JAINGAUTAMPURISKT-805
995SUKMAL CHAND-KOSHLYA DAVIGAUTAMPURISKT-806
996TRILOK CHAND-VINAY JAINGAUTAMPURISKT-807
997URMILA JAIN-DHANKUMAR JAINGAUTAMPURISKT-808
998VINOD JAIN-PRINCE-ADI JAINGAUTAMPURISKT-809
999RAJKALI JAIN M% RAMESH CHAND JAINGAUTAMPURISKT-810
1000RAJBALA JAIN-SUKMAL CHAND JAINGAUTAMPURISKT-811
1001RAVINDRA JAIN - SHASHANK JAINGAUTAMPURISKT-812
1002RATAN MALA JAIN-NARENDRA JAINGAUTAMPURISC 6002 B
1003VEERSEN JAIN - SHRI AJAY JAINGAUTAMPURI SKT-813
1004MEENU JAIN AND SHRI DINESH KUMAR JAINGAUTAMPURI SKT-814
1005RAMESH CHAND-SANDEEP JAINGAUTTAMPURI5026
1006RAMESH CHAND-SANDEEP JAINGAUTTAMPURISC 5026 A
1007BINO KUMAR JAIN GAYASC 7018 A
1008TARADAVI-VINAYAKA IMFAL WALEGAYA SC 13003 C
1009JAIN RADIO STOREGAYA (BIHAR)SKT-815
1010NIRMAL VIKASH KANSLIWALGAYAJI (BIHAR)SC 7006 A
1011DAVENDRA JAN- MUNDRI JAINGHAZIABADSKT-137
1012LAJWANTI JAIN - P.K. JAINGHAZIABADSKT-138
1013VIJAY JAIN W/O SUBHASH JAIN GHAZIABADSKT-139
1014MANISH JAIN - MAYANK JAIN - - MAHESH KUMAR JAINGHAZIABADSKT-140
1015ANIL JAIN - MADHU JAIN (ADVOCAT)GHAZIABADSKT-141
1016GAURAV JAIN - SUDHANSHU JAINGHAZIABADSKT-142
1017MALA DAVI-JAYPAL SINGHGHAZIABADSKT-143
1018SAVITA JAIN-S.K.JAINGHAZIABADSKT-144
1019PRAGYA JAIN D% ARVIND JAINGHAZIABADSKT-145
1020PRABASH KR.-AMITA JAINGHAZIABADSKT-146
1021UMA JAIN-MOHENDRA JAIN - DIVAKAR JAIN - SUMAN JAINGHAZIABADSKT-816
1022ARIHANT KUMAR -SANJAY JAINGHAZIABADSKT-817
1023ANKUR JAIN GHAZIABADSKT-818
1024ASHOK KR - NEERU JANGHAZIABADSKT-819
1025ANJU JAIN - NARENDRA JAINGHAZIABADSKT-820
1026BEENA - ASHOK - ASHISH JAINGHAZIABADSKT-821
1027DEEPAK JAIN -MANSHI JAINGHAZIABADSKT-822
1028INDU JAIN-SATENDRA JAINGHAZIABADSKT-823
1029KOSHALYA DAVI-BHULARAM JAINGHAZIABADSKT-824
1030MANOJ KR. JAINGHAZIABADSKT-825
1031MANOJ JAIN-SUKVEER PD. JAINGHAZIABADSKT-826
1032MANJU JAIN-MUKASH CHAND JAINGHAZIABADSKT-827
1033PINKI JAIN-PARDEEP JAINGHAZIABADSKT-828
1034SUBODH JAIN-BHARTI JAINGHAZIABADSKT-829
1035SOURAV KR.-RAJENDRA JAINGHAZIABADSKT-830
1036SAROD JAIN-JAGROSHAN LAL JAINGHAZIABADSKT-831
1037SHASHI PRABHA-VINDO BHUSHAN JAINGHAZIABADSKT-832
1038SUBODH JAIN-BHARTI JAINGHAZIABADSKT-833
1039SUMAN JAIN-SUNIL JAINGHAZIABADSKT-834
1040SARDA-DHANENDRA JAIN KHEKRA WALEGHAZIABADSKT-835
1041SARNO DAVI-RAJENDRA JAINGHAZIABADSKT-836
1042SANYAM JAIN-SUNIL JAINGHAZIABADSKT-837
1043USHA JAIN-VIPIN JAINGHAZIABADSKT-838
1044VIBHOR JAIN-RICHA JAIN-NIVRATIGHAZIABADSKT-839
1045VIPIN JAIN-NITIN JAINGHAZIABADSKT-840
1046DHENENDRE JAIN - KI SMRITI ME SHRIMATI SHARDA JAINGHAZIABADSKT-841
1047PULKIT JAIN S/O VINOD KUMAR JAINGHAZIABADSKT-842
1048NIRMAL JAIN W/O SHELENDER JAINGHAZIABADSKT-843
1049SHIROMANI W/O SATYAPAL JAINGHAZIABADSKT-844
1050NIRMALA- SUBHASH CHAND JAINGHAZIABADSKT-845
1051KAMAL JAIN W/O DINESH JAINGHAZIABADSKT-846
1052MUKESH CHAND JI JAIN GOURAV JAIN GHAZIABADSKT-847
1053MOHIT JAIN-PRITI JAINGHAZIABADSKT-848
1054ASHOK KUMAR JAIN - AKASH JAINGHAZIABADSKT-849
1055SWATI JAIN-SACHIN JAINGHAZIABADSKT-850
1056REKHA JAIN - PANKAJ JAINGHAZIABADSKT-851
1057BABURAM JAIN - LAVI JAINGHAZIABAD32C 24
1058VINOD JAIN - PIYUSH JAIN - ANKIT JAINGHAZIABADPM- Mandhar 16
1059SALINI JAIN - SANDEEP JAIN S/O - SATENDER JAINGHAZIABADVC-18-D
1060RAJENDRA KR.-SEETARAM - AJAY JAINGHAZIABADTC-(NW) 2-1
1061RAJENDRA KR. JAIN-URMILA JAINGHAZIABADTC-(NW) 2-1 A
1062AJAY KR. JAIN-ANJU JAINGHAZIABADTC-(NW) 2-1 B
1063AKSHAY JAIN-SIDHANT JAINGHAZIABADTC-(NW) 2-1 C
1064ARUN JAIN JI S/O LT RAJKALI JAIN JIGHAZIABADSP 7
1065ANKIT JAIN GHAZIABADSP 11A
1066ASHOK JAIN BINA JAIN GHAZIABADSP 21A
1067MANISH JAIN - AARJAV JAIN GHAZIABADSC 4001 D
1068AJAY KUMAR - NITIN JAINGHAZIABADSC 4002 B
1069ANUJ JAIN S/O RAJESH KR. JAIN - C/O SHRIYANSH JAIN (DAIRY WALE)GHAZIABADSC 4002 C
1070SUKHVEER SINGH JAINGHAZIABAD4008
1071SUKHVEER SINGH JAINGHAZIABADSC 4008 A
1072SUKHVEER SINGH JAINGHAZIABADSC 4008 B
1073SUKHVEER SINGH JAINGHAZIABADSC 4008 C
1074SUKHVEER SINGH JAINGHAZIABADSC 4008 D
1075SOBHA JAIN-NITESH JAINGHAZIABAD4009
1076SOBHA JAIN-NITESH JAINGHAZIABADSC 4009 A
1077KUSUM JAIN-NARENDER JAINGHAZIABAD4010
1078KUSUM JAIN-NARENDER JAINGHAZIABADSC 4010 A
1079PUSHP LATA M/O RAKESH - ASHOK - PRITI GHAZIABAD6032
1080MEENU JAIN W/O MANISH JAINGHAZIABADSC 7006 B
1081KUSUM JAIN W/O SURENDRA JAINGHAZIABADSC 7006 C
1082ACHAL JAIN - BASHANT LAL JAINGHAZIABADSC 7006 D
1083SUMAN JAIN-PRAMOD JAIN-DHEERAJGHAZIABADSC 7007 A
1084USHA JAIN-KISHAN KR. GODHAGHAZIABADSC 7007 B
1085SANDEEP-SATENDRA JAINGHAZIABADSC 7007 C
1086SARIKA JAIN -W/0 AMIT JAIN - - SON AKSHAT - SAMYAK JAINGHAZIABADSC 7007 D
1087BALA RANI JAIN W/O DHAN KR JAINGHAZIABADSC 7008 A
1088SUBJI DEVI W/O POKHER CHAND JAINGHAZIABADSC 7008 B
1089VEENA JAIN- ASHOK KR. JAINGHAZIABAD9019
1090MIMENDRA BALA-NARESH CHAND JAINGHAZIABADSC 10013 A
1091ADITYA JAIN - NARENDER JAINGHAZIABADSC 11020 D
1092SANDEEP - NEHA - SONAM - SACHITA - - SAMBHAWGHAZIABADSC 11023 A
1093MANOJ SHAILY - PARNIKA JAINGHAZIABADSC 11023 B
1094SUSHMA-SUBASH-SANDEEP-NEHAGHAZIABADSC 12002 B
1095SUBHASH CHAND JAINGHAZIABADSC 12024 B
1096RAMESH CHAND JAIN-SUDHA JAINGHAZIABADSC 13003 D
1097PUSH LATA M% ASHOK JAINGHAZIABADSC 13026 D
1098MOHIT JAINGHAZIBADSKT-147
1099VINOD KR. JAINGHAZIBADSKT-148
1100VINOD KUMARI-N.D. JAINGHAZIBADSKT-852
1101AJIT SINGH JAINGHAZIBADSKT-853
1102ANAND PRAKASH JAINGHAZIBADSKT-854
1103SUDHA JAIN-VINOD JAINGHAZIBADSKT-855
1104PREM CHAND JAIN-KRISHNA RANI JAINGHAZIBADSKT-856
1105SUKMAL JAIN-DEEPAK JAIN GHAZIBADSKT-857
1106RAMESH CHAND-NEERAJ JAINGHAZIBADSKT-858
1107REKHA JAIN-NARENDRA JAINGHAZIBADSKT-859
1108VARSHA JAIN D% PRIYANK JAINGHAZIBADSKT-860
1109UMA JAIN-NEERAJ JAINGHAZIBADSKT-861
1110PRO.PRAMCHAND-ACHINTYA JAINGHAZIBADSKT-862
1111KIRAN JAIN-RAKESH JAIN PAWAIYAGHAZIBADSKT-863
1112RAJKALI JAIN M%ARUN JAIN-SANTOSH JAINGHAZIBADSP 6
1113RAJKALI JAIN M%ARUN JAIN-SANTOSH JAINGHAZIBADSP 6A
1114SARDA DEVI M%PAWAN-PANKAJ JAINGHAZIBADSC 4002 D
1115SNEH LATA JAIN-JAIKUMAR JAINGHAZIBADSC 4003 B
1116MOHINI JAIN SON DEEPAK JAINGHAZIBAD5031
1117MOHINI JAIN SON DEEPAK JAINGHAZIBADSC 5031 A
1118ANIL KR. JAINGHAZIBADSC 7008 C
1119SHAKUNTLA JAIN-SUNIL JAINGHAZIBADSC 7008 D
1120ANAND PRAKASH-KANTA JAINGHAZIBADSC 7009 A
1121RAJENDRA PD-SUMAN LATA JAINGHAZIBADSC 7009 B
1122S.L.JAIN-SHAKUNTLA JAINGHAZIBADSC 7009 C
1123PRAMCHAND JAIN-KUSUM JAINGHAZIBADSC 7009 D
1124SANJAY JAIN-BABITA JAINGHAZIBADSC 7010 A
1125MAHESH CHAND-PRAVEEN KR. JAINGHAZIBADSC 7010 B
1126UMA JAIN W/O BHUPENDRA JAIN - DIWAKAR JAIN - DEEPAK JAINGHAZIBAD9011
1127VINOD KR. JAINGHAZIBADSC 10019 C
1128RAJKUMAR JAIN-SAROJ JAIN AMINAGRGHAZIBADSC 12016 C
1129PYARI DAVI-SHEETAL PD. JAINGHAZIBADSC 12018 D
1130NEEL JAIN-SANJAY JAIN-RUCHIKA JAINGHAZIBADSC 13024 B
1131PRAKASHWATI-NARESH CHAND JAINGHONDASKT-149
1132CHANDRA KALI - GYAN CHAND JAINGHONDASKT-864
1133SARDA JAIN-NEMCHAND JAINGHONDASKT-865
1134GYAN CHAND - HAZARILAL JAINGHONDASKT-866
1135SHANTI-HUKUM CHAND GODHA GIRDIHSKT-867
1136SUMER CHAND -CHANDA DAVI JAINGIRDIHSC 4003 C
1137RAVI KANTA SETHI-VIRENDRA SETHIGOASC 7010 C
1138KANTA DEVI W/O AADISHWARJI JAINGOHANASKT-868
1139SANTOSH W/O SATISH JAINGOHANASKT-869
1140MAKSUDAN LAL JAIN KE SMRITI ME - VINOD JAINGOHANASKT-870
1141SHEH JAIN-SATESH JAINGOHANAVC-19-B
1142SUDHIR JAIN-UTSAV JAIN GOHANASC 7010 D
1143INDU JAIN - SUDHIR JAINGOHANA9020
1144OMPRAKASH-SANJAY JAINGOHANA10016
1145PANKAJ JAIN - GEETA JAIN ATISHAY JAINGOHANA11015
1146SACHIN JAIN - S/O HIRALAL JAIN - - TRISHLA JAIN - SUMAT PRASAD JAINGOHANASC 13005 C
1147KISHOR KALA (Gajraj Ji)GOHATISP 1
1148DIG JAIN MAHILA SAMAJGOHATISC 4003 D
1149JYOTI JAIN-SUDHIR JAINGOHATISC 4004 B
1150RATAN LAL JAIN-RAJKUMARI JAINGOHATISC 7012 A
1151RAMESH CHAND-VIVAK JAINGOPINATH BAZARSC 7012 B
1152MUKESH JAIN-ADESH JAINBARDANAGOTAGAONSKT-871
1153SUNIL JAIN-VIPIN JAINGOUTAMPURISC 4004 C
1154SMY MAINA DEVI JHUMAL MAL BADJATYA GOWAHATIDD 2038
1155USHA JAIN-RAJBHADUR JAINGREATAR KAILASHSKT-150
1156SHASHI JAINGREATAR KAILASHSKT-872
1157SHASHI JAINGREATAR KAILASHSKT-873
1158DHANPAL JAIN - PIYUSH JAINGREATAR KAILASHSKT-874
1159KANTA JAIN-SRIPAL JAINGREATAR KAILASHSC 7012 C
1160ANUVARTI JAIN - CHAKRESH JAINGREATER KAILASH32C 25
1161SUSHIL JAIN-MEENA JAINGREEN PARKSP 15A
1162SUNIL KR. JAINGREEN PARKSC 4004 D
1163SARLA JAIN-SANTOSH JAINGREEN PARKSC 7012 D
1164PUSHPA JAIN W/O PAWAN KR.JAIN GREEN PARKSC 10013 B
1165RONAK-SANMATI-BHATAT JAINGTB ENCLAVESKT-875
1166ANITA JAIN - SATENDRA JAINGULAB VATIKASKT-151
1167RAJEEV JAIN-GEETA JAINGULAB VATIKASKT-876
1168SONU-SUBODH JAIN-KAMLESH JAINGULAB VATIKASKT-877
1169SUJAL JAIN D% RANI JAINGULAB VATIKASC 70013A
1170SHAKUNTLA JAIN-KUNI SAGAR JAINGULABI BAGHSKT-878
1171R.K.A JAINGULBARGA(KAR.)SKT-879
1172NIRMAL -CHANDRA JAINGUNA (M.P)SKT-152
1173VINOD & COM.GUNA (M.P)SKT-880
1174KOMAL CHAND- ARVIND KR JAIN - (ANSH JAIN)GUNA (M.P)SKT-881
1175DHANWATI DEVI-RATANLALGUPTA CLYSC 7013 B
1176NARAYNI DAVI-SHIKHAR CHANDGUPTA COLONYSKT-882
1177SMT. LT. SHASHI JAINGUPTA COLONYSKT-883
1178ANANDI DEVI M/O NEMICHAND- SUSHILA DEVI JAINGURG (CHATTISHGARH)VC-5-A
1179NAVEEN KR. JAINGURGAONSKT-153
1180 LT. SHRIMATI SANTOSH JAIN -W/O - SHRI BHAGWAN DASS JAIN- NIDHI JAINGURGAONSKT-884
1181PRABHA JAIN-W/O LT.SYAMLAL JAINGURGAONSKT-885
1182ADVIKA JAIN - NISHI -AMIT JAINGURGAONSKT-886
1183ARCHNA JAIN - MANOJ JAINGURGAONSKT-887
1184LT. SANDEEP JAIN-BIJENDRA JAINGURGAONSKT-888
1185SARITA JAIN- SANJAY JAINGURGAONSKT-889
1186RAJ GAURAV JAIN-GANDHARVA JAINGURGAONSKT-890
1187SUNITA W/O MUKESH JAINGURGAONSKT-891
1188RITHA JAIN ARAVIND JAINGURGAONSKT-892
1189AJAY JAINGURGAONDD 2163
1190SUDHA JAIN-NARESH KR. JAINGURGAONND-14-B
1191DHRAMPRAKESH - RAJESHWAR - - NARESH JAINGURGAON32C 20
1192DHRAMPRAKESH - RAJESHWAR - - NARESH JAINGURGAON32C 20A
1193NALIN KR. JAIN-S.C JAINGURGAONVC-15-B
1194UJJWAL JAIN-MUNMUN JAIN-SATESH CHANDGURGAONVC-19-C
1195SANJAY JAIN-SEEMA JAINGURGAONSC 4005 B
1196SRIMANDAR DASS JAINGURGAONSC 4005 C
1197NAVEEN JAIN-NITIN SHAH - Lt. Smt. Nanhi Devi JainGURGAON7001
1198SUMAT CHAND-SATENDRA JAINGURGAONSC 7013 C
1199RATAN LAL-BASANTI DAVIGURGAONSC 7013 D
1200REENA DAVI-DEEPAK-SALEK CHAND JAINGURGAONSC 7014 A
1201VIDHAN JAINGURGAONSC 7014 B
1202SUNIL KR. JAIN-VIPUL JAINGURGAON10012
1203SATISHA CHAND-ASHARANI JAINGURGAON11016
1204PUSHPA JAIN-PRAMCHAND JAINGURGAONSC 12009 A
1205ANURAG JAINGURGOANSC 7014 C
1206MANOHAR LAL JAIN-ELACHI DAVI JAINGURGOANSC 7014 D
1207SAROJ JAINGUWAHATISKT-154
1208MOOLCHAND-AMIT JAINGUWAHATISKT-155
1209RAJKUMAR -PADAM CHAND PANDIYAGUWAHATISKT-156
1210BHAVRI DEVI JAINGUWAHATISKT-157
1211MAMTA CHABRA-VINAY CHABRAGUWAHATISKT-158
1212RAJKUMAR-PADAM CHAND-HULAS CHANDGUWAHATISKT-893
1213KAMAL KR.-HITESH KR. GANGWALGUWAHATISKT-894
1214KAILASH SETHI-SHARMILA -NEHAGUWAHATISKT-895
1215MANIK DEVI-SUNIL-SHALENDRAGUWAHATISKT-896
1216VILAYTI DEVI-ASHOK KR-SUDHIR KR JAINGUWAHATISKT-897
1217GHEVAR CHAND-VISHAL CHABRAGUWAHATISC 4005 D
1218MANORMA DAVI-SHOBHAGYAMALGUWAHATISC 7015 A
1219UDAY KR.-SOURAV JAINGUWAHATISC 7015 B
1220VIMAL KR-SHANTI DEVI GODHAGWALIORSKT-159
1221PRADEEP JAIN-RAHUL JAINGWALIORSKT-160
1222SANDEEP-MANISH-RAHUL JAINGWALIORSKT-161
1223BABULAL - HARISH CHAND JAINGWALIORSKT-162
1224BARUL - RITU JAINGWALIORSKT-163
1225MADAN LAL-RAKESH JAINGWALIORSKT-164
1226SHUBHKAMNA PARIVARGWALIORSKT-898
1227POTHIRAM - AMAR CHAND JAIN GWALIORSKT-899
1228KAMLESH JAIN-ANAND JAINGWALIORSKT-900
1229MAJULA-PRAKASH CHAND JAINGWALIORSKT-901
1230POONAM JAIN-ARUN JAINGWALIORSKT-902
1231RAVU HAUB ADVOCATEGWALIORSKT-903
1232RAJESH JAIN-MAINA JAINGWALIORSKT-904
1233RAMCHARAN LAL-DEEPAK JAINGWALIORSKT-905
1234SUSHIL JAIN-SADHNA JAINGWALIORSKT-906
1235SUMIT CHAND-PRAVEEN JAINGWALIORSKT-907
1236ASHA JAIN-KAILASH NARAYAN JAINGWALIORSKT-908
1237NAMI CHAND-HIMANSHU JAINGWALIORSKT-909
1238KAMLESH W/O SURENDER KR JAINGWALIORSKT-910
1239MADHU-RAKESH JAINGWALIORSKT-911
1240MAMTA JAIN-MUNNA LAL JAINGWALIORSKT-912
1241SAVITRI-TARACHAND-SUDHA -RAJENDRAGWALIORSKT-913
1242DR. P.K.JAIN-ANGURI JAINGWALIORSKT-914
1243MAHAVEER PD. JAIN (PUJARI)GWALIORDD 2009
1244BABULAL-MUKESH JAIN - VIJAY JAINGWALIORDD 2010
1245MANORMA JAIN-RAVINDRA JAINGWALIORDD 2011
1246OMPRAKASH-GOURAV-RAJEEV JAINGWALIORDD 2149
1247DHANESH KUMAR - RAKESH KUMAR JAINGWALIORDD 2151
1248AMAR CHAND-DINESH JAIN-PARASMANI JAINGWALIORTC-(NW) 3-1
1249AMAR CHAND JAIN-MADHU JAINGWALIORTC-(NW) 3-1 A
1250DINESH JAIN-NEELAM JAINGWALIORTC-(NW) 3-1 B
1251ABHILASH JAIN-SAPNA JAINGWALIORTC-(NW) 3-1 C
1252PRAMOD JAIN-ANJALI JAINGWALIORTC-(NW) 3-1 D
1253PARAS JAIN-SHILPI JAINGWALIORTC-(NW) 3-1 E
1254HEMLATA- RITU-VARUN-ABHAY JAINGWALIORSC 4006 B
1255SUSHILA JAIN-SURESH CHAND JAINGWALIORSC 4006 C
1256UMA JAIN-RAMESH CHAND JAINGWALIORSC 4006 D
1257SUSHILA DAVI-BUDSAIN GWALIORSC 4007 B
1258MUKESH JAIN-SARLA JAIN 'CONTRACTORGWALIOR7002
1259MAHAVEER PD. TARUN JAINGWALIORSC 7015 C
1260NEERU JAIN-RAJESH JAINGWALIORSC 7015 D
1261VIMAL KR.-SHADNA JAIN-MANOJGWALIORSC 7016 A
1262MAYA CHAND -DIENSH-ASHOK JAINGWALIORSC 7016 B
1263ASHOK JAIN - PRASHANT JAINGWALIORSC 7016 C
1264ASHOK JAIN - RASHMI JAINGWALIORSC 7016 D
1265SUNIL KR. JAIN- RAKESH JAINGWALIORSC 7017 A
1266VINOD KR. JAIN-MUKESH JAINGWALIORSC 7017 B
1267RAKESH JAIN GWALIORSC 7017 C
1268HARISH CHAND-DIVAKAR JAINGWALIORSC 10013 C
1269VAIJYANTI BAI-KHACHUMAL JAIN - HARISH CHAND JAIN GWALIOR10022
1270VINOD KR.-VIKAS JAINGWALIORSC 12017 B
1271SUMAT CHAND-RISHABH JAIN GWALIOR13022
1272DEV PRASAD JAIN - SURESH CHAND JAINGWALIORSC 13026 C
1273PUKHRAJ VIJAY KR KALAHAIDRABADSKT-915
1274NANDLAL-ROHIT KR. BAKLIWALHAIDRABADSKT-916
1275ANAND JAIN - NEHA JAINHAIDRABADSKT-917
1276VIMALA BALCHAND PANDIYA - MANOJHAIDRABADSC 5031 D
1277BABULAL-ASHOK KR.-SUNIL-SANJAYHAIDRABAD7003
1278SUBASH CHAND-SANDEEP JAINHAPURSKT-918
1279DIG JAIN MANDIRHAPURSC 4007 C
1280JAYMALA-JAYKUMAR JAINHARDASKT-919
1281SANJAY JAIN-SUKMAL JAIN-AMRIT SRIHARDASKT-920
1282SANTOSH DEVI-JAYKUMAR JAINHARDASC 4007 D
1283VIRENDRA -SURENDRA JAINHARDASC 7017 D
1284GEETA JAIN-ASHOK JAINHARGOVIND ENCV.SKT-165
1285SARLA JAIN W/O PREM CHAND JAIN - BENU JAIN W/O DHARMENDER JAIN - MONIKA JAIN W/O RITESH JAINHARI NAGARSKT-921
1286RAJRANI JAIN W/O - SUBHASH CHAND JAINHARI NAGARSC 10013 D
1287UMESH CHAND-NEETA JAIN RISHABH JAINHARIDWAR2 AJITNATH
1288UMESH CHAND-NEETA JAIN RISHABH JAINHARIDWARVC-2-A
1289UMESH CHAND-NEETA JAIN RISHABH JAINHARIDWARVC-2-B
1290UMESH CHAND-NEETA JAIN RISHABH JAINHARIDWARVC-2-C
1291UMESH CHAND-NEETA JAIN RISHABH JAINHARIDWARVC2-D
1292GEERISH CHAND -ASHISH GOYAL JAINHARIDWAR SKT-922
1293Sudeer - Kaushik JainHARINAGAR32C 11C
1294PREM KR. JAIN HASSANSKT-166
1295USHA JASWAL-NARENDRA JAINHATRASSKT-923
1296RAKESH CHAND-GOURAV JAINHAUJ KHASSKT-924
1297ISHWAR CHAND-ROHIT-MOHIT JAINHAUJ KHASSKT-925
1298 MAHESH CHAND JAIN- CHANDAN JAINHAUJKHASSC 4009 B
1299RATAN LAL-SANJAY-RAYAN AJMERAHAZARI BAGHSC 4033 A
1300NEMICHAND -SUNIL-VINOD SETHIHAZARI BAGHSC 4033 C
1301RAJKUMAR - MANJU AJMERAHAZARI BAGHSC 4033 D
1302SHUNALI DEV JAIN HISAR (H.R.)SKT-926
1303SHILPA MITTAL-SANDEEP MITTALHISHARVC-19-D
1304SUBASH DIG -DIPESH DIGMBERHOSANGABADSKT-167
1305SUSHILA JAIN-DR. RAJENDRA JAINHOSANGABADSKT-927
1306MAHESH CHAND JAIN - CHANDAN JAINHOZ KASH (DELHI)32C 30A
1307RATAN LAL PATNI-KANTA DAVI PATNIIMFALSKT-168
1308TARAMANI DEVI-RATAN LAL JAINIMFALSKT-928
1309MAHAVEER PARSAD JAINIMFALSKT-929
1310PRAKASH WATI SETHI-SRICHAND SETHIIMFALDD 2012
1311MISHRILAL - MAHESH KUMAR KALA - MANJU DEVI-ANKIT- KRITIKA KALA IMFAL4016
1312DHARAM CHAND-BADAMI DAVI JAINIMFALSC 7018 B
1313SHANTI PATNI-NIRMAL PATNIIMFALSC 7018 C
1314SANTOSH JAIN-ASHOK JAININDORSKT-930
1315SUNITA JAIN-PRAVEENT PATNI INDORSKT-931
1316SURENDER-RAJIV -PADAM-RACHNA JAININDORSKT-932
1317ASHOK KR - MANIPRABHA SONI - - MANISHA - ANISHA JAININDORSKT-933
1318LAL BHADUR JAIN-ANJURI JAININDORSKT-934
1319NARENDRA KR. JAIN-MAGAN BAI JAININDORSC 12001 A
1320KANTI LAL-KANTA TALATIINDORESKT-169
1321SATESH-USHA BAGERWALINDORESKT-170
1322SUBASH-USHA -VIPIN JAININDORESKT-171
1323MANOJ JI PATODIINDORESKT-935
1324NIRMILA DAVI-NIRMAL KR. JAININDORESKT-936
1325HEER LAL JAIN SHAH-LATA JAIN SHAHINDORESC 7018 D
1326SANGEETA JAIN-SANJEEV JAININDORESC 7019 B
1327KOSHLYA - JAI KUMAR CHOUDHARYINDORE10007
1328KANCHAN PRABHA JAIN PANDIYAINDORE SC 7019 A
1329NAVEEN-DEEPA-SHORYA-ARYANINDRAPURAMSKT-937
1330JAYNTI PD.-NAVEEN-SUNIL JAININDRAPURI9003
1331SHELNDRA JAIN-SUGANDI BAI JAINJABALPURSKT-172
1332AZAD RANI JAIN-RAJARAM JAIN SINGHIJABALPURSKT-938
1333PRIYA JAIN-AVINESH JAINJABALPURSKT-939
1334PRADEEP 'PIYUSH' - TIKARAM JAINJABALPURDD 2148
1335ASHOK JAIN -PRAKESH CHAND JAINJABALPUR5023
1336ASHOK JAIN -PRAKESH CHAND JAINJABALPURSC 5023 A
1337ASHOK JAIN -PRAKESH CHAND JAINJABALPUR11023
1338MAMTA-MANOJ JAINJABALPUR SKT-173
1339MAHENDRA KR. JAINJABALPUR SKT-174
1340RAMESH CHAND-SHILA -ASHISHJABALPUR SKT-940
1341SURAJ DAVI-SURESH CHAND JAINJABALPUR SKT-941
1342SARLA JAIN-VINOD JAINJABALPUR SKT-942
1343RAJKUMAR JAIN-SHANTI JAINJABALPUR SKT-943
1344MUKESH JAIN FANISH-SEEMA JAINJABALPUR SKT-944
1345ABHAY JAINJABALPUR SKT-945
1346MAYA DAVI-MAHENDRA JAINJAGADHRI (H.R.)SKT-946
1347SHASHIBALA JAIN-PURSOTTAM DASS JAINJAGADRISC 7019 C
1348SHANTI-SONESH -N.K.MITTALJAGATPURISKT-947
1349SUCHATA-JAYPRAKASH-PRAVEENJAGATPURI EXT.SKT-948
1350VIKAS JAIN - ANSU JAINJAGRATI ENC.9023
1351VAISHALI -ANKIT JAINJAGRITI ENC.SKT-949
1352MANOHAR LAL JAINJAIPURSKT-175
1353OMPRAKASH JAINJAIPURSKT-176
1354PREM CHAND JAINJAIPURSKT-177
1355SANDEEP-JYOTI JAINJAIPURSKT-178
1356UTTAM CHAND-SOBHA JI - C/O RAJKUMAR JAIPURSKT-179
1357MANOHAR LAL-SUDHIR KR. JAIPURSKT-180
1358SUSHMA JAIN-DR.D.R JAINJAIPURSKT-181
1359SHANTI-SURESH CHAND-AMIT JAINJAIPURSKT-182
1360TIKAM CHAND-MAHENDRA SETHIJAIPURSKT-183
1361MOHAN PACHWERIJAIPURSKT-950
1362VISHAMBER DAYAL - VIMAL KUMAR JAINJAIPURSKT-951
1363SURYA PRAKASH KALA- - VIMLA DAVI KALAJAIPURSKT-952
1364LALITA DAVI JAIN - LALCHAND JAINJAIPURSKT-953
1365HARI PRASAD JAINJAIPURSKT-954
1366MAHENDRE KUMAR MAYA DAVI JI JAIN - - SHAH AABU JI WALEJAIPURSKT-955
1367MAHILA MANDAL DIG MANDIR PATOI - HEMANT PATOIJAIPURSKT-956
1368MEERA JAIN-PARDEEP JAINJAIPURSKT-957
1369SAROJ DEVI-GYANKUMAR DUGGALJAIPURSKT-958
1370KIRAN DAVI-KUSUM KANT DOGIYAJAIPURSKT-959
1371GAMBAHIR MAL -PUSHPA DAVI JAINJAIPURSKT-960
1372PANKAJ JAIN-RUCHIKA JAIN-PRASITAJAIPURSKT-961
1373AKLANK-MANI DAVI-USHA PATNIJAIPURSKT-962
1374PRAMCHAND-PRADUMAN JAINJAIPURSKT-963
1375KANAHIYA LAL-CHAND DAVI SOGANIJAIPURSKT-964
1376PRAMOD KR.-NISHA -PURVI JAINJAIPURSKT-965
1377RAMA JAINJAIPURSKT-966
1378JATAN DAVI KANS-SUBHAN MAL KASLIWALJAIPURSKT-967
1379DEVENDER KR JAINJAIPURSKT-968
1380SURYA PARKASH-VIMLA DEVI KALAJAIPURSKT-969
1381LALIT DEVI-LALCHAND JAINJAIPURSKT-970
1382MAHENDER KR JAIN GODHA - ( TABACCO WALE)JAIPURSKT-971
1383DEEPAK-SANJAY-ABHEY - S/O TARACHAND PATNIJAIPURSKT-972
1384RAJMAL-MAINA DEVI LUHARIYAJAIPURSKT-973
1385MHENDRA MURDULA JYANT KTARIYAJAIPURSKT-974
1386PREM LATA W/O PRAMOD KR JAINJAIPURSKT-975
1387HEERA MANI KOTARI-PADAM KR. KOTARIJAIPURSKT-976
1388RATAN LAL KAMAL KUMAR DEEPAK - NARPATIYAJAIPURSKT-977
1389BHARMSUNDRI-SURESH CHAND JAINJAIPURSKT-978
1390CHITIGH SOGANI C% SURAJ DAVI SOGANIJAIPURSKT-979
1391NARESH JAIN -RUPAK JAIN- - ANITA JAIN S PARIVARJAIPURSKT-980
1392PRAVEEN CHAND SANGHI- - SUSHILA DAVI SANGHIJAIPURSKT-981
1393NIRMAL JAIN-KAMLA DEVI - SUNITA SUNIL- SAPNA DEVI-NAVEEN-JINESHJAIPURDD 2013
1394NIRMAL JAIN-KAMLA DEVI - SUNITA SUNIL- SAPNA DEVI-NAVEEN-JINESHJAIPURDD 2013 A
1395SHEELA JAIN - PREM KUMAR JAINJAIPURSC 4009 C
1396HARSHVARDHAN - MUNISH JAINJAIPUR4011
1397HARSHVARDHAN - MUNISH JAINJAIPURSC 4011 A
1398MANAK CHAND-KAMLA DAVI-RAKESHJAIPUR7004
1399NAND KISHOR-SHANTI DAVI-SUNIL JAINJAIPUR7005
1400DHARAM CHAND - CHANDA DEVI JAINJAIPURSC 7019 D
1401RAJENDRA KR.-KUMUND GANGWALJAIPURSC 7020 A
1402SACHIN -NITIN-SAOGANIJAIPURSC 7020 B
1403SURENDRA KR.-RAJEEV JAINJAIPURSC 7020 C
1404KANHIYA LAL-TAJKARAN JAINJAIPURSC 7020 D
1405PRABHAWATI SHAH-POONAM CHAND SHAHJAIPURSC 7021 A
1406VIJAY LAXMI-PRAMKUMAR JAINJAIPURSC 7021 B
1407D.R J.K.JAIN-SOURAV-ADITI-PRATIMA JAINJAIPURSC 7021 C
1408SHIKHARCHAND JAIN-GYANWATI JAINJAIPURSC 7021 D
1409TARA CHAND -ROOPKISHOR JAINJAIPURSC 10014 A
1410J.K.JAIN-SOURAV JAINJAIPURSC 13001 A
1411SITARA DEVI UGARSAIN JAINJAITPURSKT-184
1412PRDEEP KU. JAIN- SANJAY JAINJAITPURSC 4009 D
1413DR. JAIN PRAKASH-MAGAN LAL JAINJAL GAONSKT-982
1414MUNNA LAL-VIMLESH JAIN RAJPUR WALE'JALESHAR (ETHA)SC 7022 A
1415NIRMLA RAMESH CHAND C% SHAILENDRAJALGAONSKT-983
1416PR. PRAKASH RAM JAINJALGAONSKT-984
1417SARLA JAIN-PRAKASH CHAND JAINJALGAONSKT-985
1418NARENDRA JAIN-MAHAVEER PD. JAINJAMA MASZIDSC 4010 B
1419SURAJ PRAKASH JAIN LATIKA JAIN - RAJKUMAR JAINJAMMU CANTSC 4010 C
1420PRAGYA JAIN-AJAY JAINJANAK PURISKT-185
1421INDRA DEVI-RAKESH KR. JAINJANAKPURISKT-186
1422SARITA-ASHISH JAINJANAKPURISKT-187
1423VINOD-JITENDRA-LOKESH JAINJANAKPURISKT-188
1424SH. PAWAN KR. JAIN-SUSHILA JAINJANAKPURITC-(SE) 2-3
1425SURENDRA-SUMITRA-ARIHANT JAINJANAKPURISC 4010 D
1426SUMAN JAIN-SUBASH CHAND JAINJANGPURASC 4011 B
1427REETA JAIN -VIRENDER KR JAINJANSATHSKT-986
1428DR. SHASHI PATNI - VIMALA PATNI - VISHAL -CHANDRIKA PATNIJASOLA18 ARAHNATH
1429DR. SHASHI PATNI - VIMALA PATNI - VISHAL -CHANDRIKA PATNIJASOLAVC-18-A
1430HANUMAN PD.-RAJKUMAR BADJATIYAJASPUR NGR (C.G)SKT-987
1431MUKESH KR.-RUPESH KR. JAINJASWAN NGRSKT-988
1432SAMPAT DAVI-RISHAB CHAND JAINJHALARAPATANSKT-189
1433KASTURIBAI-LAXMI NARAYAN JAINJHALAWADSC 7022 B
1434ASHOK JAIN-INDU JAIN-NISHANT-POOJAJHANSISC 7022 C
1435PUSHPRAJ-MAHAVEER PD.BAKLIWALJHARKHANDSKT-989
1436SANKET JAIN- MANOJ JAIN- - SAMBHAV JAINJHEELND-12
1437MAHESHWARI -SHRIKRISHNA JAINJHEEL KHURAJISC 7022 D
1438RAJNESH JAINJHILMILL COLONYSKT-990
1439SURESH JAIN-PRAMLATA PANDIYAJHUMRI TALIYASC 7023 A
1440SUSHIL KR. -ROOPCHAND JAINJHUMRI TALIYASC 7023 B
1441MANOJ JAIN-VIJAY JAINJINDSKT-991
1442PRADEEP KR. JAINJINDDD 2014
1443PRADEEP KR. JAINJINDDD 2014 A
1444VIJAY KR KASLI WAL(VADH ELECTRICAL)JODHPURSKT-992
1445SAMITA JAIN-W/O ARUN JAIN JODHPUR32C 2
1446SMEETI JAIN JODHPUR4012
1447SMEETI JAIN JODHPURSC 4012 A
1448SAVITA -NARENDER JAINJYOTI COLONYSKT-190
1449BABURAM JAIN - SHEELA WATI JAINJYOTI COLONYSKT-993
1450ANITA JAIN - ASHOK JAINJYOTI NAGARSKT-994
1451BIJENDRA JAIN - ASHISH JAINJYOTI NAGARSKT-995
1452GUPTJYOTI NAGARSKT-996
1453SANTOSH JAIN-ADESH JAINJYOTI NAGARSKT-997
1454TRISHLA -AJIT PD JAINJYOTI NAGARSKT-998
1455SMT. ANGURI DEVI JAIN-SRI SRIPAL JAIN SABKA WALEJYOTI NAGARTC-(SW) 2-4
1456ANGURI DEVI JAIN-SRIPAL JAINJYOTI NAGARTC-(SW) 2-4 A
1457AMAR CHAND JAIN-RANJNI JAINJYOTI NAGARTC-(SW) 2-4 B
1458SOHAN LAL-NIRMALA-AKASH-MONA JAINJYOTI NAGARSC 7023 C
1459KAMLESH DAVI M% AJAY-AMIT-ASHISHJYOTI NAGARSC 7023 D
1460JINEDRA KR.-NEERAJ-SARLA JAINJYOTI NAGARSC 7024 A
1461SANJAY JAIN - MANISHA JAINJYOTI NAGARSC 7024 B
1462MAMAN PD.-SANDEEP-KULDEEP JAINJYOTI NAGAR10023
1463SANTOSH JAIN-SANDEEP JAINJYOTI NGRSC 7024 C
1464SUMAN JAIN-LOVE KR. JAINKABOOL NAGAR7006
1465AJAY JAIN - RISHABH JAINKABUL NAGARSKT-999
1466INDRAVEER-AKSHAY JAINKABUL NAGARSKT-1000
1467LATA-SHIKHAR CHAND JAINKABUL NAGARSKT-1001
1468SANJEEV JAIN-SHAILY JAINKABUL NAGARSKT-1002
1469VIMLA DAVI JAINKABUL NAGARSKT-1003
1470YOGESH JAIN-DEEPAK JAINKABUL NAGARSKT-1004
1471MULI DEVI JAIN-TIKAMCHAND-ABHAY-PADAM KUMAR-MAHENDRA-ASHOK JIKACHOR13027
1472MULI DEVI JAIN-TIKAMCHAND-ABHAY-PADAM KUMAR-MAHENDRA-ASHOK JIKACHORSC 13027 A
1473MAHENDRA KR. JAINKADKADKUMMASC 7024 D
1474MANINDRA JAIN - ALKA JAINKAILASH HILL8 CHANDAPRAB
1475MANINDRA JAIN - ALKA JAINKAILASH HILLVC-8-A
1476ALKA JAIN - MANINDRA JAINKAILASH HILLVC-8-B
1477MAHESH CHAND - CHANDAN JAINKAILASH HILLVC-8-C
1478SATISH KR - URMIL JAINKAILASH HILLVC-8-D
1479LATA JAIN - ASHOK JAINKAILASH HILLSC 7025 A
1480INDU-MUKASH-RISHAB-VARSHA JAINKAILASH NAGARSKT-191
1481MANOJ -ANUJ JAIN-HANS KR. JAINKAILASH NAGARSKT-192
1482ANKUR JAINKAILASH NAGARSKT-1005
1483ARCHANA JAIN W/OAJIT JAINKAILASH NAGARSKT-1006
1484ANITA JAIN - RAVINDRA JAINKAILASH NAGARSKT-1007
1485BAJENDER KR JAINKAILASH NAGARSKT-1008
1486KAVITA JAIN-RAJKUMAR JAINKAILASH NAGARSKT-A-1
1487MANOJ KR. JAINKAILASH NAGARSKT-A-2
1488MANJU JAIN-PAWAN KR. JAINKAILASH NAGARSKT-A-3
1489VIDHYA WATI - JAIPAL - ANNA JAINKAILASH NAGAR32C 30C
1490MAHENDER KR.-MANOJ JAINKAILASH NAGAR32C 32D
1491VIDHYA WATI - JAIPAL - ANNA JAINKAILASH NAGARPM- Mandhar 2
1492VIDHYA WATI JAINKAILASH NAGARSC 4011 C
1493VEER SAIN JAIN-MOHIT JAINKAILASH NAGARSC 4011 D
1494PANKAJ JAIN RAMESH CHAND JAINKAILASH NAGARSC 4012 B
1495TARUN JAIN - SWEETI JAIN - SHASHI JAIN - NARESH JAINKAILASH NAGAR4013
1496TARUN JAIN - SWEETI JAIN - SHASHI JAIN - NARESH JAINKAILASH NAGARSC 4013 A
1497FERUMAL JAIN-SALOCHNA JAIN - BHAVYA JAIN - MANOJ JAINKAILASH NAGAR5032
1498FERUMAL JAIN-SALOCHNA JAIN - BHAVYA JAIN - MANOJ JAINKAILASH NAGARSC 5032 A
1499SAVITRI DAVI-NERU-MANOJ JAINKAILASH NAGAR7007
1500JAMBU PD. BARKHI DAVI-NEERAJKAILASH NAGARSC 7025 B
1501ATRO DEVI-GYANCHAND JAINKAILASH NAGARSC 7025 C
1502ANIL JAIN - GAURAV JAINKAILASH NAGARSC 7025 D
1503BISHAN CHAND-DEEPAK JAINKAILASH NAGARSC 7026 A
1504HUSHAN LAL-MANISH JAINKAILASH NAGARSC 7026 B
1505MANISH JAIN-POOJA JAINKAILASH NAGARSC 7026 C
1506MANJU JAIN-SUSHIL JAINKAILASH NAGARSC 7026 D
1507BEJANDRA - RAJESH JAIN (CHAKKI WALE)KAILASH NAGAR10011
1508MAYA JAIN - GAURAV HOSIERYKAILASH NAGARSC 11020 A
1509MAYA JAIN - GAURAV HOSIERYKAILASH NAGARSC 11020 B
1510ELAYCHI DAVI JAINKAILASH NAGARSC 12001 C
1511MAYA JAIN-AJAY JAINKAILASH NAGARSC 12005 D
1512RAMESH CHAND-GUNMALA JAINKAILASH NAGARSC 12012 B
1513BABITA -SATESH JAINKAILASH NAGAR12022
1514BABITA -SATESH JAINKAILASH NAGARSC 12022 A
1515HEMCHAND - VIKAS JAINKAILASH NAGERDD 2162
1516MAHENDRA KR. JAINKAILASH NAGER32C 26
1517SHOBHA RANI-DEEPAK JAINKAILASH NAGER12021
1518NATHU RAM-SANJEEV JAINKAILASH NGRSKT-193
1519SULOCHNA JAIN-BALVEER SINGHKAILASH NGRSKT-194
1520RITU JAIN-ATUL JAINKAILASH NGRSKT-A-4
1521RAJEEV-NATHURAM-SANJEEV-ABISHEKKAILASH NGRSKT-A-5
1522SUBASH CHAND-KAMLESH JAINKAILASH NGRSKT-A-6
1523SATESH CHAND - RAJESH JAINKAILASH NGRSKT-A-7
1524TRISHLA DAVI -PAWAN JAINKAILASH NGRSKT-A-8
1525TARASH JAIN-NISHI JAIN-ANIL JAINKAILASH NGRSKT-A-9
1526USHA JAIN-HANS KR. JAINKAILASH NGRSKT-A-10
1527USHA JAINKAILASH NGRSKT-A-11
1528TRILOK CHAND -MALA JI-JITENDER JAINKAILASH NGRSKT-A-12
1529TRILOK CHAND -MALA JI-JITENDER JAINKAILASH NGRSKT-A-13
1530MUNNENDRA JAIN- - DIVYANSHU JAIN VARDHMANKAILASH NGRDD 2161
1531PARMOD KR.-RAJRANI JAINKAILASH NGRSC 7027 A
1532RAJESH JAIN-JAYPRAKASH JAINKAILASH NGRSC 7027 B
1533RAJRANI JAIN-PAWAN JAINKAILASH NGRSC 7027 C
1534SUBESH CHAND JAIN WITH FAMILYKAILASH NGRSC 7027 D
1535SHEEL CHAND-DHARMENDRA JAINKAILASH NGRSC 7028 A
1536SUDHA JAIN- NEMCHAND JAINKAILASH NGRSC 7028 B
1537RAJKUMAR JAIN-SMT. SHOBHA JAINKAILASH NGRSC 11021 A
1538MUKESH JAIN - S/O SALEK CHAND JAIN KAIRANASKT-A-14
1539JAIN SAMAJ KAIRANAKAIRANA7008
1540JINEDRA PD.-RAJESH JAINKAIRANASC 7028 C
1541NARESH CHAND - NEERAJ JAIN (BAG WALE)KAITHAWADASKT-A-15
1542DHRAMENDRA JAIN - SARDA JAINKAITHAWADASKT-A-16
1543RAMESH CHAND JAIN-KANISH JAINKAITHWADASKT-195
1544Smt. Kiran devi Jain W/o Lt. shri Jaikumar Jain Sarai Wale ki Smriti me unke putra Shri Virendra Kumar - Manju Jain - Punit Jain - Kaithwara DelhiKAITHWADA6013
1545VIRENDRA JAIN-MANJU PUNITKAITHWADASC 6013 A
1546SAVITA JAIN-SANDEEP JAIN-ABHISHEKKAITHWADASC 7028 D
1547SUMAT PRAKASH-PRAMILA KALKA JISKT-196
1548GUNMALA JAIN W/O DR. KAMAL JAINKALKA JISKT-A-17
1549ARUN JAIN W/O ATIVEER JAINKALKA JISKT-A-18
1550NEMPRAKASH JAIN-MEENA JAINKALKA JISC 8001 A
1551ASHOK JAIN-SACHIN JAINKALKA JISC 8001 B
1552AKSHAT - VIHAN - VIPIN JAINKALKAJISKT-A-19
1553SATYA JAIN-MAHENDRA JAINKALKAJISKT-A-20
1554VIJAY JAIN ASHISH JAINKALKAJISKT-A-21
1555KAPOOR CHAND JAIN-CHAND RANI JAINKAMLA NAGARSKT-197
1556MANISH JAIN S/O YOGINDER KR JAINKAMLA NAGARSKT-A-22
1557KIRAN DAVI-SHITAL PD. JAINKAMLA NAGARSKT-A-23
1558SAVITRI JAIN-GYANCHAND JAINKAMLA NAGARSKT-A-24
1559JAYMALA -PAWAN -MEENA JAINKAMLA NAGARSC 8001 C
1560SANTOSH W/O SHEEL CHANDRA (TEEKRI WALE) - (SON SHRI RAJIV - NAVIN - PRAVEEN JAIN)KANDHLASKT-A-25
1561SAROJ JAIN-UTTAM CHAND JAINKANNOJSKT-A-26
1562PRADEEP JAIN-ARCHNA JAINKANPURSKT-A-27
1563SAROJ JAIN-NIRMAL JAINKANPURSKT-A-28
1564SULOCHNA JAIN-RAMFAL JAINKANPURSKT-A-29
1565NARESH CHAND JAIN- NAVEEN JAINKANPURSC 8001 D
1566SANTOSH JAIN (WITH FAMILY) AJAY - VIJAY - ARUN - AMITKANPURSC 8002 A
1567MANJU-RAKESH-ABHA-MUKASH JAINKANPUR`SC 8002 B
1568MAHENDRE JAIN-BABLI JAIN- GULSAN JIKANTI NAGARSKT-A-30
1569SANTOSH RANI W/O- DHARM DASS JAIN KANTI NAGAR4014
1570SANTOSH RANI W/O- DHARM DASS JAIN KANTI NAGARSC 4014 A
1571PREMWATI-SURESH-ATUL-MANJU JAINKANTI NAGARSC 4012C
1572SUSHIL KANT-SALIL KANT JAINKANTI NAGERSKT-A-31
1573MAHESH CHAND -NISHA JAINKARAMPURASKT-A-32
1574SUNDERLAL JAIN - ROHIT JAINKARAMPURA14 ANANTHNATH
1575SUNDERLAL JAINKARAMPURAVC-14-A
1576SUNDARLAL JAIN - ROHIT JAINKARAMPURAVC-14-B
1577SHILPI JAIN - ROHIT JAINKARAMPURAVC-14-C
1578SUNDARLAL JAIN - ROHIT JAINKARAMPURAVC-14-D
1579ASHOK JAIN-DAV CHAND JAIN KHANDAREKARANJASKT-A-33
1580RAJKUMAR JAINKARAWAL NGRSKT-A-34
1581VIMAL PD. - ANIL KUMAR JAIN - MANISH JAIN-HIMANSHU JAINKARAWAL NGRSC 8002 C
1582SHIVSHARAN -MANORMA JAINKARHALSKT-A-35
1583RAKESH KR.-AMRESH JAIN RAPARYAKARHALSKT-A-36
1584VINAY KR.-RAJNI DAVI-ANKIT JAIN-ARPITKARHAL MAINPURISKT-A-37
1585SUDHA W/O ANIL KR JAIN WITH FAMILYKARNALSKT-A-38
1586PEARL PIYUSH JAINKARNATAKASKT-198
1587MOTI LAL-VINOD JAINKARNJI (MAHA)SKT-A-39
1588BISHAN JAIN - AKSHIT - SANJAY JAINKAROL BAGHSKT-199
1589SANJAY JAIN PITAL WALEKAROL BAGHSKT-200
1590AABASH GANGWALKAROL BAGHSKT-201
1591MOTILAL-ANITA JAINKAROL BAGHSKT-202
1592PAWAN KR.-ABHISHAK-ADITYA JAINKAROL BAGHSKT-203
1593SAROJ JAIN-JOHRI LAL JAINKAROL BAGHSKT-204
1594VEENA-SANGEETA-MANITA-ASHAKAROL BAGHSKT-205
1595LAXMI NARAYAN JAIN-RAJDULARI JAINKAROL BAGHSKT-206
1596NIRMAL JAIN-SURESH CHANDKAROL BAGHSKT-A-40
1597SHILA -ANIL JAIN-VANDNA KAROL BAGHSKT-A-41
1598SANTOSHI DEVI JAINKAROL BAGHSKT-A-42
1599VIPIN JAIN-SARIKA JAINKAROL BAGHSKT-A-43
1600SAVITA JAIN-SATESH JAINKAROL BAGHSKT-A-44
1601NARENDRA KR. JAIN-NEERA JAINKAROL BAGHND-10-A
1602SUMAT PD.-SHARDA JAIN - MANOJ JAINKAROL BAGHND-13
1603SUMAT PD.-SHARDA JAIN - MANOJ JAINKAROL BAGHND-13-A
1604Dig Jain Mandir Dev NagarKAROL BAGH32C 6
1605Shila devi jain J C Jain KAROL BAGH32C 6A
1606Kailash chand Manoj Godha KAROL BAGH32C 6B
1607PRITI JAIN KAROL BAGH32C 6C
1608Mohan lal jain KAROL BAGH32C 6D
1609SMARTI JAIN U.S.A KANTA-USHA JAINKAROL BAGH32C 31B
1610SANMARG YUVA MANDAL SALESHKAROL BAGHSC 4012 D
1611KAILSH CHAND-MANOJ GODHAKAROL BAGHSC 4013 B
1612RENU JAIN -SUSHIL JAINKAROL BAGHSC 4013 C
1613VANSHIDHAR RAMJILAL JAIN MOHAN LAL JAIN (VAIDHYA)KAROL BAGHSC 4014 B
1614GAJENDRA JAIN- GEETA JAIN - KIRANMALAKAROL BAGH4015
1615GAJENDRA JAIN- GEETA JAIN - KIRANMALAKAROL BAGHSC 4015 A
1616GAJENDRA JAIN- GEETA JAIN - KIRANMALAKAROL BAGHSC 4015 B
1617DIG JAIN MANDIR - PANCHYATKAROL BAGH7009
1618ALKA JAIN SON SUBHANKIT JAINKAROL BAGH7010
1619SATESH JAIN-INDRAJEET GUPTA-SUMITAKAROL BAGHSC 8002 D
1620RAKESH JAIN - ARCHNA JAINKAROL BAGHSC 8003 A
1621SUSHIL JAIN-MADHU JAINKAROL BAGHSC 8003 B
1622ALKA M/O SHORAV JAINKAROL BAGHSC 12002 C
1623RAJESH JAIN-PURNIMA JAINKAROL BAGH13024
1624RAJESH JAIN-PURNIMA JAINKAROL BAGHSC 13024 A
1625SURESH CHAND-SUNDRI JAINKAROLBAGHSKT-207
1626NIHAL CHAND JAIN GODHAKAROLBAGHSKT-A-45
1627RAMESH CHAND JAIN-ARJAV JAINKAROLBAGHSKT-A-46
1628SAROJ BALA JAIN - SANJEEV JAINKAROLBAGHSKT-A-47
1629ASHA - RAMESH CHAND MANISH JAINKAROLBAGHSC 8003 C
1630DAMYANTI JAIN - ANIL JAINKAROLBAGHSC 8003 D
1631RAJKUMAR JAIN - SHASHI JAINKAROLBAGHSC 8004 A
1632RAJKUMAR JAIN-SHAHI JAINKAROLBAGHSC 8004 B
1633VIMAL KR. JAIN HIRA DEVI JAIN KARVI(ASAM)ND-27
1634VIMAL KR. JAINKARVI(ASAM)ND-27-A
1635DIGAMBER CHAND-DHEERAJ JAINKASHAV PURAMSKT-208
1636ASHOK KUMAR PATNIKASHAVPURAMSC 8004 C
1637AJAY JAIN KASHIPURSKT-A-48
1638SINGHAI PRAMOD JAIN-RISHI-RITU JAINKATNISC 8004 D
1639LAXMI CHAND-ANIL-PRAMITA BAZALKATNI (MP)SKT-209
1640VIDHYAWATI JAIN W/O HEMCHAND JAINKATNI (MP)SKT-210
1641PUSHPA SURANA-MAHAVER CHANDKATTAKSC 12006 C
1642RUPUL-AMIT JAINKAYAM GANJSKT-A-49
1643RANI-ARVIND-INDU-ASHISHKESHAVPURAMSKT-211
1644KUSUM -ANAND-SANJAY JAINKHADAKPURSKT-A-50
1645ARUN KUMAR JAIN - ALKA JAIN KHANPUR (DELHI)7011
1646SANJEEV JAIN-MANJU - BABITA JAINKHANPUR (DELHI)SC 8005 A
1647NARENDRA-LAKMI CHAND JAINKHARGAONSKT-212
1648JAIPRAKASH JAIN-BASANTI BAI JAINKHARGOANSKT-A-51
1649KUSUM LATA-GOPI CHAND JAINKHATOLISKT-213
1650MAGAN MALA JAIN-JYOTI PD. JAINKHATOLISKT-214
1651PADAM SAIN JAIN-ARVIND JAIN PANTSKHATOLISKT-215
1652SARITA JAIN-JENADRA JAINKHATOLISKT-216
1653BUSHAN LAL JAIN (GURWALE)KHATOLISKT-A-52
1654JAYKUMAR JAIN-USHA JAINKHATOLISKT-A-53
1655KUSUM JAIN-VIJAY SARAFKHATOLISKT-A-54
1656PRAMOD KR.-MANISH JAINKHATOLISKT-A-55
1657RAVIKANTA-PRAMCHAND JAIN (SARAF)KHATOLISKT-A-56
1658SHAILBALA JAIN-RAJENDRA JAINKHATOLISKT-A-57
1659VIRENDRA-KUSUM JAINKHATOLISKT-A-58
1660KUSUM JAIN-ARUN JAINKHATOLISKT-A-59
1661SUNITA JAIN-RAKESH JAINKHATOLISKT-A-60
1662MUKESH CHAND-VIRESH CHAND JAINKHATOLIDD 2166
1663RAKESH KR.-PRABHA JAINKHATOLISP 2
1664DINESH KR. JAIN-SUNITA JAINPETROLPUMKHATOLISP 5
1665RATAN LAL-RAJESH JAIN-RISHABHKHATOLISC 4014 C
1666RATANMALA JAIN-SALEEK CHANDKHATOLISC 4014 D
1667YOGENDRA JAIN-ANKIT JAINKHATOLISC 4015 C
1668RAJNI JAIN - PRADEEP JAINKHATOLI7012
1669SYAM LATA-SRIPAL JAINKHATOLISC 8005 B
1670DIPTI JAIN-MUKESH JAIN-RAHUL JAINKHATOLISC 8005 C
1671MUKASH JAIN ADVOCATEKHATOLI10006
1672MUKASH JAIN-NAVEEN JAINKHATOLI11014
1673PRIYANKA JAIN - RAVI JAINKHATOLI12015
1674LALLUMAL JAIN SARAFKHATOLI12019
1675LALLUMAL JAIN SARAFKHATOLISC 12019 A
1676TRILOK TRADING COM(P.K&SONS)KHATOLI13002
1677NITIN-UDAY-MAHAVER-ASHOK JAINKHEKRASKT-217
1678RAKESH -SARAD-SHASVAT JAINKHEKRASKT-218
1679SARASWATI DAVI-NEMCHAND JAINKHEKRASKT-219
1680VIMAL PD. JAINKHEKRASKT-220
1681JINEDRA KR.-MADHU JAIN-HEENAKHEKRASKT-A-61
1682MITLESH JAIN-JAINVEER JAINKHEKRASKT-A-62
1683POONAM JAINKHEKRASKT-A-63
1684SULOCHNA JAIN-ATHAR SAIN JAIN KHEKRASKT-A-64
1685VINOD JAIN-VISHASH DAVI JAINKHEKRASKT-A-65
1686SARITA JAIN-NIKHIL KR. JAIN LOHA WALEKHEKRASKT-A-66
1687SAVITA W/O MAHESH JAIN - NITIN JAIN ANKIT JAINKHEKRASKT-A-67
1688NARENDRA -DINESH JAIN KHAL WALKHEKRA32C 3
1689ASHOK BALA - ISHWAR CHAND JAINKHEKRA32C 31
1690ASHOK BALA - ISHWAR CHAND JAINKHEKRA32C 31A
1691SHEELA -MULCHAND -SANTOSH JAINKHEKRASC 4016 A
1692HEMLATA JAIN-RAYCHAND JAINKHEKRASC 8005 D
1693NARESH CHAND JAIN MANJU JAINKHEKRASC 8006 A
1694SARLA JAIN-NAGIN CHAND JAINKHEKRA9005
1695RAMESH CHAND-SANJAY JAINKHEKRASC 11022 A
1696SATESH JAIN-MANOJ JAIN BASI WALEKHEKRASC 13012 B
1697SHAKUNTLA DAVI-CHANDRA KR. JAINKHIDIKIYASKT-A-68
1698LAXMI BAI-PRASAN KR. JAINKHURAI (M.P.)SKT-A-69
1699NARENDRA-KARTIK JAINKHUREJISKT-A-70
1700HEMLATA JAIN-PRADEEP JAINKINGWAY CAMP32C 4
1701NARESH KR.-YASH JAIN-VIHAN JAINKINGWAY CAMPSC 8006 B
1702ASHOK KR. JAIN-RANI JAINKIRAN VIHARSC 4016 B
1703PRADEEP KR. JAIN-AADISH KR. JAINKIRATPURSC 13026 B
1704SANJEEV JAIN-KAVITA JAINKIRTI NGRSKT-A-71
1705MANFOOL KALA-KANEYALAL KALAKISHAN GARH (RAJ)SKT-221
1706GUPTKISHANGARHSKT-A-72
1707ROHAN MADULYKOLAHPUR (MAH.)SKT-A-73
1708VINOD JAIN-ABHISHAK-HEMANSHU JAINKOLHAPUR DELHISP 20
1709VINOD JAIN-ABHISHAK-HEMANSHU JAINKOLHAPUR DELHISP 20A
1710MOTI LAL-MANOJ-MANISH SETHIKOLKATASKT-222
1711SUDHIR JAIN KOLKATASKT-A-74
1712KIRAN JAIN-SAMPAT JAINKOLKATASKT-A-75
1713SAROJ PATANI - RATAN LAL PATANIKOLKATASKT-A-76
1714MANJU JAIN- W/OSHANTI SWARUP JAIN GANGWALKOLKATASKT-A-77
1715JITENDRA KR.-NISHA JAINKOLKATASKT-A-78
1716KAMLA KASALIWAL-DEEPCHAND JAIN - C/O PADMA JAINKOLKATASKT-A-79
1717MANORMA DEVI- MAHAVIR PD. PANDIYAKOLKATASKT-A-80
1718NARENDRA KR.-SHALU JAINKOLKATASKT-A-81
1719SAROJ JAIN-OMPRAKASH JAINKOLKATASKT-A-82
1720SHASHI PRABHA AGGARWALKOLKATASKT-A-83
1721RAJKUMAR JAIN-CHANDRAKANTKOLKATASKT-A-84
1722TRILOK CHAND-SHEELA JAINKOLKATASKT-A-85
1723ANGURI DEVI JAINKOLKATASKT-A-86
1724SULOCHNA JAIN-AJIT JAIN BAKLIWALKOLKATASKT-A-87
1725LAKSHAMI DAVI -HUKUM CHAND JAINKOLKATA32C 5
1726DIG. JAIN MAHILA PARISHADKOLKATASC 4016 C
1727CHOTI DAVI-KHUSHAL CHAND JAINKOLKATASC 4016 D
1728BHAVRI DEVI JAINKOLKATASC 8006 C
1729ANGURI DAVI M%KAMAL-RAKESH JAINKOLKATTASKT-A-88
1730KAMLA DAVI JAINKOLKATTASC 8006 D
1731PRAMLATA JAINKOTASKT-223
1732SHANTILAL JAIN - JAIMALA JAIN (WITH FAMILY) RAJESHKOTASKT-224
1733CHANDREKANTA- SOHAN LAL JI KODARI HUNNY WALE) BHAI MAHAVEER PRASAD VIMLA KODARIKOTASKT-A-89
1734SUDARSHAN JAIN - SURESH JAINKOTASKT-A-90
1735ABILASH - SWATI - GUNMALA JAINKOTASKT-A-91
1736CHANDRA PRASAD - SANDEEP JAINKOTASKT-A-92
1737DOLATH RAM JAIN (ETAWA WALE)KOTASKT-A-93
1738KOMAL PD. SANJEEV -VIRENDRA JAINKOTASKT-A-94
1739MOTI LAL JAIN &SANSKOTASKT-A-95
1740RATAN DAVI-DHANNA LAL JAINKOTASKT-A-96
1741SUMAT PRAKASH-ASHUTOSH JAINKOTASKT-A-97
1742JAIMALA-SHANTILAL JAINKOTASKT-A-98
1743AJAY KR. - USHA JAIN - 'BAKLI WAL'KOTADD 2169
1744NEERAJ KR.-HARSHIT JAIN- REKHA JIKOTASP 10
1745NEERAJ KR.-HARSHIT JAIN- REKHA JIKOTASP 10A
1746SUSHMA JAIN-AJEET PD JAINKOTLA MUBARIKPURSC 8007 A
1747SUSHMA JAINKOTLA MUBARIKPURSC 12023 C
1748SARITA JAIN-DAVENDRA JAINKRAWAL NGRSKT-225
1749ANJU JAIN - RAJESH JAINKRISHNA NAGARSKT-226
1750ALKA JAIN - DINESH JAINKRISHNA NAGARSKT-227
1751KAMLA JAINKRISHNA NAGARSKT-228
1752RAJEEV KR.-NAVEEN JAIN MAWANAKRISHNA NAGARSKT-229
1753RAJUN JAIN-RAJEEV JAINKRISHNA NAGARSKT-A-99
1754CHANDRA KALA - HAR PRASAD JAIN - NARESH KR. JAINKRISHNA NAGARSKT-A-100
1755DARSHAN DEVI - SHRINEWAS JAINKRISHNA NAGARSKT-A-101
1756KUSUM JAINKRISHNA NAGARSKT-A-102
1757SURENDRA -PUNEET JAIN KHATOLIKRISHNA NAGARSKT-A-103
1758RAJENDRA KR. JAINKRISHNA NAGARSKT-A-104
1759TRISHLA M/O SUNIL KR JAINKRISHNA NAGARSKT-A-105
1760ARUNA JAIN - SANJEEV JAINKRISHNA NAGARSKT-A-106
1761Jhumki devi - ram chandra SUNITA PRAMOD JAINKRISHNA NAGARND-42
1762Shikha Jain Vikas Jain KRISHNA NAGARND-42-A
1763RAJESH JAIN-DINESH -PRAVESH JAINKRISHNA NAGAR32C 7
1764VINAY KR - ASHOK KUMAR JAINKRISHNA NAGAR4 ABHINANDAN NATH
1765ASHOK JAIN - KOMAL JAINKRISHNA NAGARVC-4-A
1766ADISH JAINKRISHNA NAGARVC-4-B
1767RAJEEV JANKRISHNA NAGARVC-4-C
1768SANDEEP JAINKRISHNA NAGARVC-4-D
1769MUNNA LAL JAIN DIVAM HOZREYKRISHNA NAGAR15 DHRAMNATH
1770SANDEEP-SANJEEV - SANTOSH JAINKRISHNA NAGARSP 3
1771ARUN KUMAR JAINKRISHNA NAGARSC 4001 B
1772KAWERSEN -NEERAJ JAINKRISHNA NAGAR4017
1773KAWERSEN -NEERAJ JAINKRISHNA NAGARSC 4017 A
1774MADHU JAIN-VINOD JAINKRISHNA NAGARSC 4017 B
1775NARENDER KR - MOHIT KR JAINKRISHNA NAGARSC 4017 C
1776CHAHATI DEVI-RAHATUMAL JAINKRISHNA NAGARSC 4017 D
1777SALEK CHAND-KALAWATI JAINKRISHNA NAGAR4018
1778SALEK CHAND-KALAWATI JAINKRISHNA NAGARSC 4018 A
1779DHARAM CHAND SHASHIWALA JAINKRISHNA NAGARSC 4018 B
1780SURESH CHAND-DEEPAK JAINKRISHNA NAGAR4019
1781SURESH CHAND-DEEPAK JAINKRISHNA NAGARSC 4019 A
1782VEERSAIN JAINKRISHNA NAGAR4020
1783VEERSAIN JAINKRISHNA NAGARSC 4020 A
1784MAYANK JAIN-SANYAM JAINKRISHNA NAGARSC 8007 B
1785URMILA JAIN-RAMESH CHAND JAINKRISHNA NAGAR9014
1786AMIT JAINKRISHNA NAGARSC 11023 C
1787AMIT JAINKRISHNA NAGARSC 11023 D
1788GOPI CHAND-KAMLA-RAJESH-DINESHKRISHNA NAGARSC 12005 C
1789GULAB CHAND-DURSHAN DEVI JAINKRISHNA NAGARSC 12007 B
1790RAJKUMAR JAIN - AHARIHANT JAINKRISHNA NAGARSC 13024 C
1791SEEMA JAIN-PRAVESH JAINKRISHNA NAGERSKT-230
1792USHA-HULASH CHAND-MANISHKRISHNA NAGERSKT-231
1793PRAMLATA JAIN M% NARENDRA JAINKRISHNA NAGERSKT-A-107
1794NIRMILA JAIN-SUKMAL CHAND JAINKRISHNA NAGERSKT-A-108
1795NIRMILA JAIN-DHARMCHAND JAINKRISHNA NAGERSKT-A-109
1796RAJESH-MEENAKSHI -RISHABH-SHALNIKRISHNA NAGERSKT-A-110
1797TRISHLA JAIN-BABU LAL JAINKRISHNA NAGERSKT-A-111
1798UMA JAIN-RAMESH CHAND JAINKRISHNA NAGERSKT-A-112
1799USHA JAIN-BABULAL JAINKRISHNA NAGERSKT-A-113
1800VIMLA JAIN-RAJESH JAINKRISHNA NAGERSKT-A-114
1801SANJEEV JAIN - ARUNA JAINKRISHNA NAGERSKT-A-115
1802Smt. Nirmal Jain w/o Darpan Jain (Sanpur Wale) Piyush - Ankit Jain - Aditya - Pranat Jain Krishna Nagar delhiKRISHNA NAGERND-18
1803DARPAN KR.-NIRMAL JAINKRISHNA NAGERND-18-A
1804SATESH CHAND JAIN - REKHA JAINKRISHNA NAGER32C 19
1805SATESH CHAND JAIN - REKHA JAINKRISHNA NAGER32C 19A
1806NARENDRA KR.-MEMLATA JAINKRISHNA NAGERPM - Viduan Mali
1807NARENDRA KR.-MEMLATA JAINKRISHNA NAGERPM - Viduan Mali 1
1808RAMESH CHAND JAIN-URMILA JAINKRISHNA NAGERVC-1C
1809S.P.JAIN-SANJEEV JAINKRISHNA NAGERSC 4018 C
1810SOURAV JAIN S% SUMAT PD. JAINKRISHNA NAGERSC 4018 D
1811PRADEEP JAIN S% PRAMCHAND JAINKRISHNA NAGERSC 8007 C
1812SAVITRI JAIN-MAHESH JAINKRISHNA NAGERSC 8007 D
1813PRAVEEN JAIN-PRIYANK JAINKRISHNA NAGERSC 8008 A
1814 SHEELA JAINKRISHNA NAGERSC 10014 B
1815SAROJ BALA M% PANKAJ JAINKRISHNA NAGERSC 10014 C
1816SUDHA JAIN-NARENDRA JAIN-Atul Jain-Rakhi Jain-Sachin Jain-Gunjan JainKRISHNA NAGER13016
1817SUDHA JAIN-NARENDRA JAINKRISHNA NAGERSC 13016 A
1818RAJEEV JAINKRISHNA NAGER13023
1819SATESH CHAND-AJAY JAINMIKSHI WALKRISHNA NAGER13025
1820SANJEEV JAIN-ARUNA JAINKRISHNA NGRSKT-A-116
1821NITIN JAIN-JAGBHUSHAN JAINKRISHNA NGRSKT-A-117
1822USHA JAIN-SURENDRA JAINKRISHNA NGRDD 2015
1823SURENDRA KR. JAINKRISHNA NGRSC 4019 B
1824PREMCHAND DAIZY JAIN-MAYANK JAINKRISHNA VIHARSKT-A-118
1825MANAK CHAND JAIN - RATNA JAIN - RAJENDRA JAIN CHAINSUKH DASS JIKUNAIHARA (ETAWA)SC 5032 C
1826KANTA-RAJENDRA-NEPAL JAINKURAWALISKT-232
1827VISHAL JAIN-RUCHI JAINKURAWALISKT-233
1828AASHISH JAIN C%PRADEEP ICE COLDKURAWALISC 4019 C
1829VIJAY KR.-VIVEK -ALKA JAINKURUKSHTRASKT-A-119
1830LAXMI JAIN - SUMATI PRASAD JAINLAJPAT NAGARSC 4019 D
1831SUSHMA JAIN-NAVEEN JAINLAJPAT NAGARND-15
1832SUSHMA JAIN-NAVEEN JAINLAJPAT NAGARND-15-A
1833SHILPI JAIN W/O MIKHIT KUMAR JAINLAJPAT NAGARSC 4020 B
1834SUBASH CHAND-MANGAT RAI 'HANSI WALE'LAJPAT NAGARSC 8008 B
1835SUSHMA JAIN-NAVEEN JAINLAJPAT NAGERSC 12010 D
1836ANGURI DEVI-SHEEL CHAND JAINLAKHNADONSKT-A-120
1837MANJU W/O VIJENDER KR JAINLAKSHMI NAGARSC 11022 D
1838EMARTI DEVI JAINLALITPURSKT-234
1839USHA KANTA-ASHOK JAINLALITPURSKT-235
1840BAINI BAI M/O PAWAN-VIRENDER JAINLALITPURSKT-A-121
1841GULAB CHAND - CHAMPA BAI JAINLALITPURSKT-A-122
1842SUDHA JAIN-SUBASH CHAND JAINLALITPURSKT-A-123
1843BR. BHAGWATI BAI M/O SUNIL JAINLALITPUR6001
1844BR. BHAGWATI BAI M/O SUNIL JAINLALITPURSC 6001 A
1845DHAN KUNWAR BAI JAINLALITPUR10008
1846RAMESH CHAND JAIN -SHOBHA JAINLAXMI NAGARSC 8008 C
1847AJAY-VIVEK-VIPIN JANLAXMI NAGARSKT-236
1848BALESH - SARITA JAINLAXMI NAGARSKT-237
1849JUGMANDER DASS-KIRANMALALAXMI NAGARSKT-238
1850DEEPAK KR.-MAMTA JAINLAXMI NAGARSKT-239
1851SARLA JAIN-NIRDOSH JAINLAXMI NAGARSKT-240
1852SOME PARBHA JAIN W/O LT.ANIL KR JAINLAXMI NAGARSKT-A-124
1853ARUN JAIN - MAMTA JAINLAXMI NAGARDD 2001 A
1854ATUL JAIN - RAJKUMAR JAINLAXMI NAGARDD 2001 B
1855ANIL JAIN - RAJENDER JAINLAXMI NAGARDD 2001 C
1856ADITYA JAIN - NEMCHAND JAINLAXMI NAGARDD 2001 D
1857BRAJBALA JAIN - MUKESH JAINLAXMI NAGARDD 2002 A
1858MAHILA MANDAL BANK CLY - LAXMI NAGARDD 2002 B
1859MAMTA JAIN-ATUL JAINLAXMI NAGARDD 2002 C
1860MANJU JAIN-BIJENDRA JAINLAXMI NAGARDD 2002 D
1861MAHAVEERI-JAGDESH JAIN-SUBASHLAXMI NAGARDD 2004 B
1862MOHINI JAIN-OMPARKASH JAINLAXMI NAGARDD 2004 C
1863SUSHPA JAIN-NARENDRA JAINLAXMI NAGARDD 2004 D
1864PRADUMAN JAIN-MAYA DAVILAXMI NAGARDD 2005 A
1865RISHABH JAIN-SUNIL JAINLAXMI NAGARDD 2005 B
1866SUNIL KR. JAIN-RAJENDRA JAINLAXMI NAGARDD 2005 C
1867SOURAV KR.-ANIL JAINLAXMI NAGARDD 2005 D
1868SUNIL KR.-ESHANT JAINLAXMI NAGARDD 2006 B
1869SHASHI JAIN-CHAND KR. JAINLAXMI NAGARDD 2006 C
1870RAJKUMAR JAIN-SAVITA JAINLAXMI NAGARDD 2006 D
1871RAJBALA JAIN-PRAMCHAND JAINLAXMI NAGARDD 2007 A
1872PRITI JAIN-SANJAY JAINLAXMI NAGARSC 4020 C
1873SUKMAL CHAND-AVNISH JAIN - (KHILLO DEVI JAIN)LAXMI NAGAR4021
1874SUKMAL CHAND-AVNISH JAIN - (KHILLO DEVI JAIN)LAXMI NAGARSC 4021 A
1875ANITA JAIN - ASHOK JAINLAXMI NAGARSC 6003 B
1876HANS KR.-SUDHIR JAINLAXMI NAGARSC 8008 D
1877RAHUL JAINLAXMI NAGARSC 8009 A
1878SATESH JAIN-JUGMANDER DASS JAINLAXMI NAGAR9021
1879SARASWATI DAVI-JAYCHAND JAINLAXMI NAGARSC 12009 B
1880MAMTA JAIN - SATISH JAN - LAXMI NAGAR13013
1881SUSHIL KR.-SUNITA JAINLAXMI NAGER32C 30B
1882BIJENDRA KR. JAIN-JITENDRA KR. JAINLAXMI NAGERSP 16A
1883JITENDRA KR.JAIN (SUSHIL JI)LAXMI NAGERSP 24 A
1884DHARMDASS-PRAMOD-VIBHA JAINLAXMI NAGER4022
1885DHARMDASS-PRAMOD-VIBHA JAINLAXMI NAGERSC 4022 A
1886DHARMDASS-PRAMOD-VIBHA JAINLAXMI NAGERSC 4022 B
1887DHARMDASS-PRAMOD-VIBHA JAINLAXMI NAGERSC 4022 C
1888DHARMDASS-PRAMOD-VIBHA JAINLAXMI NAGERSC 4022 D
1889RAJENDRA KR.-POONAM JAINLAXMI NAGER7013
1890SOBHMA-MUNISH THOLELEAPARGAON (MAH)DD 2007 B
1891PARASH JAIN-SRYSI JAINLIWASPURSC 8009 B
1892RANU D/O KAMAL JAINLONISKT-241
1893UMARANI JAIN W/O RAJKUMAR JAINLONIDD 2007 C
1894RAKESH-SARITA JAINLONIDD 2007 D
1895USHA JAIN-HARIKISHAN JAIN - VIKASH-DEEPAKLONI ROADND-39
1896DARSHAN LAL JAIN - ASHOK JAINLUCKNOWDD 2008 C
1897MAINA SUNDRI-JYANTI PD. JAINLUCKNOWDD 2008 D
1898PARDEEP JAIN-ANITA JAINLUCKNOWDD 2009 A
1899MAGAN LAL JAINLUCKNOWDD 2009 B
1900LALITA JAIN-PRAKASH JAINLUCKNOWDD 2009 C
1901JIYOLAL-KIRAN JAINLUCKNOWSC 8009 C
1902RAMSWAROP JAIN -MUKASH-ALKAMADHU VIHARSKT-242
1903MUNNI JAIN-SEETARAM JAINMADHU VIHARDD 2009 D
1904ASHOK KR.-SUDHA JAIN-RAJESH-SADHNA JAINMADHU VIHARSC 12015 A
1905DOLI JAIN-SUDARSHAN JAINMADUBANSC 4020 D
1906SUNIL JAIN-REENA JAINMAHARANI BAGHSC 4021 B
1907PRAN JAIN - DEEPAK JAIN- MANISH JAINMAHARANIBAGHSC 8009 D
1908KANCHAN BAI-PRAKASH CHAND SETHIMAHARASTRASKT-243
1909BEENA JAIN-SUBASH CHAND JAINMAHARASTRADD 2010 A
1910SUPLESH-SHAKSHI-DEEPAK JAINMAHARASTRADD 2010 B
1911SHANTI LAL-KHUSHAL CHAND JAINMAHARASTRADD 2010 C
1912SAGUN CHAND JAINMAHARASTRADD 2010 D
1913VAIBHAV-SHAKHI JAINMAHARASTRASC 8010 A
1914MAHAVEER ANGIKAR SAGAR - BHARTIMAHARASTRASC 8010 B
1915DHARMLATA JAIN-RAKESH JAINMAHARASTRASC 12010 A
1916DR. ATUL JAIN-MONIKA-TAGASH JAIN - VINOD JAIN - SOURAV JAIN (BARAUT)MAHAROLI4023
1917DR. ATUL JAIN-MONIKA-TAGASH JAIN - VINOD JAIN - SOURAV JAIN (BARAUT)MAHAROLISC 4023 A
1918DR. ATUL JAIN-MONIKA-TAGASH JAIN - VINOD JAIN - SOURAV JAIN (BARAUT)MAHAROLISC 4023 B
1919DR. ATUL JAIN-MONIKA-TAGASH JAIN - VINOD JAIN - SOURAV JAIN (BARAUT)MAHAROLISC 4023 C
1920DR. ATUL JAIN-MONIKA-TAGASH JAIN - VINOD JAIN - SOURAV JAIN (BARAUT)MAHAROLISC 4023 D
1921PREMCHAND-VIJAY BHUSHAN JAINMAHENDRA ENCDD 2011 A
1922RAMCHANDRA-VIJAY-RAJENDRA-NARENDRAMAHENDRA ENC.DD 2011 B
1923SUBASH CHANDRA-ROSHNI DAVI JAINMAHENDRA ENC.SC 4021 C
1924PRAMOD KR. -SACHIN JAINMAHESHWERDD 2011 C
1925NILASH KR.-GULAB RAI JAINMAHESHWERDD 2011 D
1926YOGENDRA JAIN-PRANAYAK JAINMAHESHWERDD 2012 A
1927JAWAHAR LAL-BABULAL JAINMAHESHWERDD 2012 B
1928GUPT DONATION (RIMPI DIDI)MAHESHWER INDORDD 2012 C
1929ANUJ KUMAR JAINMAHMUDABADDD 2012 D
1930MADHU JAIN-ASHOK JAINMAHROLIDD 2013 B
1931KAPUR CHAND-MUNNI DEVI JAINMAHRONI LALITPURDD 2013 C
1932ARVIND KR - ABHISHAK JAINMAINPURIDD 2013 D
1933MANOJ KR.-RAJESH JAINMAINPURIDD 2014 B
1934SAMBHAV JAIN-RAJBHADUR JAINMAINPURIDD 2014 C
1935VIPIN KR--SALEK CHAND JAINMALVIYA NAGARSKT-244
1936CHAMANLATA - VIJAY KR JAINMALVIYA NAGARDD 2014 D
1937KUSUM JAIN-RAVINDRA JAINMANDAWALIDD 2015 A
1938GANGA PD.-RAMESH CHAND-SUNIL-MANOJMANDAWALIND-21
1939RADHA JAIN-DILIP KR. JAINMANDOLISC 80101 C
1940RAJNESH JAIN - PRITI JAINMANSAROVER GAR4024
1941RAJNESH JAIN - PRITI JAINMANSAROVER GARSC 4024 A
1942SUSHIL KR. JAIN- MADHU JAINMANSAROVER GAR4025
1943SUSHIL KR. JAIN- MADHU JAINMANSAROVER GARSC 4025 A
1944DINESH KUMAR-SARAD JAINMANSAROVER PARKDD 2015 B
1945HARSH BALA-BIJENDRA JAINMANSAROVER PARKDD 2015 C
1946JAGDESH PD. JAIN-PUSHPA JAINMANSAROVER PARKDD 2015 D
1947MAGAN MALA-SUSHIL JAINMANSAROVER PARKDD 2016 C
1948RAJKUMAR JIAN-VIKASH JAINMANSAROVER PARKDD 2016 D
1949SUMITRA JAIN-SUNDER LAL JAINMANSAROVER PARKDD 2017 B
1950VIPIN JAIN-BUMBAY PD. JAINMANSURPURDD 2017 C
1951ARIWATI DEVI - PADAM PD. JAINMAWANADD 2017 D
1952PADAM SHREE JAIN-PADAM SAIN JAINMAWANADD 2018 B
1953SHOBIT JAIN-VINAY JAINMAWANADD 2018 C
1954PADMA WATI JAIN-INDRA PRAKASH JAINMAWANADD 2018 D
1955OM PRAKASH PEAVEEN JAIN MAWANA (MEERUT)DD 2019 A
1956PUSHPA -SURESH CHAND JAINMAYUR VIHARDD 2019 B
1957KAILA RANI JAINMAYUR VIHARDD 2019 C
1958SAGAR CHAND JAINMAYUR VIHARDD 2019 D
1959JAYESH KR. JAIN-SUNITA JAINMAYUR VIHARDD 2020 A
1960BEENA-VIMAL - MURARI-MAHENDRA JAINMAYUR VIHAR32C 8
1961BEENA-VIMAL - MURARI-MAHENDRA JAINMAYUR VIHAR32C 8A
1962RACHNA JAIN-D.R. JAINMAYUR VIHAR4026
1963RACHNA JAIN-D.R. JAINMAYUR VIHARSC 4026 A
1964RACHNA JAIN-D.R. JAINMAYUR VIHARSC 4026 B
1965GAJENDER KR-MOHIT JAIN-POONAMMAYUR VIHAR6002
1966GAJENDER KR-MOHIT JAIN-POONAMMAYUR VIHARSC 6002 A
1967JAIVANTI JAINMAYUR VIHARSC 8011 A
1968ANITA JAIN - YASH JAINMEERA BAGHDD 2020 B
1969GUNJAN-GAURAV-RAJNI-SUSHIL JAINMEERUTSKT-245
1970MAINAWATI-JYANTI PD. JAINMEERUTSKT-246
1971AMAR SINGH-MADHU - RAHUIL - ANCHALMEERUTSKT-247
1972ANKIT JAIN - NARENDER JAINMEERUTSKT-248
1973ANITA JAIN - AMYU KR. JAINMEERUTSKT-249
1974ANITA JAINMEERUTSKT-250
1975ANIL JAIN - BEENA JAIN - SANJAY JAINMEERUTSKT-251
1976BRIJBUSHAN JAIN - PUSHPA JAINMEERUTSKT-252
1977KAILA JAIN-BUSHAN LAL JAINMEERUTSKT-253
1978MAYA-SALAK CHAND-RAKESH JAINMEERUTSKT-254
1979PRACHI JAIN-VIPUL JAINMEERUTSKT-255
1980SURENDER-BRIJBLALA JAIN-SONAMMEERUTSKT-256
1981SHASHI JAIN-SUKMAL CHAND JAINMEERUTSKT-257
1982SHAKUNTLA-NARESH CHAND JAINMEERUTSKT-258
1983SHASHI JAINMEERUTSKT-259
1984SAROJ-KAILASH CHAND-SACHIN JAINMEERUTSKT-260
1985URMILA JAIN-J.K.JAINMEERUTSKT-261
1986VINOD-AKSHIT JAINMEERUTSKT-262
1987VIMLA JAIN-NARENDRA JAINMEERUTSKT-263
1988VIRENDRA JAIN BANK WALEMEERUTSKT-264
1989NIKHIL JAIN-NEMICHAND JAINMEERUTSKT-265
1990NISHU JAIN-SHANTNU JAINMEERUTSKT-266
1991NEM CHAND - SHASHI BALA JAIN MEERUTSKT-267
1992PAWAN JAIN- GRISHA JAIN (CHANDI WALE)MEERUTDD 2016
1993PAWAN JAIN- GRISHA JAIN (CHANDI WALE)MEERUTDD 2016 A
1994PAWAN JAIN- GRISHA JAIN (CHANDI WALE)MEERUTDD 2016 B
1995RAJAL JAIN - ASHOK KUMAR JAINMEERUTDD 2020 C
1996SARVESH KR. JAINMEERUTDD 2020 D
1997DAYA JAIN - RAMESH CHAND JAINMEERUTDD 2025 B
1998SUDHA JAIN W/O ASHOK JAINMEERUTDD 2025 C
1999MADHUR NISHA-DR. SAPNA JAIN(PAANIPAT WALE)MEERUTDD 2025 D
2000SUMAN JAIN-SHUBHAM JAINMEERUTDD 2026 B
2001NISHA JAIN W/O SUBHASH CHAND JAIN - - RAJEEV JAIN - SANJEEV JAINMEERUTDD 2026 C
2002ANKIT JAIN MEERUTDD 2026 D
2003CHANDAN JAIN - NARENDRA JAINMEERUTDD 2027 A
2004CHANDRA MOHAN - MAMTA JAINMEERUTDD 2027 B
2005DARSHAN MALA - RATAN LAL JAINMEERUTDD 2027 C
2006MUKASH JAIN-UMANG-POOJA JAINMEERUTDD 2027 D
2007NARESH CHAND-NUTAN-DHURV JAINMEERUTDD 2028 A
2008NEHA JAIN-ISHAN JAINMEERUTDD 2028 B
2009SUBHAM JAIN JAIN-ARUN JAIN - PRAVESH JAIN MEERUTDD 2028 C
2010PRAVEEN JAIN-SAVITA JAINMEERUTDD 2028 D
2011RAJKUMAR JAIN-KRISHNA JAINMEERUTDD 2029 A
2012REETA JAIN-PRAVEEN CHAND JAINMEERUTDD 2029 B
2013RAJEEV JAIN-SANJEEV -PAWANMEERUTDD 2029 C
2014SUNITA JAIN-D.P.JAIN ENGMEERUTDD 2029 D
2015SUSHIL JAIN-ABHISHEK JAINMEERUTDD 2030 A
2016SARVODYA MAHILA SAMITI (BEENA JAIN)MEERUTDD 2030 B
2017SUKMAL JAIN BARTAN WALEMEERUTDD 2030 C
2018USHA DAVI-NARENDRA JAINMEERUTDD 2030 D
2019VIJAY JAIN-LAXMI JAINMEERUTDD 2031 A
2020PARAS DASS JAIN JI MEERUTDD 2031 B
2021PANKAJ KR. JAIN MEERUTDD 2031 C
2022SUSHILA JAIN-JAINPRAKASH JAINMEERUTDD 2031 D
2023SUSHILA JAIN-BALRAJ JAINMEERUT32C 21
2024SUSHILA JAIN-BALRAJ JAINMEERUT32C 21A
2025SUSHILA JAIN-BALRAJ JAINMEERUT32C 21B
2026NEELU JAIN-UMESH JAINMEERUT32C 29
2027BRIJESH - PRAMOD JAINMEERUTSC 4021 D
2028AVNI JAIN M/O NISHU - ABHISHAK JAINMEERUTSC 4024 B
2029ATMARAN JAIN - ASHOK JAINMEERUTSC 4024 C
2030DOLI JAIN - MOHAN LAL JAINMEERUTSC 4024 D
2031PRAVEEN KR. JAINMEERUTSC 4025 B
2032PRABASH CHAND JAINMEERUTSC 4025 C
2033RAJESH KR. JAINMEERUTSC 4025 D
2034USHA JAIN-SURENDRA -SANJAY-RAKHIMEERUTSC 4026 C
2035URMILA JAIN-VIKRAM SAIN JAINMEERUTSC 4026 D
2036RAHUL JAIN-SATENDRA JAIN (R00512)MEERUT4027
2037RAHUL JAIN-SATENDRA JAIN (R00512)MEERUTSC 4027 A
2038VIMAL PD. JAIN CHANDI WALEMEERUTSC 4027 B
2039DINESH-ARPIT JAINMEERUTSC 4027 C
2040NARESH CHAND JAIN SARDNA WALEMEERUTSC 4027 D
2041GAURAV JAIN - ASHOK JAINMEERUT4028
2042GAURAV JAIN - ASHOK JAINMEERUTSC 4028 A
2043NAMCHAND JAIN - RAJIV - - AKSHAT - NIRMALA - SONIA JIMEERUTSC 4028 B
2044NIRMILA JAIN-S.P.JAINMEERUTSC 4028 C
2045NAVEEN JAIN-ARCHNA JAINMEERUTSC 4028 D
2046KAILASH CHAND JAIN VIMLA JAIN SUBHASH JAIN (TEL WALE)MEERUTSC 4029 B
2047KAILASH CHAND JAIN VIMLA JAIN SUBHASH JAIN (TEL WALE)MEERUTSC 4029 C
2048SHIKHAR CHAND -SRIYANSH JAINMEERUTSC 4029 D
2049KOSHAL JAIN-PAWAN JAINMEERUTSC 4031 B
2050KOSHAL JAIN-PAWAN JAINMEERUTSC 4031 C
2051MANI JAIN/ RAKESH JAINMEERUTSC 5032 D
2052KALAWATI JAIN-OMPRAKASH JAINMEERUTSC 6001 D
2053MUKUL JAIN-MADHU JAINMEERUT6003
2054MUKUL JAIN-MADHU JAINMEERUTSC 6003 A
2055SUNIL JAIN-MANJU JAINMEERUT6004
2056SUNIL JAIN-MANJU JAINMEERUTSC 6004 A
2057HARSHVARDHAN - SANJAY JAINMEERUT6015
2058JINDASS JAIN - SUSHILA JAINMEERUT7014
2059SUDHA JAINMEERUT7016
2060SANJAY KUMAR JAIN PRASHANT JAIN (BIDI WALE)MEERUT7017
2061ATUL KUMAR JAIN SARAF JAINA JWELLERSMEERUT7018
2062MANJU JAIN-MAHUL JAINMEERUTSC 8011 B
2063NEERAJ-REKHA-SWATI-PRAGATI JAINMEERUTSC 8011 C
2064PARSHV MAHILA MANDAL BEENA JAINMEERUTSC 8011 D
2065VARDHMAN CANKRIT C% RAJAT JAINMEERUTSC 8012 A
2066MALTHI JAIN W/O HAZARILAL JAIN PHADIYAMEERUTSC 8012 B
2067RAJBALA JAIN-SURENDRA JAINSARAFMEERUTSC 8012 C
2068DEVINDER KR-RAMCHANDER JAIN - (CHATTHAWAL WALE)MEERUTSC 8012 D
2069ABHISHEK JAINMEERUTSC 8013 A
2070SATENDRA JAIN-PRIYANKA-UMANG JAINMEERUTSC 8013 B
2071PUSHPA JAIN-JIYA LAL JAINMEERUTSC 8013 C
2072NIRMILA JAIN-SRIPAL JAINMEERUTSC 8013 D
2073SYAMLAL JAIN ADVOCATE-KANISHAK JAINMEERUTSC 8014 A
2074SYAMLAL JAIN ADVOCATE-AAYUSH JAINMEERUTSC 8014 B
2075VIRENDRA KR.-SANTOSH JAINMEERUTSC 8014 C
2076KAILAWATI JAIN-OMPRAKASH JAINMEERUTSC 8014 D
2077BABURAM JAIN-KISHOR JAINMEERUTSC 8015 A
2078ADI JAIN-VIPUL JAINMEERUTSC 8015 B
2079KAMLESH JAIN-LAXMI CHAND JAINMEERUTSC 8015 C
2080SHER SINGH-OMPRAKASH JAIN-SARLA MEERUT9006
2081SHAILBALA JAIN-VIRENDRA JAINMEERUT9012
2082SUNIL KR. JAIN SUUT WALEMEERUT10002
2083PUSHP JAIN-GIRILAL-DR. AKSHAYMEERUTSC 10014 D
2084TRISHLA -NARENDRA JAIN-SHASHANKMEERUTSC 10015 A
2085MUKESH KR/ RAJAT JAINMEERUTSC 10019 B
2086SARDHA JAIN-RAJENDRA JAINMEERUTSC 11021 B
2087NARESH CHAND JAINMEERUTSC 12006 D
2088SHEELA W/O MADAN LAL-PRADEEP JAINMEERUTSC 12024 A
2089MANJU JAIN-SANJAY JAINMEERUTSC 12015 D
2090JYANTI PARSAD - PUNIT JAIN - KASHORAM JI SMARITI MEMEERUTSC 12023 A
2091NISHA JAIN W/O MANOJ JAINMEERUTSC 13008 D
2092HEMANT KR-MAYANK KR-PARSHANT JAINMEERUTSC 13010 A
2093NARESH CHAND-SULOCHNA JAINMEERUTSC 13010 B
2094JAIPRAKASH JAIN-VIJAY JAINMEERUTSC 13010 C
2095SUBASH CHAND JAIN-SUSHMAOIL WALEMEERUT13012
2096SARLA JAIN M%SUNIL JAIN-PRAVEEN-ANKITMEERUT13020
2097SARLA JAIN M%SUNIL JAIN-PRAVEEN-ANKITMEERUTSC 13020 A
2098SARLA JAIN M%SUNIL JAIN-PRAVEEN-ANKITMEERUTSC 13020 B
2099SARLA JAIN M%SUNIL JAIN-PRAVEEN-ANKITMEERUTSC 13020 C
2100SARLA JAIN M%SUNIL JAIN-PRAVEEN-ANKITMEERUTSC 13020 D
2101RAHUL KR. JAIN-SATENDRA KR. JAINMEEURT7019
2102KUSUM JAIN-KUSHAL CHAND LOVLYMEGHGAON(BHIND)SC 13010 D
2103MAINA DAVI -ABHAY RAJ PATNIMERTA CITY (RAJ)DD 2033 A
2104PADAMSREE-GOKUL CHAND JAINMINTO ROADDD 2033 B
2105SHANKUNTLA-RAJENDRA KR. JAINMODEL BASTIDD 2033 C
2106RITU-NITIN JAINMODEL TOWNSKT-268
2107SRIPAL JAINMODEL TOWNSKT-269
2108ATUL JAIN - GAURAV JAIN- VINOD JIMODEL TOWNDD 2033 D
2109RAHUL JAIN-TARUN JAIN-MAHESH JAINMODEL TOWNDD 2034 A
2110TARA DAVI- LT. DAVENDRA KR. JAINMODEL TOWNDD 2034 B
2111ABHISHEK JAIN-SHASHI JAINMODEL TOWNDD 2034 C
2112SITARA DAVI JAIN M/O VINOD JAINMODEL TOWNDD 2160
2113AVINASH JAIN - AMIT JAIN N.C. JAINMODEL TOWNND-22
2114AVINASH JAIN - AMIT JAIN N.C. JAINMODEL TOWNND-22-A
2115AMIT JAIN (C.A.)MODEL TOWNND-23
2116AMIT JAIN (C.A.)MODEL TOWNND-23-A
2117RAKESH-PRIYA - NARESH - POONAM JAINMODEL TOWN4029
2118RAKESH-PRIYA - NARESH - POONAM JAINMODEL TOWNSC 4029 A
2119GITIKA JAIN W/O NEERAJ JAINMODEL TOWNSC 4031 D
2120RAVINDER KR. JAINMODEL TOWNSC 4032 B
2121MAHILA MANDALMODEL TOWN7020
2122MUKASH JAINMODEL TOWN7021
2123TRISHLA JAIN-SUDHIR JAINMODEL TOWNSC 8015 D
2124REETU JAIN-DEEPAK JAINMODEL TOWNSC 8016 A
2125PUSHPA JAIN-DEEPA JAINMODEL TOWNSC 8016 B
2126RAKHI-RAJENDRA JAINMODEL TOWNSC 10015 B
2127SITARA DAVI-CHABADAMODEL TWONSKT-270
2128SATENDRA KR. -CHIRAYU JAINMODINAGARDD 2034 D
2129ANJU JAIN - J.D. JAINMODINAGARSC 8016 C
2130J.D.JAIN MODINAGERDD 2035 A
2131SURENDRA KR.-ABHISHAK JAINMODINAGER32C 9
2132BUPENDRA KR. JAINMODINAGERSC 5032 B
2133PRADEEP JAIN-BHAGWAN DASS JAINMOJPURDD 2035 B
2134JAGDISH PRAKASH-NEERAJ JAINMOJPURDD 2035 C
2135SUBASH CHAND-MOHIT JAINMOJPURDD 2035 D
2136SUSHILA JAIN-DHARMPAL JAINMOJPURDD 2036 A
2137BEENA JAIN-MUKESH JAINMOJPURDD 2036 B
2138SUDHA JAIN-DILIP JAINMOJPURDD 2036 C
2139MAHENDRA KR.-AMIT KR. JAINMOJPURDD 2036 D
2140SUNIL JAIN-BUDHSAIN JAINMOJPURDD 2037 A
2141NEMI CHAND -SHANTI DEVI JAINMOJPURDD 2037 B
2142BABITA JAIN- ETI JAINMOJPURSC 13007 A
2143P.C. Jain - Indira JainMorarSC 13024 D
2144KUSUM JAIN-ANANTVEER JAINMORI GATESC 4032 C
2145NIRMAL-RAJKUMAR JAINMOTI NAGARDD 2037 C
2146KANIYA LAL-MOHINI DAVI JAINMUGALSARAIDD 2037 D
2147SUDHA JAIN-ASHOK JAINMUGAWALISC 8016 D
2148ASHRFI DAVI-RAMESH CHAND JAINMUGAWALI(MP)SC 12022 B
2149SUBASH CHAND-BALSUNDRA JAINMUKRJI NGRSC 13008 C
2150RAJRANI JAIN-SURESH CHAND JAINMULTAN NAGER32C 29D
2151DR. SUBHASH JAIN SHAH DR. MONIKA SHAHMUMABI7022
2152VIRENDRA -USHA JAINMUMBAISKT-271
2153MAYANK KR. JAINMUMBAIDD 2017
2154MAYANK KR. JAINMUMBAIDD 2017 A
2155MITHLESH JAIN - CHANDER BHAN JAIN - NISHANT JAINMUMBAIDD 2018
2156MITHLESH JAIN - CHANDER BHAN JAIN - NISHANT JAINMUMBAIDD 2018 A
2157DIMPI SIYOTIK VISHAL CHAND JAINMUMBAIDD 2038 B
2158SUDHA JAIN-ANAND JAINMUMBAIDD 2038 C
2159ARPIT -GANDHRAV-SANJAY-ANJU JAINMUMBAIDD 2038 D
2160AHAMENDRA - BHARTI-ASWIN JAINMUMBAIDD 2039 A
2161GUPTMUMBAIDD 2039 B
2162GUNPAL NANA PATELMUMBAIDD 2039 C
2163JAINWATI JAIN-SUMAT CHAND JAINMUMBAIDD 2039 D
2164KANTI LAL-AMBHA LAL SHAHMUMBAIDD 2040 A
2165MAMTA JAIN-NITIN SETHIMUMBAIDD 2040 B
2166SOHANDEVI-KANTILAL BHUTAMUMBAIDD 2040 C
2167S.K. JAIN - ROHIT JAINMUMBAIDD 2040 D
2168KANAK MALA-PAWAN KR. JAINMUMBAIDD 2041 A
2169PADAM CHAND CHHABDAMUMBAIDD 2041 B
2170KAMLA DEVI W/O NIRMALA JI SETHI - (RAJESH SETHI - SANJAY SETHI)MUMBAIDD 2041 C
2171AJAY KR.-JAINWATI JAINMUMBAIDD 2041 D
2172VISHAL CHAND-ARIDAMAN LAL JAINMUMBAIDD 2042 A
2173AJAY KR. JAINMUMBAIDD 2042 B
2174S K JAIN / S ROHITMUMBAIDD 2042 C
2175SHIV CHARAN -SUMAN PRAKASH- - ANIL JAINMUMBAI4030
2176SHIV CHARAN -SUMAN PRAKASH- - ANIL JAINMUMBAISC 4030 A
2177SHIV CHARAN -SUMAN PRAKASH- - ANIL JAINMUMBAISC 4030 B
2178SHIV CHARAN -SUMAN PRAKASH- - ANIL JAINMUMBAISC 4030 C
2179SHIV CHARAN -SUMAN PRAKASH- - ANIL JAINMUMBAISC 4030 D
2180TARUN JAIN (GOREGAON-W)MUMBAI4031
2181TARUN JAIN (GOREGAON-W)MUMBAISC 4031 A
2182PAWAN-SAROJ JAINMUMBAISC 4032 D
2183SANDEEP JAIN KALAMUMBAISC 4034 B
2184SANOTSH KR. JAIN MUMBAISC 8017 A
2185SACHIN JAIN-JAGRITI JAINMUMBAISC 8017 B
2186KANTA DAVI-SRICHAND JAINMUMBAISC 10015 C
2187TANU JAIN-HIMANSHU JAIN - D% CHAKRESH-MADHU JAINMUMBAISC 12019 D
2188AKHIL - RAHUL - MUKUL S/O SURAT CHAND - MITHLESH JAIN KASLIWAL - KHANDELWAL COAL ENTERPRISES - MORADABADMURADABADTC-(NE) 4-2
2189AKHIL JAIN S/O SURAT CHAND JAIN KASLIWAL MURADABADTC-(NE) 4-2 A
2190RAHUL JAIN S/O SURAT CHAND KASLIWAL MURADABADTC-(NE) 4-2 B
2191MUKUL JAIN S/O SURAT CHAND KASLIWAL MURADABADTC-(NE) 4-2 C
2192PRADEEP JAIN SHANTI SWAROOP JAINMURADABADSC 8017 C
2193PADAM CHAND-SHANTI DAVI-UMESHMURAINASKT-272
2194SAROJ-PADAM CHAND JAINMURAINADD 2042 D
2195MATURA PD. JAIN-VAJYANTI JAINMURAINASC 8017 D
2196USHA JAIN-JAIKUMAR JAINMURAINASC 8018 A
2197ANIL KR.-MADHU JAINMURAINASC 8018 B
2198RENU BALA-SYAMSUNDER JAINMURARDD 2043 A
2199SAHIL JAIN-RATAN LAL JAINMUSIRDABADDD 2043 B
2200GYAN CHAND JAIN-NIRMILA DAVI CHABRAMUSIRDABADSC 8018 C
2201SHANTI DEVI JAIN MATESHWARI MAHENDRA KUMAR JAIN POONAM ASHISH JAINMUZ. NAGAR7023
2202SUMITRA DEVI JAIN MATESHWARI ARUN JAIN SANJEEV JAIN RAJEEV JAINMUZ. NAGAR7024
2203PRAVEEN KUMAR JAIN NITIN LAKSHY AKSHAT JAINMUZ. NAGAR12013
2204UMA RANI JAIN HARI KISHAN JAINMUZ. NAGARSC 13011 C
2205MADHU JAIN-BALASH JAINMUZAFFAR NAGARSKT-273
2206UPASNA -VIVAK-PARV JAINMUZAFFAR NAGARSKT-274
2207MAHILA JAIN MILAN (SUNITA-MANJU)MUZAFFAR NAGARSKT-275
2208NIRMILA JAIN-OMPRAKASH JAINMUZAFFAR NAGARSKT-276
2209PRAMOD JAIN-ANKUR JAINMUZAFFAR NAGARSKT-277
2210 RISHABH-DEEPAK JAIN PANIPAT WALMUZAFFAR NAGARSKT-278
2211SARLA-RAMESH CHAND-SANDEEP JAINMUZAFFAR NAGARSKT-279
2212UMLESH-AJAY-SHALINI-NIPUN JAINMUZAFFAR NAGARSKT-280
2213URMILA JAIN-ASHOK JAINMUZAFFAR NAGARSKT-281
2214VIJENDRA KR. JAINMUZAFFAR NAGARSKT-282
2215Dr. Sunil JainMUZAFFAR NAGARDD 2039
2216SUKENDRA JAIN-RAHUL KR. JAIN SHAHPURMUZAFFAR NAGARDD 2043 C
2217ABHA JAIN - ANIL - ANKIT JAINMUZAFFAR NAGARDD 2043 D
2218DEEPA JAIN - ABHAY JAINMUZAFFAR NAGARDD 2044 A
2219INDRA SIAN -NITIN JAINMUZAFFAR NAGARDD 2044 B
2220JAYMALA JAINMUZAFFAR NAGARDD 2044 C
2221KIRAN JAIN-HANS KR. JAINMUZAFFAR NAGARDD 2044 D
2222KANTA RANI-KHEMCHAND JAINMUZAFFAR NAGARDD 2045 A
2223NEELAM JAIN-ANIL JAINMUZAFFAR NAGARDD 2045 B
2224NAMOKAR MAHA MANTRA MAHILA SAMITIMUZAFFAR NAGARDD 2045 C
2225POONAM JAIN-SANJEEV JAINMUZAFFAR NAGARDD 2045 D
2226PAWAN -RAHUL -YASH JAINMUZAFFAR NAGARDD 2046 A
2227PANKAJ JAIN-SAMYAK JAINMUZAFFAR NAGARDD 2046 B
2228PUSHPA JAIN-SOHANLAL JAINMUZAFFAR NAGARDD 2046 C
2229RAMESH CHAND-SARLA JAINMUZAFFAR NAGARDD 2046 D
2230RAKESH JAIN-SUMAN JAINMUZAFFAR NAGARDD 2047 A
2231SUDHA JAIN-LT. ASHOK JAINMUZAFFAR NAGARDD 2047 B
2232SUDHA -ARUN JAIN-GOURAVMUZAFFAR NAGARDD 2047 C
2233SAROJ BALA-PRANCHAND JAINMUZAFFAR NAGARDD 2047 D
2234SUSHILA JAIN-MADAN JAI LAL JAINMUZAFFAR NAGARDD 2048 A
2235SAROJ DEVI-SUKANAND JAINMUZAFFAR NAGARDD 2048 B
2236SROMANI-PAWAN JAINMUZAFFAR NAGARDD 2048 C
2237SHELLA JAIN-RAMESH CHANDMUZAFFAR NAGARDD 2048 D
2238SUMAN LATA- BIJENDRA JAINMUZAFFAR NAGARDD 2049 A
2239SHASHI JAIN-RAJESHWAR JAINMUZAFFAR NAGARDD 2049 B
2240SUBASH CHAND-MANOJ JAINMUZAFFAR NAGARDD 2049 C
2241SUFLA JAIN-RAGUNATH SAHAYMUZAFFAR NAGARDD 2049 D
2242VIPIN JAIN-SARITA JAINMUZAFFAR NAGARDD 2050 A
2243VIPIN JAIN-INDRA SAIN JAINMUZAFFAR NAGARDD 2050 B
2244ATUL KUMAR JAIN - S/O. RAKESH JAINMUZAFFAR NAGARDD 2050 C
2245JAYANTI PRASAD - SATIRA CHAND JAINMUZAFFAR NAGARDD 2050 D
2246RENU JAIN W/O PRADHYUMAN JAINMUZAFFAR NAGARDD 2051 A
2247HANS KUMAR-MANISH JAINMUZAFFAR NAGARND-1
2248HANS KUMAR-MANISH JAINMUZAFFAR NAGARND-1-A
2249HANS KUMAR-MANISH JAINMUZAFFAR NAGARND-1-A
2250HANS KUMAR-MANISH JAINMUZAFFAR NAGARND-1-C
2251HANS KUMAR-MANISH JAINMUZAFFAR NAGARND-1-D
2252RAJENDRA SEN JAIN & SONSMUZAFFAR NAGARND-24
2253RAJENDRA SEN JAIN & SONSMUZAFFAR NAGARND-24-A
2254DR. RAJAN JAINMUZAFFAR NAGARND-25
2255DR. RAJAN JAINMUZAFFAR NAGARND-25-A
2256SHEELA JAIN W/O VINOD JAIN - M/O AKSHAT JAINMUZAFFAR NAGARND-26
2257SHEELA JAIN W/O VINOD JAIN - M/O AKSHAT JAINMUZAFFAR NAGARND-26-A
2258ABHISEK JAIN S/O SHRIYANSH JAIN - (DAIRY WALE) MUZAFFAR NAGAR32C 18
2259ABHISEK JAIN S/O SHRIYANSH JAIN - (DAIRY WALE) MUZAFFAR NAGAR32C 18A
2260SANTOSH-SULTAN SINGH-MUKASHMUZAFFAR NAGAR10 SHEETALNATH
2261SANTOSH-SULTAN SINGHMUZAFFAR NAGARVC-10-A
2262MUKESH JAIN - MANISHA JAINMUZAFFAR NAGARVC-10-B
2263RAKESH JAIN - ABHA JAINMUZAFFAR NAGARVC-10-C
2264AMIT JAIN - SALINI JAINMUZAFFAR NAGARVC-10-D
2265RAHUL JAIN - VINOD JAIN - ALKA JAINMUZAFFAR NAGARSC 8018 D
2266ASHOK JAIN - SANJEETA JAINMUZAFFAR NAGARSC 8019 A
2267MAYUR -VEENA -MUKASH-VIJITMUZAFFAR NAGARSC 8019 B
2268MAKMALI DAVI-KESHODASS SORAMMUZAFFAR NAGARSC 8019 C
2269NEENA JAIN-RAJEEV JAINMUZAFFAR NAGARSC 8019 D
2270PARASH MAHILA MANDALMUZAFFAR NAGARSC 8020 A
2271POONAM JAIN-ARVIND JAINMUZAFFAR NAGARSC 8020 B
2272SUPARAS JAIN-DR. URMILA JAINMUZAFFAR NAGARSC 8020 C
2273SUKHVEER SINGH-SHEELCHAND JAINMUZAFFAR NAGARSC 8020 D
2274VARDHMAN BUILDING MATRIAL(ANKUR)MUZAFFAR NAGAR10015
2275JINDERA -MANISH-AMIT JAINMUZAFFAR NAGARSC 13004 A
2276PAWAN KR-MITLASH JAINMUZAFFAR NAGARSC 13011 D
2277SASWAT JAIN-MOHIT JAIN-NAVEEN JAINMUZAFFARNAGARDD 2051 B
2278SATENDRA KR.-SARITA JAIN SALAWAMUZAFFARNAGARDD 2051 C
2279JAYMATI -SUNITA-BHAGWAN DASS JAINMUZAFFARNAGARSC 4034 C
2280DEEP FURNITURE-SANDEEP JAINMUZAFFARNAGAR10005
2281NEERAJ KR. JAIN-LALLUMAL JAINMUZAFFARNAGERDD 2019
2282NAMOKAR MAHILA SAMITIMUZAFFARNAGERDD 2051 D
2283RAJEEV JAIN-SATENDRA JAINMUZAFFARNAGERDD 2052 A
2284PRAMOD JAIN-SUMAN JAINSARDHANA WALMUZAFFARNAGER7025
2285BHUSHAN JAIN-RAHUL JAIN-DEVTI JAINMUZAFFARNAGERSC 8021 A
2286FIROJI DAVI M% PRAMOD-VINOD-SANJEEVMUZAFFARNAGER11021
2287MANISHA JAIN-RAJEEV JAINMUZAFFARNAGER12020
2288PRAMOD JAIN-REKHA JAIN-AMAR-VIKRANTMUZAFFARNAGERSC 13004 B
2289HEERAMANI W/O LT.SUBHASH CHAND - SON VIKAS - SANJAY JAINMUZAFFARNGRDD 2052 B
2290SUMITRA DAVI-NARESH CHAND-ARUNMUZAFFARNGRSC 8021 B
2291DR. B.K. JAINMUZAFFARNGRSC 8021 C
2292VIPIN KR.-SURAKSHA JAINMUZAFFARNGR11013
2293Vimla devi Jain - Mateshwari Dinesh JainMUZAFFER NAGAR14001
2294Praveen Jain - Shrayansh JainMUZAFFER NAGARSC 14001 A
2295Adarsh Jain - Udit JainMUZAFFER NAGARSC 14001 B
2296Dinesh Jain - Ayush JainMUZAFFER NAGARSC 14001 C
2297Rajesh Jain - Samrth JainMUZAFFER NAGARSC 14001 D
2298 MAHESH CHAND-AJAY KR. JAINMUZFFARNGRPURSC 4034 D
2299BHUSHAN LAL-DEEPAK KR. JAINMUZZAFARNAGERSC 5001 B
2300SUNITA JAIN-RAKESH JAINMUZZAFARNAGERSC 12020 A
2301PALLVI JAIN-MADHU JAINMUZZAFFAR NGRDD 2052 C
2302KIRAN JAIN- BIJENDRA KR. JAINMUZZAFFAR NGRDD 2052 D
2303BALESH JAIN-VIMLA M% AMIT-LALIT JAINMUZZAFFAR NGRSC 8021 D
2304VEER BHAN JAIN-DAMAD- PUNEET JAIN - - BHAWESH JAIN- RUVI JAINNAGDADD 2053 A
2305RASHAM DAVI-MATURAM JAINNAGLOISC 8022 A
2306RANJU DEVI-NARENDRA JAIN PAHARIYANAGORDD 2053 B
2307PRATIK JAIN-RAINMANJUSHA-NATHMALNAGORSC 8022 B
2308FOOL CHAND - PATASHI DEVI JAINNAGOR (RAJ.)DD 2053 C
2309HEERAMANI DAVI-RUPKUMAR GANWALNAGOR (RAJ.)DD 2053 D
2310ANIL JAIN - RAJNI JAINNAGPURSKT-283
2311ALOK KUMAR - AMITA JAINNAHANDD 2054 A
2312KUSUM -MAHENDRA JAINNAHAN(H.P)SC 8022 C
2313RAJEEV-NEHA-SUNDER LAL-USHA JAINNAND NAGRIDD 2054 B
2314MAGAN MALA-GANESH RAJ JAINNANGLOIDD 2054 C
2315DEEPAK CHAND JAINNANOTADD 2054 D
2316CHALTI DEVI - OMPRAKESH JAINNARELA MANDIDD 2055 A
2317ASHISH - SARITA -JINESH JAINNARNOLDD 2055 B
2318ATUL-SHITAL-MANIKCHAND-SARLA NASHIKDD 2055 C
2319USHA -HEMCHAND SHAHU JINASHIKDD 2055 D
2320ANITA JAIN - SUBHASH JAIN - RAHUL NATHU COLONYDD 2056 A
2321SARLA JAIN SURESH JAINNAVEEN SHAHDRASC 5001 C
2322MANISH-SHILPA JAINNAVKUNJ APP.DD 2056 B
2323ATARSAIN - SUBHASH CHAND JAINNAZAF GARHDD 2056 C
2324KAMLESH M% ASHISH JAINNAZAF GARHDD 2056 D
2325SHEHBALA-LT. RAVINDRA JAINNAZAFGARHDD 2057 A
2326SUSHILA JAIN-JAGDISH JAINNAZAFGARHDD 2057 B
2327NARESH CHAND JAIN-ARCHNA JAINNAZAFGARHDD 2057 C
2328RAKESH KR.-INDU JAINNAZAFGARHSC 10015 D
2329NARESH CHAND JAINNAZAFGARH DD 2057 D
2330ANARO DEVI-RAMESH CHNAND JAINNEW DELHIDD 2058 A
2331ANUBHAV JAIN - RIDHI JAINNEW FRIENDS CLY7026
2332KANAIYALAL-VIDYABEN SHAH. NIRAL-SHRUTI - RUSHABHNEW JERSEYSP 19A
2333NIRMILA JAIN-VINOD JAINNEW SADAKDD 2058 B
2334MANJU JAIN-RAJESHWER JAINNIRMAN VIHARDD 2058 C
2335MAHBOOB-MITHAN LAL JAIN - SAMYAK JAIN - NIRWAN JAINNIRMAN VIHARDD 2058 D
2336AMAR CHAND JAINNIRMAN VIHAR32C 10
2337PARDEEP-RAJEEV-BADLU SINGHNIRMAN VIHARSC 5001 D
2338MADHU BALA M% ASHISH MANI JAINNOIDASKT-284
2339NAVITA -AMITAB JAIN BAJAJNOIDASKT-285
2340RAJKUMAR JAINNOIDASKT-286
2341SHAKUNTLA-NEERAJ JAINNOIDASKT-287
2342ASHISH MANI JAINNOIDADD 2020
2343LEELA WATI-YAMUNA DASS JAINNOIDADD 2021
2344LEELA WATI-YAMUNA DASS JAINNOIDADD 2021 A
2345DR. PRAKASH CHAND-ANURADHA JAIN- - SANMATI JAINNOIDADD 2021 B
2346PUSHPA JAIN-BIJENDRA-RAHUL JAINNOIDADD 2021 C
2347PRAMWATI -KHAJAN SINGH JAINNOIDADD 2021 D
2348PANKAJ JAIN REKHA JAIN NOIDADD 2022
2349VIDHYA WATI JAINNOIDADD 2022 A
2350ROSHAN LAL - SWADESH PRAKASH JAINNOIDADD 2022 B
2351MAHENDRA KR.-MANISH JAINNOIDADD 2022 C
2352ASHA JAIN - INDERLAL JAINNOIDADD 2022 D
2353ARUNA JAIN D/0 PULKIT JAINNOIDADD 2023 A
2354BARKHA JAIN NOIDADD 2023 B
2355GEETA JAIN - RAJENDRA JAINNOIDADD 2023 C
2356NAVEEN KR. JAINNOIDADD 2023 D
2357SARLA JAIN-RGURAJ SINGH JAINNOIDADD 2024 B
2358USHA JAIN-PRADUMAN JAINNOIDADD 2024 C
2359DINESH JAIN- SHOBHA JAINNOIDADD 2024 D
2360RAJKUMAR -NIRMLA JAINNOIDADD 2025 A
2361SOURAV JAIN-SUBASH CHAND JAINNOIDADD 2059 A
2362KUNAL JAINNOIDADD 2059 B
2363SARIKA AGGARWAL-V.K. AGGARWALNOIDADD 2059 C
2364PAWAN KR.-VIVAK JAINNOIDADD 2059 D
2365AMARCHAND JAIN-RATAN MALANOIDADD 2060 A
2366ABHISHEK JAIN-INDRA KR. JAINNOIDADD 2060 B
2367KUNAL JAINNOIDADD 2060 C
2368GOPAL SAHAY JAINNOIDADD 2060 D
2369RAHUL JAIN VEJENDRA JAINNOIDADD 2061 A
2370KAPILA JAIN - AJAY JAINNOIDAND-14-C
2371SEEMA JAIN-AMICHAND JAIN NOIDAND-14-D
2372KULWANT RAI - SARASWATI DEVI - MITHLESH - D K JAINNOIDAND-19
2373SMRITI - SACHIN - SAURABH - SWATI JAINNOIDAND-19-A
2374VIDHYA BUSHAN JAIN - ( Daughter AKANSHA JAIN)NOIDAND-28
2375VIDHYA BUSHAN JAIN - ( Daughter AKANSHA JAIN)NOIDAND-28-A
2376URMILA JAIN-ADESH JAINNOIDA32C 10A
2377ATUL JAIN - NEELAM JAINNOIDA32C 10B
2378K.K.JAIN-SUDHA JAINNOIDA32C 10C
2379SULEKH CHAND JAINNOIDA32C 10D
2380DR. SWADESH JAIN-SUNITA JAINNOIDA
2381URMILA JAIN-ADESH JAINNOIDA32C 28A
2382ATUL JAIN - NEELAM JAINNOIDA32C 28B
2383K.K.JAIN-SUDHA JAINNOIDA32C 28C
2384SULEKH CHAND JAINNOIDA32C 28D
2385VIMAL JAIN-RAJESH JAIN PATNINOIDA17 KUNTHUNATH
2386VIMAL JAIN-RAJESH JAIN PATNINOIDAVC-17-A
2387VIMAL JAIN-RAJESH JAIN PATNINOIDAVC-17-B
2388VIMAL JAIN-RAJESH JAIN PATNINOIDAVC-17-C
2389VIMAL JAIN-RAJESH JAIN PATNINOIDAVC-17-D
2390TEJBAHADUR - ARUNA JAINNOIDATC-(SW) 2-4 E
2391TRIBHUVAN JAIN-BALESH JAIN-NAVEEN JAIN-KIRAN JAINNOIDATC(SE) 3-3
2392YASH KR.-KAVITA JAINNOIDASP 22A
2393KAPILA JAIN - AJAY JAINNOIDA4032
2394SHANTI LAL CHUDIWAL-CHAND DEVINOIDASC 4032 A
2395PRAVEEN - PRATIK JAIN (J.P. JAIN)NOIDA4034
2396PRAVEEN - PRATIK JAIN (J.P. JAIN)NOIDASC 4034 A
2397RAKESH JAINNOIDASC 5002 B
2398Satish Jain Manju - Sharad - Monika Jain NOIDA5016
2399Satish Jain Manju Jain NOIDASC 5016 A
2400Sharad Jain Monika JainNOIDASC 5016 B
2401Sachin Jain Rachna JainNOIDASC 5016 C
2402Sandeep Jain Shivani Jain NOIDASC 5016 D
2403PRAVEEN JAIN-NEELAM JAINNOIDA5018
2404PREMCHAND JAIN JI - PREMLATA JAIN NOIDA5019
2405SUNIL KR.-ABHA JAIN-ANANT JAINNOIDA5020
2406LOK CHAND JAIN DINESH JAIN DEEPIKA JAIN NOIDA5021
2407BIMAL PRASHAD - DARSHNI DEVI - DINESH KUMAR - SUMAN JAINNOIDA5022
2408RAKESH KR.-SNEH JAINNOIDA5024
2409PRAVEEN JAIN-PRATEEK JAINNOIDA5025
2410PRAVEEN JAIN-PRATEEK JAINNOIDASC 5025 A
2411RAJENDRA PD.-M% ATARKALI DEVI JAINNOIDASC 8022 D
2412ABHINANDAN KR JAINNOIDASC 8023 A
2413ANITA JAINNOIDASC 8023 B
2414DR. MOHIT JAINNOIDASC 8023 C
2415SATESH KR.-MANISH JAINNOIDASC 8023 D
2416ANKUSH JAIN-SRIYANSH JAINNOIDASC 8024 A
2417ABHINADAN KUMAR JAIN LATE SH. RATAN LAL JAIN ASHISH JAINNOIDASC 8024 B
2418YOGESH KUMAR - ANJU JAIN NOIDASC 10012 A
2419NIRMILA JAINNOIDASC 10016 A
2420NARESH JAIN-MOHINI JAINNOIDASC 10020 B
2421MUNNA LAL-SANDEEP JAINNOIDASC 12004 B
2422ANITA JAIN - JINESH JAINNOIDASC 12011 A
2423DR. MOHIT JAINNOIDASC 12020 B
2424SURESH CHAND-SIROMANI JAINOKHLASC 8024 C
2425USHA JAIN-SURESH CHAND JAINOLD RAJENDRA NGRDD 2061 B
2426PUSHPA JAIN-SUBASH CHAND JAINOMKAR NAGARDD 2061 C
2427SANAT KR. SHAHUORANGABADDD 2061 D
2428SURENDRE KR. - BHARAT KR.-RAMAN LAL F/O NAMEE NATH- - SHRI SHANTI KRIPAORANGABADDD 2062 A
2429SHEELA ZUMBERLAL JIORANGABADDD 2062 B
2430SUSHILA JAIN RAVKA-MOTILAL RAVKAORANGABADDD 2062 C
2431PANNA DEVI-MOTILAL JAIN PATNIORANGABADSC 5002 C
2432SUSHMA JAIN-SUBASH CHAND JAINORANGABADSC 8024 D
2433PREM CHAND-KAMLA JAINPACHIM VIHARDD 2062 D
2434DAYACHAND -SACHIN-INDRA JAINPADAM NAGARSKT-288
2435ABHINANDAN JAIN - VIMAL JAINPAHARGANJSKT-289
2436RAJKUMAR JAIN-SHAKSAM JAINPAHARGANJDD 2063 A
2437MANGERAM- KUSUMLATA JAINPAHARI DHEERAJDD 2063 B
2438SEEMA JAIN M % AMIT JAIN - KALLUMAL - SUBHASH CHAND JAINPAHARI DHEERAJDD 2063 C
2439RAMA JAIN-ANIL JAINPAHARI DHEERAJDD 2063 D
2440PREM KR JAIN-RAHUL JAINPAHARI DHEERAJDD 2064 A
2441LAXMI CHAND JAINPALAMSKT-290
2442VIVEK JAIN S/O NAVEEN JI JAINPALAM COLONYDD 2064 B
2443ANIL JAIN - SNEH JAINPALAM COLONYDD 2159
2444SATESH CHAND-SUMAN JAINPALAM COLONYSC 12017 C
2445REKHA JAIN - W/O. SHAILENDRA JAINPALAM COLONYDD 2064 C
2446SANTOSH JAIN-MAGAN CHAND JAINPANCHEEL ENC.SC 13021 A
2447ANITA JAIN - MANISH JAINPANCHWATIDD 2064 D
2448CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan
2449CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 1
2450CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 2
2451CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 3
2452CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 4
2453CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 5
2454CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 6
2455CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 7
2456CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 8
2457CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 9
2458CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 10
2459CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 11
2460CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 12
2461CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 13
2462CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 14
2463CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 15
2464CHAKRESH - KAMLESH - INDU JAINPANDAV NAGARPM - Sudharsan 16
2465NARESH JAIN-ABHI JAINPANIPATDD 2065 A
2466SANJULA JAIN-RAKESH JAINPANIPATSC 13021 B
2467PUNIT KUMAR JAIN - CHAVI JAINPARAS VIHAR13007
2468SHANTI BAI-NARENDRA JAIN SINGHAIPARASIYADD 2065 B
2469SUSHMA JAIN-NARENDRA JAIN-VIKASHPARASIYADD 2065 C
2470SURESH CHAND-SANTOSH JAINPARASV VIHARSKT-291
2471PREMWATI JAIN-JAYKUMAR JAINPASCHIM VIHARDD 2065 D
2472KAILASH WATI-SAGAR CHANDPASCHIM VIHARDD 2066 A
2473MADHU JAIN-SURESH JAINPASCHIM VIHARDD 2066 B
2474DUNGAR MAL - GINIYA DEVI JAINPASCHIM VIHARND-29
2475DUNGAR MAL - GINIYA DEVI JAINPASCHIM VIHARND-29-A
2476SHYAM LAL JAIN SNEH JAIN - AMIT - SACHIN - ANUJ JAIN PASCHIM VIHARTC-(SE) 1-1
2477SHYAMLAL JAIN- SNEH JAINPASCHIM VIHARTC-(SE) 1-1 A
2478AMTI JAIN-SARIKA JAINPASCHIM VIHARTC-(SE) 1-1 B
2479SACHIN JAIN-RINKU JAINPASCHIM VIHARTC-(SE) 1-1 C
2480ANUJ JAIN-SWATI JAINPASCHIM VIHARTC-(SE) 1-1 D
2481UDAY JAIN-AGHYA JAIN-AASHIKA JAINPASCHIM VIHARTC-(SE) 1-1 E
2482MAGAN KUMARI-SHYAMLAL JAINPASCHIM VIHARSC 5002 D
2483NISHANT JAIN-SWETA JAINPASCHIM VIHARSC 5003 B
2484SHANTI DAVI-NANKISHOR JAINPASCHIM VIHARSC 9002 A
2485CHANDAN BALA M/O RAJESH JAINPASCHIM VIHARSC 13021 C
2486JAYCHAND RAI JAIN-ARJAV JAINPASCHIM VIHARSC 13021 D
2487ALOK JAIN - NILIMA JAIN (PATEL NAGAR)PATEL NAGARSC 5003 C
2488SHILPI JAIN-D/L BIJENDRA JAINPATIYALASC 9002 B
2489ASHOK KUMAR - GEETA RANI JAIN - - GOGIL - D.N. SINGHPATNADD 2066 C
2490HEMANT KR - DINESH KR JAINPATNADD 2066 D
2491GYAN JAIN-ASHOK KR. JAIN CHABRAPATNASC 9002 C
2492ESHAN JAIN-KULBUSHAN JAIN- RAJ JAINPATPAD GANJND-30
2493ESHAN JAIN-KULBUSHAN JAIN- RAJ JAINPATPAD GANJND-30-A
2494SANJAY JAIN-ANILA JAIN-ANISH JAINPATPAD GANJ7027
2495PRAMWATI JAINPATPADGANJSKT-292
2496SHRICHAND-ANSHUL JAINPATPADGANJSKT-293
2497KANTA DEVI JAINPATPADGANJSKT-294
2498ADISHWER PD.-MALA JAINPATPADGANJDD 2067 A
2499KUM KUM JAIN-MOHIT JAIHNPATPADGANJDD 2067 B
2500KANCHAN JAIN-SUKANAND JAINPATPADGANJDD 2067 C
2501MADHU JAIN-SUBASH JAINPATPADGANJDD 2067 D
2502SAROJ JAIN-RUPCHAND JAINPATPADGANJDD 2068 A
2503VIGYAN-RICHA JAIN-VIHAN JAINPATPADGANJDD 2068 B
2504ASHA JAINPATPADGANJSC 5003 D
2505ASHOK KR. JAINPATPADGANJSC 9002 D
2506BHULLAN SINGH-SAROJ JAIN-AMIT JAINPATPADGANJSC 9003 A
2507SATENDRA PRAKASH-GIRISH-CHITRA JAINPATPADGANJSC 9003 B
2508SAMEER JAIN-UMANG JAINPATPADGANJSC 9003 C
2509AMIT KR.-ALPNA JAINPATPADGANJ10013
2510CHUNNI LAL JAINPEERAGADIDD 2068 C
2511RANJNA-AMIT JAINPEERAGADISC 9003 D
2512SHYAMLAL - KISHAN - NITIN - SACHIN JAINPEETAMPUA4035
2513SHYAMLAL - KISHAN - NITIN - SACHIN JAINPEETAMPUASC 4035 A
2514SHYAMLAL - KISHAN - NITIN - SACHIN JAINPEETAMPUASC 4035 B
2515SHYAMLAL - KISHAN - NITIN - SACHIN JAINPEETAMPUASC 4035 C
2516SHYAMLAL - KISHAN - NITIN - SACHIN JAINPEETAMPUASC 4035 D
2517SUBHAS CHAND-ANUJ KR JAINPHARI DHEERAJDD 2068 D
2518SUNITA JAIN-DR. C.P. JAINPITAM PURADD 2069 A
2519LELAWATI -SYAMLAL JAINPITAMPURASKT-295
2520SHEELRANI W/O LT.SHRI SATISH JAINPITAMPURADD 2069 B
2521SANDEEP KR. JAINPITAMPURADD 2069 C
2522SUNIL JAIN - SHASHI JAINPITAMPURADD 2069 D
2523ASHA JAIN - SUKHAMAL CHAND JAINPITAMPURADD 2070 A
2524AKHIL JAINPITAMPURADD 2070 B
2525DARSHAN JAIN - SARA JAINPITAMPURADD 2070 C
2526KANTA JAIN-ARIHANT JAINPITAMPURADD 2070 D
2527MANOJ JAIN-REENA JAINPITAMPURADD 2071 A
2528SANTOSH JAIN-OMPRAKASH JAINPITAMPURADD 2071 B
2529SUNITA JAIN-C.P.JAINPITAMPURADD 2071 C
2530SANTOSH-SATESH-SAURAV AGGRWALPITAMPURADD 2071 D
2531VEENA-SHIV SAIN -MAHENDRA-KELLAPITAMPURADD 2072 A
2532DHANEDRA KUMARI-MANGERAM JAINPITAMPURADD 2072 B
2533PRAMILA JAIN- ASHOK KR. JAINPITAMPURADD 2072 C
2534SATESH KR. JAINPITAMPURADD 2072 D
2535SHASHI JAINPITAMPURADD 2073 A
2536LATA JAIN-VIJAY KR. JAINPITAMPURADD 2073 B
2537SUSHMA JAIN-KAILASH CHAND JAINPITAMPURADD 2073 C
2538PAWAN JAIN M% MAGNESH JAINPITAMPURADD 2073 D
2539PRATUSH JAINPITAMPURADD 2074 A
2540SEEMA JAIN-SURENDRA JAIN-NANDKISHORPITAMPURADD 2074 B
2541SNEH JAIN-SURESH CHAND JAINPITAMPURADD 2074 C
2542ALKA JAINPITAMPURADD 2074 D
2543KIRAN MALA JAIN-HEM CHAND JAIN - SAMBHAV JAINPITAMPURAND-31
2544KIRAN MALA JAIN-HEM CHAND JAIN - SAMBHAV JAINPITAMPURAND-31-A
2545SMT. VIJAY JAIN-GANESH JAINPITAMPURA32C 15
2546ASHOK JAIN - SWROOP JAINPITAMPURA4036
2547ASHOK JAIN - SWROOP JAINPITAMPURASC 4036 A
2548ASHOK JAIN - SWROOP JAINPITAMPURASC 4036 B
2549ASHOK JAIN - SWROOP JAINPITAMPURASC 4036 C
2550ASHOK JAIN - SWROOP JAINPITAMPURASC 4036 D
2551RAJRANI JAIN- MAHENDER JAIN - SHAKTI JAIN - NIDHI JAIN- SAMYAK JAINPITAMPURASC 5004 B
2552ADISHWER JAIN - AJAY JAINPITAMPURASC 5004 C
2553ANANT JAIN-ADITYA JAINPITAMPURASC 5004 D
2554SOHANLAL-PARDUMAN KR. JAINPITAMPURASC 5005 B
2555INDU JAIN - MAYANK JAIN- PIYUSH JAINPITAMPURASC 9004 A
2556SUDHIR JAIN-GOURAV JAINPITAMPURASC 9004 B
2557SALEK CHAND-SOURAV JAINPITAMPURASC 9004 C
2558RASHAM DEVI-LT. MATURAM - SHAKTI-NIDHI - SAMYAK-SHRIYANSH JAINPITAMPURASC 9004 D
2559DEEPA JAIN-SONALIKA JAINPITAMPURASC 9005 A
2560KUSUM JAIN-LT. RISHABH JAINPITAMPURASC 10016 B
2561NIKHIL JAIN-P.C.JAINPITAMPURASC 12016 D
2562USHA JAIN-JAGMOHAN JAINPRASHANT VIHARDD 2075 A
2563POONAM-MUKESH JAINPRASHANT VIHARDD 2075 B
2564KAMNI JAIN-PAWAN KR. JAINPRASHANT VIHARDD 2075 C
2565ANIL JAIN-KRISHNA JAINPRASHANT VIHARDD 2075 D
2566MAHILA MANDAL PRASHANT VIHARPRASHANT VIHARDD 2076 A
2567SURESH JAIN - RAJESHWARI JAINPRASIYA (M.P.)SC 9005 B
2568DR. AKARSH JAIN - S/O. - SHRI AJAY JAIN - LATA JAINPREET VIHARSKT-296
2569SARLA JAIN-M.K.JAINPREET VIHARSKT-297
2570CHANDER PRAKASH JAINPREET VIHARSKT-402
2571AKANKSHA JAIN - ANIL JAINPREET VIHARDD 2076 B
2572ARUNA JAIN - VIJAY JAINPREET VIHARDD 2076 C
2573A.K. JAIN - PUSHPA JAINPREET VIHARDD 2076 D
2574NARENDRA-SURENDRA JAINPREET VIHARDD 2077 A
2575SANJEEV JAIN-MANJU JAINPREET VIHARDD 2077 B
2576SARLA JAIN-MURDUL JAINPREET VIHARDD 2077 C
2577VIJAYA DAVI-VINOD JAINPREET VIHARDD 2077 D
2578KANTA JAIN-NATHILAL JAINPREET VIHARDD 2078 A
2579JAGDISH PD.-DINESH JAIN (MITTAL)PREET VIHAR1 ADHINATH
2580JAGDISH PD.-DINESH JAIN (MITTAL)PREET VIHARVC-1A
2581JINANDER - SAROJ - PRADIP-PRAMODPREET VIHAR5001
2582JINANDER - SAROJ - PRADIP-PRAMODPREET VIHARSC 5001 A
2583JINEDRA KR. JAIN-SAROJ JAINPREET VIHARSC 5005 C
2584JINENDRA JAIN - LEELA JAIN - - MUNNI JAIN W/O MAHENDRA JAINPREET VIHARSC 5005 D
2585SHIKHAR CHAND-KAPIL JAINPREET VIHAR7028
2586SUSHIL JAIN-KUSUM JAINPREET VIHARSC 10016 C
2587REKHA JAIN W/O YASHWAN JAIN - CHERANJEEV LALYASHWANT JAIN PRIYA ENCLAVEDD 2078 B
2588SEWA JAIN-RAMESH CHAND JAINPRIYADARSNI VIHARDD 2078 C
2589AVNI JAIN - SANDEEP - AATISH JAINPUNASKT-298
2590PUSHPLATA-UMESH CHAND-MANIKCHDPUNADD 2078 D
2591SACHIN JAINPUNASC 9005 C
2592ANIL JAIN-KANCHAND JAINPUNA10004
2593ANKIT JAIN - ANKUR JAINPUNEDD 2079 A
2594JYOTI JITENDRA SHAHPUNE-411002DD 2079 B
2595TRISHLA JAIN-HEMCHAND JAINPUNJABI BAGHDD 2079 C
2596SARITA GUPTA-VIJAY KR. GUPTAPUNJABI BAGHDD 2079 D
2597SHASHANK JAIN-RITU JAINPUNJABI BAGHSC 12016 A
2598NARESH JAIN-SANTOSH DAVI JAINPUSHPANJALIDD 2080 A
2599VIJAY KR. JAINPUSHPANJALI32C 11
2600VIJAY KR. JAINPUSHPANJALI32C 11A
2601AMIT JAIN-JAYPRAKASH JAIN-POONAMPUSHPANJALI5002
2602AMIT JAIN-JAYPRAKASH JAIN-POONAMPUSHPANJALISC 5002 A
2603HEMCHAND JAIN-ANAND JAIN-SUDHA - SANJAY - NEELAM JAIN (MURTI NAME)PUSHPANJALI6005
2604HEMCHAND JAIN-ANAND JAIN-SUDHA - SANJAY - NEELAM JAIN (MURTI NAME)PUSHPANJALISC 6005 A
2605HEMCHAND JAIN-ANAND JAIN-SUDHA - SANJAY - NEELAM JAIN (MURTI NAME)PUSHPANJALISC 6005 B
2606TRISLA JAINRACE COUIRSEDD 2023
2607M P AJMERA - MAINA AJMERARACHISC 4033 B
2608PRAKASH CHAND - CHANDA DEVI - SANJAY KUMAR - MANOJ SETHIRACHI13009
2609MAHAVEER PD.- TARAMANI SOGANI - SANJAY KR - AJAY KUMAR SOGANIRACHI13028
2610ANIL KR. JAINRADHEPURISKT-299
2611AMIT JAIN - NEHA JAINRADHEPURIDD 2080 B
2612VIJAY KR. JAINRADHEPURIDD 2080 C
2613PADAMCHAND-RUPESH JAINRADHEPURIDD 2080 D
2614Smt. Jagvati Jain w/o Sh. Madan Sen Jain - Mawana WaleRADHEPURI32C 12B
2615RAKESH JAINRADHEPURISC 10016 D
2616AMAR CHAND JAINRADHYAPURI32C 22
2617AMAR CHAND JAINRADHYAPURI32C 22A
2618AMAR CHAND JAINRADHYAPURI32C 22B
2619JEEVAN - RAHUL CHANDMAL JAINRAFIGANJ (BIHAR)DD 2081 A
2620VIMLA JAIN-NATTURAM JAINRAGHUWARPURASKT-300
2621BHUSHAN PRAKESH - SURAJBHAN JIRAGHUWARPURASKT-301
2622MEENA-RAKESH JAIN BADOLI WALE'RAGHUWARPURASKT-302
2623MAHIPAL-SURAJ BHAN JAINRAGHUWARPURASKT-303
2624PINKI JAIN-PRADEEP JAINRAGHUWARPURASKT-304
2625SHANKUNTLA-SUMAT PD.JAINRAGHUWARPURASKT-305
2626ALOK KUMAR JAINRAGHUWARPURADD 2081 B
2627CHHOTAN LAL JAIN - SHARDA JAIN - - MATESHWARI NAVEEN JAIN.RAGHUWARPURADD 2081 C
2628MEENU JAIN-NAVEEN JAINRAGHUWARPURADD 2081 D
2629MUKESH KR.-ARCHNA JAINRAGHUWARPURADD 2082 A
2630RAMESH CHAND JAIN-UMA JAINRAGHUWARPURADD 2082 B
2631SURESH CHAND JAINRAGHUWARPURADD 2082 C
2632SHAKUNTLA -RAMESH CHAND JAINRAGHUWARPURADD 2082 D
2633UMA JAIN-RAJENDRA JAINRAGHUWARPURADD 2083 A
2634JAYMALA JAIN-MAHENDRA JAINRAGHUWARPURADD 2083 B
2635SWAROOP CHAND- SANJEEV JAINRAGHUWARPURADD 2083 C
2636SRIMANER JAIN-RAJRANI JAINRAGHUWARPURADD 2083 D
2637SATENDRA KR.-KANTA DAVI JAINRAGHUWARPURADD 2084 A
2638MANOJ JAIN-JATIN JAINRAGHUWARPURA32C 31C
2639RAM CHANDRA JAIN - JAINMATI JAINRAGHUWARPURASC 9005 D
2640PRAVEEN KR. JAINRAGUVERPURADD 2084 B
2641AMAR CHAND-VIKASH -VIVAK JAINRAGUVERPURADD 2084 C
2642AMOLAK CHAND-TARASH CHAND JAINRAGUVERPURA6006
2643AMOLAK CHAND-TARASH CHAND JAINRAGUVERPURASC 6006 A
2644PRAVEEN JAIN 'HIGROAD - WALERAGUVERPURASC 12009 C
2645PRAMOD KR.-RAMKUMAR JAINRAGUVERPURASC 12020 C
2646SUSHILA JAIN W/0 RAJKUMAR JAIN - GAURAV - SIDHARTH - MANISH JAINRAGUWARPURAND-32
2647SUSHILA JAIN W/0 RAJKUMAR JAIN - GAURAV - SIDHARTH - MANISH JAINRAGUWARPURAND-32-A
2648SANJAY JAIN-AKSHAY JAINRAIBARELIDD 2084 D
2649SANJAY KR. JAINRAIGARHDD 2085 A
2650MOTI LAL-SITA DAVI JAINRAIPURDD 2085 B
2651MANJULA-KAILASH CHAND PANDIYARAIPURDD 2085 C
2652SHOBHA RAWKARAIPURDD 2085 D
2653SHAKUNTLA BAI-RAJKUMAR JAINRAIPURDD 2086 A
2654RATAN CHAND-PRAMOD JAINRAIPURSC 9006 A
2655ASHA DEVI - UTTAM CHAND JAINRAISEN (M.P.)DD 2086 B
2656MUNNI JAINRAJA KHERASC 5007 B
2657ANSU JAIN - RAJKUMAR JAINRAJAPURI (DEL)SC 9006 B
2658GANESHMAL-MOHANLAL JAIN (KUCH BIHAR)RAJENDRA NAGARSKT-306
2659KAMLA JAIN-SHIKHAR CHAND JAINRAJENDRA NAGARDD 2086 C
2660ROSHAN LAL-VIRENDRA -MANISHARAJENDRA NAGARDD 2086 D
2661JAIN MEDICEARRAJENDRA NAGARSC 13006 B
2662POONAM JAIN-ADESH JAIN-NITIN-ARYANRAJENDRA NGRDD 2088 A
2663MISHRI LAL-PANKAJ PATNIRAJENDRA NGRDD 2158
2664USHA JAIN-PRAKASH CHANDRAJENDRA NGR8001
2665PRAKASH CHANDRAJENDRA NGR9016
2666SANTOSH JAIN-PURANCHAND JAINRAJGARHDD 2088 B
2667SUNIL JAIN -ASHISH JAINRAJGARH CLYDD 2088 C
2668PANKAJ-JINEDRA JAINRAJGARH CLYDD 2153
2669NARENDRA JAIN-GOURAV JAINRAJGARH CLYSC 9006 C
2670BALESHWAR - KANTA- MANOJ-MONIKARAJGARH EXT.DD 2088 D
2671PARV JAIN-AMIT JAINRAJGARH EXT.DD 2089 A
2672SHIV KR. JAINRAJGARH EXT.DD 2089 B
2673URMILA DEVI JAINRAJGARH EXT.DD 2089 C
2674SATESH KR. JAINRAJGARH EXT.DD 2089 D
2675KIRAN JAIN-CHAMAN LAL JAINRAJGARH EXT. DELSC 5007 C
2676VINESH JAIN-SUBHAM JAINRAJGATE CLY5003
2677VINESH JAIN-SUBHAM JAINRAJGATE CLYSC 5003 A
2678PARUL JAIN-ANIL JAINRAJORI GARDENSKT-307
2679VIDHYA WATI JAIN-PRAMCHAND JAINRAJORI GARDENSC 9006 D
2680SHILPI JAIN (JWELLRS)RAJPUR ROAD - SC 9007 A
2681VINOD KUMARI JAIN & SONSRAJPUR ROAD - SC 9007 B
2682RATANMMA B PARBHATAM SETHIRAJWADADD 2090 A
2683VEERSEN JAIN - (RANI TARANG WALE)RAM NAGARDD 2090 B
2684UMESH JAIN- SHRIMATI SARIKA JAINRAM NAGARSC 9007 C
2685MANJU JAIN-SANJAY JAINRAM NAGARSKT-308
2686MOHAN LAL-AMIT JAIN (BAWLI WALE)RAM NAGARDD 2024
2687MOHAN LAL-AMIT JAIN (BAWLI WALE)RAM NAGARDD 2024 A
2688SHAKUNTLA DAVI M% SUNIL JAINRAM NAGARDD 2090 C
2689SWARNLATA -DOLI JAIN-NEERAJ JAINRAM NAGARDD 2090 D
2690DINESH JAIN - GAURAV JAINRAM NAGARDD 2091 A
2691MAMTA JAINRAM NAGARDD 2091 B
2692SUNITA JAIN-NIRMAL JAINRAM NAGARDD 2091 C
2693SAVITA JAIN-KAMLA JAINRAM NAGARDD 2091 D
2694SAROJ BALA-JAYPRAKASH JAINRAM NAGARDD 2092 A
2695SUMAN JAIN-RAJEEV JAINRAM NAGARDD 2092 B
2696SANTOSH JAIN-MAHESH DASS JAINRAM NAGARDD 2092 C
2697SUDHA -RAJESH JAIN-PANKAJRAM NAGARDD 2092 D
2698VIMLA JAIN-RAJKUMAR -MUNISH JAINRAM NAGARDD 2093 A
2699VAKIL CHAND JAINRAM NAGARDD 2093 B
2700TARASH CHAND JAIN - GUNGUN JAINRAM NAGARDD 2093 C
2701RAJESH JAIN-SANJEEV JAINRAM NAGARDD 2093 D
2702UMESH JAIN-SARIKA JAINRAM NAGARDD 2094 A
2703MADHU -ANIL JAINRAM NAGARSC 5007 D
2704SATISH KUMAR - ASHISH JAINRAM VIHARDD 2094 B
2705MANJU JAIN-LT. MANOJ JAINRAMNAGARPM - Achal
2706MANJU JAIN-LT. MANOJ JAINRAMNAGARPM - Achal 1
2707SANJEEV JAIN-REKHA JAINRAMNAGERDD 2094 C
2708NIRMAL JAIN-SUNITA JIANRAMNAGERDD 2094 D
2709NARENDRA KR.-DEEPAK JAINRAMNAGER8002
2710RAMESH CHAND-RAJEEV JAINRAMNAGERSC 9007 D
2711SHOBHA JAINRAMPRASTHDD 2095 A
2712SHALINI JAIN-ARUN JAINRAMPRASTHDD 2095 B
2713SHASHI JAINRAMPRASTHDD 2095 C
2714MALTI JAIN-MAHAVEER PD. JAINRAMPURDD 2095 D
2715VIJAY LAXMI -MAHESH CHAND JAINRAMPURDD 2096 A
2716KUSUM JAIN-AJAY JAINRAMPURDD 2096 B
2717PREM LATA JAIN-SRIYANSH JAINRAMPURDD 2096 C
2718DESHRAJ JAIN-SUMAN LATA JAINRAMPUR8003
2719PREMWATI JAIN-ASHOK JAINRAMPUR8004
2720VIDYAWATI-PRAKASH CHAND JAINRAMPUR MANIHARSC 9008 A
2721DEVENDRA KUMAR JAIN RASHMI PIYUSH - MALA JAIN - AMIT - SHIKHA DHOWNRAMPUR MANIHARANPM- Mandhar
2722DEVENDRA KUMAR JAIN RASHMI JAINRAMPUR MANIHARANPM- Mandhar 1
2723INDU JAIN-RAMESH JAINRANA PRATAP BAGHSC 9008 B
2724SATESH KR. JAIN-VIJAY JAINRANAPRATAP BAGHDD 2096 D
2725SATESH KR. JAIN-VIJAY JAINRANAPRATAP BAGHDD 2097 A
2726SATESH CHAND-AJAY JAINRANAPRATAP BAGHSC 5008 B
2727RAJSTHAN YATRA SANGHRANCHISC 5008 C
2728RAMCHANDRA -UMRAV DEVI BADGAITYA - SANJAY JAINRANCHI8005
2729RAJENDER KR - MOHIT JAIN BADJATYARANCHI DD 2097 B
2730BHUPENDRA KR - PRIYANK - ANMOL JIRANI BAGHSKT-309
2731MAHESH KR-PRADEEP KR. LUHADIYARATLAMDD 2097 C
2732CHETNA BANDI - DILIP KR - BANDIRATLAMSC 5008 D
2733ADISWER JAIN-SANJEEV JAINREWADISC 9008 C
2734SAJJAN KR- NITISH JAINREWADISC 9008 D
2735RASHMI JAIN-RAJESH JAINREWADISC 9009 A
2736VINITA JAIN-NAVEEN JAINREWARIDD 2157
2737MEGHA JAIN - MANISH JAINRISHAB VIHARND-20
2738MEGHA JAIN - MANISH JAINRISHAB VIHARND-20-A
2739VIKAS JAIN - ABHISHAK JAINRISHAB VIHARVC-20-C
2740VIKAS JAIN - ABHISHAK JAIN RISHAB VIHARSC 5010 B
2741AMIR CHAND JAIN - SUDHA JAIN - ABHISEK JAIN- PRIYANKA JAINRISHAB VIHAR13004
2742SANJEEV-AVIT-PRATEEK JAINRISHABH VIHARSKT-310
2743SHOBHA JAIN-RAJESH JAINRISHABH VIHARSKT-311
2744SHARAD JAIN-DHARMPAL JAINRISHABH VIHARSKT-312
2745PRITI JAIN-SRIYANSH JAINRISHABH VIHARSKT-313
2746DAVENDRA JAIN - SHANTI DEVI JAINRISHABH VIHARDD 2097 D
2747KAMLASH JAIN-JINEDRA JAINRISHABH VIHARDD 2098 A
2748RAKESH JAIN-MANJU JAINRISHABH VIHARDD 2098 B
2749SAKUNTLA JAIN-KANTI CHAND JAINRISHABH VIHARDD 2098 C
2750JAYMALA-KOSHAL JAINRISHABH VIHARSC 5010 C
2751PAWAN KR. JAINRISHABH VIHARSC 5010 D
2752DR. MANOJ JAIN- DR KUMKUM JAINRISHABH VIHARSC 9009 B
2753RAJNI JAIN-RAVINDRA JAIN KHILONE WALERISHABH VIHAR12003
2754DR. RAJEEV - RAI BHADUR - - UMRAV JAIN - SANDEEP JAINRIWADI6007
2755DR. RAJEEV - RAI BHADUR - - UMRAV JAIN - SANDEEP JAINRIWADISC 6007 A
2756HARISH CHAND-SUSHILA JAINRIWARISKT-314
2757MANJU JAIN-MITLESH JAINRIWARIDD 2098 D
2758ANIL JAIN - ATUL JAIN - SUMER JAINRIWARIDD 2099 A
2759VIMLA -SUNIL JAINRIWARIDD 2099 B
2760SYADWAD JAIN MAHILA CLUBRIWARISC 10017 A
2761VIMLA DEVI- W/0 LT. MAHAVEER JAINROHINISKT-315
2762ANIL JAIN - SHAKUNTALA JAIN - AMIT JAINROHINISKT-316
2763ANJALI JAIN - AJAY JAINROHINISKT-317
2764JANAK RAJ-PADMA JAINROHINISKT-318
2765SURESH CHAND JAINROHINISKT-319
2766DINESH KR. JAIN-NAVEEN KR. JAIN - (PAANIPAT WALE)ROHINIDD 2099 C
2767SULAK CHAND - PRADEE-KULDEEP JAINROHINIDD 2099 D
2768CHANDAN JAIN W/O ANURANJANROHINIDD 2100 A
2769BIJENDRA JAIN - AMIT JAINROHINIDD 2100 B
2770BELA JAIN - SUSHIL JAINROHINIDD 2100 C
2771DINESH KR - ANKUR JAINROHINIDD 2100 D
2772GAURAV SINGAL - NITI JAINROHINIDD 2101 A
2773KAMLA JAIN-BADRI PD. JAINROHINIDD 2101 B
2774KAMAL JAIN-MEHAR CHAND JAINROHINIDD 2101 C
2775KAILASH WATI-NEMCHAND JAINROHINIDD 2101 D
2776KASTURI DAVI-TARACHAND JAINROHINIDD 2102 A
2777MUNNI DEVI-RAJENDRA KR. JAINROHINIDD 2102 B
2778MOHAL LAL-MANOJ KR. JAINROHINIDD 2102 C
2779MAINASUNDRI-GORISANKAR JAINROHINIDD 2102 D
2780PUSHPLATA-SYAMSUNDER LAL JAINROHINIDD 2103 A
2781POONAM-SURENDRA-VIKASHROHINIDD 2103 B
2782RISHABH JAINROHINIDD 2103 C
2783RANI DAVI M% SUMAN JAINROHINIDD 2103 D
2784SAPNA JAIN-SANJEEV JAINROHINIDD 2104 A
2785SUMAN LATA JAIN-SURESH JAINROHINIDD 2104 B
2786SUHILA JAIN-T.C.JAINROHINIDD 2104 C
2787SHITAL PR. ATARKALI-MOHALALAROHINIDD 2104 D
2788CHANDRAKANTA JAINROHINIDD 2105 A
2789PRAKASH WATI JAINROHINIDD 2105 B
2790PADMA JAIN-ISHWAR DASS JAINROHINIDD 2105 C
2791CHANDAN JAIN - ANURANJAN JAINROHINIDD 2105 D
2792ARHANT KURMAR-SHARDA BAI JAIN ROHINIDD 2106 A
2793SUDHIR JAIN- SONU JAINROHINIDD 2106 B
2794SULAKHCHAND PARDEEP-KULDIP JAINROHINIDD 2106 C
2795RATNI DEVI-TARACHAND-KAILASH JAINROHINIDD 2106 D
2796SHEELA -ASHOK KR. JAINROHINIDD 2107 A
2797NIRMILA RAMNIK-PATANGIYA JAINROHINIDD 2107 B
2798NARESH CHAND-VIMLA JAINROHINIDD 2107 C
2799VIMLA JAIN-N.C.JAINROHINIDD 2107 D
2800SATOSH KR- URMILA JAINROHINI32C 30D
2801SMT.RAVIKANTA JAIN-MAHESH CHAND JAIN COLCATTA WALEROHINIVC-18-B
2802KAILASH CHAND -MANJU JAINROHINI19-MALLINATH
2803MANJU JAIN - KAILASH CHAND JAINROHINIVC-19-A
2804RAVIKANTA-MAHESH CHAND JAINROHINI24 MAHAVEER
2805RAVIKANTA-MAHESH CHAND JAINROHINIVC-24-A
2806MUKESH JAIN-NEELIMA-NIRNAY JAINROHINIVC-24-B
2807MANOJ JAIN-SHALINI JAIN-ATISHYA JAINROHINIVC-24-D
2808DAMYANTI JAIN-PREMCHAND JAINROHINITC-(NE) 3-2
2809RAVIKANTA JAIN - MAHESH CHAND AJNROHINISP 12A
2810CHANDRA KANTA-JAGRAJ -JOGENDRAROHINI5004
2811CHANDRA KANTA-JAGRAJ -JOGENDRAROHINISC 5004 A
2812URMILA JAIN W/O SATESH KR. JAIN - PD. AJIT JAIN - AARVI JAINROHINISC 5011 B
2813MAHENDRA PRATAP-SANTOSH DEVIROHINISC 5011 C
2814RAVIKANTA JAIN-MAHESH CHANDROHINISC 5011 D
2815NITIN JAIN-JITENDER JAINROHINISC 5012 B
2816ADHI JAIN - NIKHIL JAINROHINI6008
2817ADHI JAIN - NIKHIL JAINROHINISC 6008 A
2818SHEELA JAIN-SAGARCHAND JAINROHINI8006
2819BHEEM SEN JAIN-OMPARKASH JAINROHINISC 9009 C
2820NEELAM JAIN M/O MANISH JAINROHINISC 9009 D
2821HEMCHAND JAIN-RENU JAINROHINISC 9010 A
2822NISHI-DAVINDRA JAINROHINISC 9010 B
2823PRABHA JAIN-MAHENDRA JAINROHINISC 9010 C
2824RAVINDRA -RAJNI JAINROHINISC 9010 D
2825KIRAN MALA JAIN -SRICHAND-JAINROHINISC 9011 A
2826ANU-AMIT JAIN-SARTAK JAINROHINISC 9011 B
2827KANCHAN JAINROHINISC 9011 C
2828ASHOK KR. -DEEPAK JAINROHINISC 9011 D
2829BABITA JAIN - RAJESH JAINROHINISC 12007 A
2830JITENDRA KR. JAINROHINISC 12020 D
2831SNEH JAIN- ASHISH JAINROHINI12023
2832BALJEET - SUBHASH - GASHIRAM JAINROHTAKDD 2108 A
2833DARSHAN MALA - MANGAT RAI JAINROHTAKDD 2108 B
2834GUNMALA JAIN - PRADEEP JAINROHTAKDD 2108 C
2835KLA RANI-PRAKASH CHAND JAINROHTAKDD 2108 D
2836RENU JAIN-RAKESH JAINROHTAKDD 2109 A
2837RAMESH CHAND-RACHNA JAINROHTAKDD 2109 B
2838SUBHAM JAIN-RAMESH KR. JAINROHTAKDD 2109 C
2839SWATI JAIN-RAMESH JAINROHTAKDD 2109 D
2840VINOD RANI-CHAMAN LAL JAINROHTAKDD 2110 A
2841CHAKRESH JAINROHTAKDD 2110 B
2842DAMYANTI DEVI - RAMESH CHAND JAINROHTAKSC 4015 D
2843JYANTI PD. GYANMALA JAINROHTAKSC 9012 A
2844PRAVEEN KR. JAINJAYLE WALEROHTAKSC 12004 C
2845TRILOK CHAND-SHANTI DEVI-SUSHIL JAINROHTAKSC 12024 C
2846DAMYANTI DEVI - RAMESH CHAND JAINROHTAK SC 12018 C
2847MAYA DAVI- BABU LAL JAINROHTAS NAGARDD 2110 C
2848GEETA JAIN - GYANCHAND JAINROHTAS NAGARDD 2110 D
2849RAJEEV JAINROHTAS NAGARDD 2146
2850MAHAVIR SARAN JAIN-RAJEEV JAINROHTASH NAGER13014
2851PIYUSH JAIN-PRIYANKA JAINROHTASH NGRDD 2111 A
2852ANIL KUMAR -ANITA JAINROORKEESC 9012 B
2853ASHOK JAIN MOTHER SARLA DEVI JAINROORKEESC 9012 C
2854ADESH JAIN SARAFROORKEESC 9012 D
2855V.K.JAIN-VIMLA JAINROPAR (PUN)DD 2111 B
2856SHAMBU NATH JAIN-ASHISH JAINROSHAN ARA ROADDD 2111 C
2857SAROJ BALA-GYANPRAKASH-DEEPAKRURKEEDD 2111 D
2858BUSHAN LAL JAINRURKEEDD 2112 A
2859SUKMAL CHAND-ADITYA JAINSABJI MANDIDD 2112 B
2860SABLA TEERTH YATRISABLADD 2112 C
2861HIRDESH JAIN W/O RISHABH JAIN SADAR BAZARDD 2112 D
2862NAMICHAND JAIN-DHRAMDASS JAINSADAR BAZARSC 9013 A
2863PADAM SAIN JAIN-DHARMDASS JAINSADAR BZRSC 10017 B
2864DEEPAK JAIN ETEK PAIRADISESADAT PUR DELHISC 12003 A
2865PRAKESH CHAND-KANTA DEVI JI - VINOD PAPPU-RASHMI GANGWALSADHAMTC-(NW) 4-1
2866ASHOK GANGWALSADHAMTC-(NW) 4-1 A
2867SUNIL GANGWALSADHAMTC-(NW) 4-1 B
2868VINOD KR JAIN PAPPUSADHAMTC-(NW) 4-1 C
2869NEETA JAIN-AJIT KR. JAINSAFDAR JUNGDD 2156
2870SHASHI JAINSAFDAR JUNGND-33
2871SANDEEP-ROMA JAINSAFDAR JUNG11018
2872RAVI CHAND JAIN D/L NEENA JAINSAFDARGANJ ENC.DD 2113 A
2873RAJKUMAR JAIN-SUMAN JAINSAFDARGANJ ENC.VC 1-B
2874MANJU JAIN-SURENDRA JAINSAFDARGANJ ENC.SC 9013 B
2875SHASHI JAINSAFDARJANGSC 11021 C
2876SANTOSH JAINSAFDARJUNGSKT-320
2877AMIT JAINSAGARDD 2113 B
2878GAJRABAI-RAJARAM JAINSAGARDD 2113 C
2879SANOTSH JAIN-PURAN CHAND JAINSAGARDD 2113 D
2880CHANDABAI-PRAMCHAND JAINSAGARDD 2114 A
2881DR. VIMAL CHAND-SUNITA JAINSAGAR8007
2882ANIL JAIN-SANAT JAIN-MADAN-PAWANSAGARSC 9013 C
2883LAXMI BAI-JAGARNATH JAINSAGARSC 9013 D
2884DR. CHAKRESH JAINSAGAR (M.P.)SKT-321
2885RAJEEV -ANJU-RIYA-RITISAGAR (M.P.)DD 2114 B
2886BHAG CHAND - KANCHADI LAL JAINSAGAR (M.P.)DD 2114 C
2887DR. AMIT JAINSAGAR (M.P.)DD 2114 D
2888MITLESH JAIN W/O JINENDRA JAINSAGAR (M.P.)DD 2115 A
2889SUBASH-PRITIBALA JAINSAGARPURSKT-322
2890AMIT JAIN - VISHAMBER DAYAL JAINSAGARPURSC 9014 A
2891ASHOK KUMAR JAIN - ANJU JAIN - - DR.VINOD - MANU JAIN - RISHABH JAINSAHARAN PUR5005
2892ASHOK KUMAR JAIN - ANJU JAIN - - DR.VINOD - MANU JAIN - RISHABH JAINSAHARAN PURSC 5005 A
2893ARUN KUMAR JAINSAHARANPURSKT-323
2894ADESH DEVI-ANIL JAINSAHARANPURSKT-324
2895ABHISHAK JAIN - VIBHAV JAINSAHARANPURSKT-325
2896CHAKRESH DEVI - NARESH JAIN - SARAFSAHARANPURSKT-326
2897HEMLATA-DAMODAR DASS JAINSAHARANPURSKT-327
2898SUMAN JAIN-VINOD JAIN-NITINSAHARANPURSKT-328
2899SUSHILA -HANS KR.-SANJEEV-RAJEEVSAHARANPURSKT-329
2900RAJESHWARI-VINOD JAINSAHARANPURSKT-330
2901UMA JAIN-SATESH JAIN-TARUN-VARUNSAHARANPURDD 2025
2902KAMAL JAIN-BIJENDRA JAINSAHARANPURDD 2115 B
2903ARUN JAIN - ANJANA JAINSAHARANPURDD 2115 C
2904GAURAV JAIN - PAWAN JAINSAHARANPURDD 2115 D
2905I.C.JAIN(DR.) KUSUM JAINSAHARANPURDD 2116 A
2906MAMTA JAIN-PIYUSH JAINBANK WALESAHARANPURDD 2116 B
2907PADAM DAVI-SURESH CHAND JAINSAHARANPURDD 2116 C
2908RAKESH JIAN-GIRILAL JAINSAHARANPURDD 2116 D
2909SHASHI JAIN-ASHOK JAINSAHARANPURDD 2117 A
2910URMILA-NAMYSHARAN (PILKHANI WALE)SAHARANPURDD 2117 B
2911VIJAY KR.-NAVEEN KR. JAINSAHARANPURDD 2117 C
2912SHOBHA- SATISH JAINSAHARANPURDD 2117 D
2913CHAYA W/O MUKESH JAINSAHARANPURDD 2118 A
2914SUMAN KISHOR JAIN-PUSHA JAINSAHARANPURDD 2118 B
2915PRAG JAIN-BHAVYA JAINSAHARANPURDD 2118 C
2916A.P. JAINSAHARANPURDD 2118 D
2917PAWAN KUMAR - RAKESH JAINSAHARANPURDD 2119 A
2918YOUGESH KUMAR JAINSAHARANPURDD 2119 B
2919MOHIT JAIN-AARAV JAINSAHARANPURDD 2119 C
2920VIMLA -VAKIL-AJAY-ANUBHASAHARANPURDD 2167
2921NAVEEN KR. JAINSAHARANPUR32C 12
2922NAVEEN KUMAR GAURAV JAIN SAHARANPUR32C 12A
2923JAY BAGHWAN JAIN-MANJU-AMIT JAINSAHARANPURVC-15-D
2924SATENDRA KR. JAIN SARAFSAHARANPUR5006
2925SATENDRA KR. JAIN SARAFSAHARANPURSC 5006 A
2926SATENDRA KR. JAIN SARAFSAHARANPURSC 5006 B
2927SATENDRA KR. JAIN SARAFSAHARANPURSC 5006 C
2928SATENDRA KR. JAIN SARAFSAHARANPURSC 5006 D
2929CHANDRA KUMAR JAINSAHARANPUR5007
2930CHANDRA KUMAR JAINSAHARANPURSC 5007 A
2931VIMLA W/O VAKIL CHAND JAIN - - AJAY JAIN - VIVEK JAIN - SAHARANPURSC 5012 C
2932MEENU JAIN-SACHIN JAINSAHARANPURSC 5012 D
2933RAVINDRA KR JAINSAHARANPURSC 5013 B
2934SHANTA DEVI JAINSAHARANPURSC 5013 C
2935JAYBHAGWAN JAIN-MANJU JAINSAHARANPURSC 5013 D
2936RAJPAL JAIN-ANSHU JAINSAHARANPURSC 5014 A
2937KUSUM LATA-ALKA JAINSAHARANPURSC 9014 B
2938SHITAL PD. -MAHAVEER PD. JAINSAHARANPURSC 9014 C
2939CHANDRA KR.-KAILA WATI JAINSAHARANPURSC 9014 D
2940REHA JAIN-ANIL JAINSAHARANPURSC 9015 A
2941ASHOK KR. JAINSAHARANPURSC 9015 B
2942PRAMOD JAINSAHARANPURSC 9015 C
2943ASHOK KR. JAIN-ASHISH-VIPUL JAINSAHARANPURSC 9015 D
2944SATENDRA KR. JAIN-SHASHI JAINSAHARANPUR9017
2945SHAKUNTLA JAIN-SUKMAL JAINSAHARANPURSC 10017 C
2946RAJENDER KUMAR JAIN (BANK WALE)SAHARANPURSC 12011 B
2947MILAN JAIN-ALZA JAINSAHIBABADSKT-331
2948PRATAP CHAND-DEEPAK JAINSAHIBABADDD 2026
2949PRATAP CHAND-DEEPAK JAINSAHIBABADDD 2026 A
2950SARITA JAIN-PAWAN JAINSAHIBABADDD 2119 D
2951PARASNATH DIG JAIN SEWA SMITI(RAKESHSAHIBABADDD 2120 A
2952MADAN LAL-AMIT -NITIN -SUBHAMSAHIBABADDD 2120 B
2953BABURAM JI - SHRI ANUP KR. JAINSAHIBABADDD 2120 C
2954SUNITA JAIN-POONAM JAINSAHIBABADDD 2120 D
2955RAMNIWASH BANSAL JISAHIBABADSC 5014 B
2956PURAN CHAND-KIRAN MALA JAINSAHIBABADSC 9016 A
2957MUKESH JAIN-ASHU JAINSAHIBABADSC 9016 B
2958SUNILA JAIN-SUKMAL PD. JAINSAHIBABADSC 9016 C
2959DARSHAN MALA JAIN-SRIPAL JAINSAHIBABADSC 13004 C
2960DARSHAN MALA JAINSAHIBABADSC 13013 C
2961KULDEEP KONRI - ANITA KONRISAINIK FARMDD 2121 A
2962JAIPRAKASH SINGHAI-ASHA SINGHAISAKET DELHISC 9016 D
2963SANJAY JAINSANKAR NAGAR8008
2964NARENDRA BHI JI DHULJI-SANJAY-NITESHSANTRAMPUR (GUJ.)SC 5014 C
2965JAI KUMAR - SHELESH SETHSANTRAMPUR (GUJ.)SC 9017 A
2966ANIL-USHA-MAYANK-KHUSBU-MOHIT JAINSARAI ROHILADD 2121 B
2967PURNA DAVI JAINSARAI ROHILASC 13005 B
2968MANSHI JAIN D% ARVIND JAINSARAI ROHILLADD 2121 C
2969ARUN JAIN - RACHNA JAINSARAI ROHILLASC 13011 B
2970KIRANMALA JAIN-JAIKARAN DASS JAINSARASWATI VIHARVC-11-D
2971SUSHILA -KALLUMAL JAINSARDHANASKT-332
2972RAKESH KR S/O KIRTI PARSAD JAIN SARDHANADD 2121 D
2973PRAKSHALE JAIN- D/O - VINOD KUMAR JAIN SARDHANADD 2122 A
2974PRAMCHAND-PANKAJ-DEEPAKSARDHANADD 2122 B
2975SYAMLATA JAIN-SATENDRA JAIN SARAFSARDHANADD 2122 C
2976BHOTI DEVI- PRAKESH CHAND JAINSARDHANADD 2122 D
2977BHUSHAN LAL-ARUN KUMAR JAINSARDHANADD 2123 A
2978RAM KATORI KE SMRITI ME SON - VIJENDER G.SON ARPIT- PRINCE JAINSARDHANADD 2123 B
2979KUNAL -NIDHI-SAMBHAV-YASH JAISARDHANASC 9017 C
2980RAKESH KR. JAIN-KIRTI PD. JAIN 'HALWAYSARDHANASC 12022 C
2981RAVINDRA KR.-ATUL JAINSARDHANASC 13001 D
2982SAURABH JAIN - ADITI JAINSARITA VIHAR6014
2983SAURABH JAIN - ADITI JAINSARITA VIHARSC 6014 A
2984SANJEEV JAIN SOGANI-MONIKA JAINSARITA VIHAR9018
2985REETU JAIN-VIKASH JAINSARITA VIHARSC 10017 D
2986VIKASH JAIN-SUKPAL JAINSARITA VIHARSC 10018 A
2987SUMIT -SUDHA-VIPIN JAINSARSAWADD 2123 C
2988JAGMANDRA DASS-HANSKUMARSARSAWADD 2123 D
2989SANDEEP-KOMAL PR.-NEERAJ-RAJEEVSARSAWA8009
2990DR. JWAHAR PRAMCHAND GANDHI TRUSTSATARADD 2124 A
2991SARDA JAIN-SURESH CHAND JAINSATNADD 2124 B
2992DIG.JAIN MAHILA SAMAJSATNA (M.P.)SC 9017 D
2993RAKHI JAIN-SANDEEP JAINSAVITA KUNJSC 9018 A
2994SHASHI PRABHA-NISHI JAINSAVITA VIHARDD 2124 C
2995NEMICHAND-INDRA JAINSAVITA VIHARND-34
2996NEMICHAND-INDRA JAINSAVITA VIHARND-34-A
2997NARENDER PARSAD JAINSAWAI MADHOPURDD 2124 D
2998HUKUM CHAND-SULOCHNA -VIMLESHSEEKARSKT-333
2999MOTER BAI-SHIKHAR CHAND-KISHORSEEKARSKT-334
3000SEETA DAVI- PADAM JAYPURYA SEEKARSKT-335
3001SAROJ-VINOD JAYPURYASEEKARSKT-336
3002NANKRAM-INDER CHAND-MANAK CHANDSEEKARDD 2125 A
3003RAJMATI-JEEWAN LAL JAINSEEKARDD 2125 B
3004SUDESH JAIN-SUHILA JAINSEEKARDD 2125 C
3005PREMLATA JAIN-MUKASH JAINSEELAM PURND-35
3006PREMLATA JAIN-MUKASH JAINSEELAM PURND-35-A
3007KIRAN JAIN W/O ANIL KUMAR JAINSEELAMPURDD 2125 D
3008SUNITA JAIN-VINOD JAINSEELAMPURDD 2126 A
3009SABU LAL-PRABHA JAINSEHORDD 2126 B
3010NAREDNRA -SUSMA JAINSHAHDARASKT-337
3011SHRI PAL JAIN - ANKUR JAINSHAHDARASKT-338
3012BALVEER SINGH - VAKIL CHAND JAINSHAHDARASKT-339
3013DRASTI BUSHAN SEWA SAMITISHAHDARASKT-340
3014INDERMALA-ATTARSAIN-KUMRESHSHAHDARASKT-341
3015JINEDER KR.-SHASHI JAINSHAHDARASKT-342
3016RISHABH DASS-DHANWATI JAINSHAHDARASKT-343
3017INDU-RAJESH-RIYASHAHDARASKT-344
3018KRISHNA -TARASH CHANDSHAHDARASKT-345
3019KANAK JAIN AND SHASHANK JAIN - (SAHARNPUR WALE)SHAHDARASKT-346
3020PUSHPLATA-SURESH CHAND JAINSHAHDARADD 2027
3021SHIVA JAIN-ANJULA JAINSHAHDARADD 2126 C
3022SARLA JAIN-SALEK CHAND JAINSHAHDARADD 2126 D
3023MAYA JAIN-SRUESH CHAND JAINSHAHDARADD 2127 A
3024NIRMILA JAINSHAHDARADD 2127 B
3025ANIL - NARESH-ROHIT JAINSHAHDARADD 2127 C
3026BEENA JAIN - ASHOK JAINSHAHDARADD 2127 D
3027BHAG CHAND-PARAS - DEEPAK JAINSHAHDARADD 2128 A
3028BIJENDRA JAINSHAHDARADD 2128 B
3029CHUWRO DEVI - LAL CHAND JAINSHAHDARADD 2128 C
3030DEVAS JAIN - MAMTA JAINSHAHDARADD 2128 D
3031DEEPAK JAIN -MANSHI JAINSHAHDARADD 2129 A
3032DOLI JAIN - SANJEEV JAINSHAHDARADD 2129 B
3033JINEDRA KR. SHARDA JAINSHAHDARADD 2129 C
3034KAMLESH JAIN-RAMESH CHAND JAINSHAHDARADD 2129 D
3035MAN SINGH-KOMAL KR. JAINSHAHDARADD 2130 A
3036MAMCHAND JAINSHAHDARADD 2130 B
3037MAYA DAVI- SHIKHAR CHAND JAINSHAHDARADD 2130 C
3038NIRMILA JAIN-CHAMAN LAL JAINSHAHDARADD 2130 D
3039OMPRAKASH JAIN-SHASHI JAINSHAHDARADD 2131 A
3040PRAKASH CHAND JAINSHAHDARADD 2131 B
3041RAJESH JAIN-ASHA JAINSHAHDARADD 2131 C
3042RAHUL JAIN-AMAR KR. JAINSHAHDARADD 2131 D
3043RAJENDRA KR.-LAXMI JAINSHAHDARADD 2132 A
3044SAROJ JAIN-SUSHIL JAINBANK WALESHAHDARADD 2132 B
3045SUSHILA -SHUBASH JAIN JASOI WALESHAHDARADD 2132 C
3046SHOBHA JAIN-SURENDRA JAINSHAHDARADD 2132 D
3047VIMLA JAIN-SURENDRA -ATUL JAINSHAHDARADD 2133 A
3048VIKASH JAIN-SUKPAL JAINSHAHDARADD 2133 B
3049BR. VANDNA JAIN D% PALTUMAL JAIN SHAHDARADD 2133 C
3050SUSHIL-VIMLESH JAINSHAHDARADD 2133 D
3051GYANCHAND PARSAD JAIN - (JAIN SAREE HOUSE)SHAHDARADD 2134 A
3052AADISWAR - SUNITA - PARTIK - - NEHA - VIBHAV - PARIKSHIT JAINSHAHDARADD 2134 B
3053NUTAN JAIN - BHARAT JAINSHAHDARADD 2134 C
3054NUTAN JAIN-BHARAT JAIN-PRATHAM JAINSHAHDARADD 2134 D
3055RAGHUVEER SARAN JAINSHAHDARADD 2135 A
3056SEEMA JAIN -RAMVATAR JAINSHAHDARADD 2135 B
3057ANJU JAIN-GOURAV JAINSHAHDARADD 2135 C
3058MEENA JAIN-SUBASH CHAND JAINSHAHDARADD 2135 D
3059MITLESH JAIN-KAMAL JAINSHAHDARADD 2136 A
3060CHAKRESH KUMAR JI PRINCE JAINSHAHDARADD 2136 B
3061SHOBHA JAIN-RAKESH JAINSHAHDARADD 2136 C
3062SRI RAM JAIN-VINOD JAINSHAHDARADD 2136 D
3063ASHOK JAIN - ANKUR JAINSHAHDARADD 2137 A
3064ASHOK JAIN - ANKUR JAINSHAHDARADD 2137 B
3065KUSHUMLATA -RAMESH CHAND JISHAHDARAND-36
3066KUSHUMLATA -RAMESH CHAND JISHAHDARAND-36-A
3067SHEETAL PARSAD -KRISHNA JAIN (BANK)SHAHDARAND-37
3068SHEETAL PARSAD -KRISHNA JAIN (BANK)SHAHDARAND-37-A
3069A.K. JAIN - URMILA JAIN - ABHISHAK - BALWANT RAI JAIN MEMORIAL TRUSTSHAHDARAND-38
3070A.K. JAIN - URMILA JAIN - ABHISHAK - BALWANT RAI JAIN MEMORIAL TRUSTSHAHDARAND-38-A
3071SANTOSH JAIN - MAHENDRA JAIN - ARUN - NEERAJ - ISHAAN - AKSHAT - ARJAV - SANYAM JAIN - SHAHDARAND-52
3072SANTOSH JAIN - MAHENDRA JAIN - ARUN JAIN - NEERAJ JAIN - SHAHDARAND-52-A
3073SHRI JI PAPERS-SUKPAL JAIN-SACHIN JAINSHAHDARA32C 27
3074NEHA-SHILPI JAINSHAHDARASC 5014 D
3075DHAN KUMAR JAIN (MANTRI)SHAHDARASC 5015 B
3076MITLESH JAIN-ASHOK JAINSHAHDARASC 5015 C
3077PRATIBHA JAIN-NARENDRA JAINSHAHDARASC 5015 D
3078SUNITA JAIN-RAJEEV JAIN 'KHEKRA WALESHAHDARASC 6003 C
3079MADAN PAL-MANOJ JAINSHAHDARA6009
3080MADAN PAL-MANOJ JAINSHAHDARASC 6009 A
3081ATUL KUMAR JAINSHAHDARASC 6015 A
3082SULEKJA JAIN-RAKESH JAINSHAHDARASC 7011 A
3083SANJAY JAIN-PRITI JAINSHAHDARASC 7011 B
3084SANTOSH-TARACHAND JAINSHAHDARASC 7011 C
3085MADAN PAL - DINESH KUMARSHAHDARA8010
3086PRADEEP KUMAR JAIN PRASHANT JAIN SAHARANPUR WALESHAHDARA8011
3087SAVITA JAIN-RAKESH JAINSHAHDARA8012
3088BABITA - SHRIYANS JAINSHAHDARASC 9018 B
3089BIJENDRA KR.-JINEDRA KR. JAINSHAHDARASC 9018 C
3090GYANCHAND-PARV JAIN(JAIN SAREE HOUSE)SHAHDARASC 9018 D
3091EAKANS JAINSHAHDARASC 9019 A
3092BEENA JAIN-BRO/ VIMAL JAINSHAHDARASC 9019 B
3093BAJRANG LAL-RAHUL-SRIYANSH JAINSHAHDARASC 9019 C
3094RAMESH JAIN-PUSHPA JAINSHAHDARASC 9019 D
3095SAVTRI DAVI-DHARMPAL JAINSHAHDARASC 12008 B
3096PUNEET JAIN-REETA JAINSHAHDARASC 12012 C
3097SANJAY JAIN-NEELAM JAINSHAHDARASC 12021 A
3098NARESH CHAND JAINSHAHDARASC 12021 C
3099VAKIL CHAND JAIN - URMILA JAINSHAHDARASC 12024 A
3100PRAMCHAND JAIN-DAVENDRA JAINSHAHDARASC 13006 C
3101ARUN JIAN - ARCHNA JAINSHAHDARASC 13007 D
3102KOAHAL JAIN -VEERDAMAN JAINSHAHIBABADDD 2033
3103RAJESH JAIN-RASHMI JAINSHAHIBABAD10003
3104JYANTI PRASAD- SATISH CHAND JAINSHAHPURDD 2137 C
3105SUSHIL KR.-LALITA JAIN-MANISH JAINSHAHPURDD 2137 D
3106MADAN KR.-AMIT KR.(UMA-MADAN JAIN)SHAHPURSC 9020 A
3107ANITA JAIN W/O SURESH CHAND JAINSHAKAR PURDD 2138 A
3108VIMLA JAIN-SURENDRA JAINSHAKARPURSKT-347
3109SUMIT KR. JAINSHAKARPURSKT-348
3110VINOD-ANUSUDHA DABRASHAKARPURSKT-349
3111OMPRAKASH JAIN- SUMAT PD. JAINSHAKARPURSKT-350
3112SUBODH JAIN-VIKASH JAINSHAKARPURSKT-351
3113RAJUL JAIN W/OSURENDAR KR JAINSHAKARPURSKT-352
3114SHAKUNTLA JAIN-MAHESH CHAND JAINSHAKARPURSKT-353
3115VISHMBER NATH VINAY KUMAR JAINSHAKARPURDD 2028
3116SHELA RANI JI JAINSHAKARPURDD 2138 B
3117SHAILA RANI JAINSHAKARPURDD 2138 C
3118MUNNI JAIN-ROMI JAINSHAKARPURDD 2138 D
3119SARLA JAIN-NEERAJ JAINSHAKARPURDD 2139 A
3120MEENA JAIN-UMESH JAINSHAKARPURDD 2139 B
3121SHAKUNTLA JAIN-VISHAMBER NATH SHAKARPURDD 2139 C
3122BHAGCHAND -PUSHPA JAINSHAKARPURDD 2139 D
3123SHAKUNTLA JAIN-RAMESHWER DAYALSHAKARPURDD 2140 A
3124SAHCHAL JAIN-SANDEEP JAINSHAKARPURDD 2140 B
3125KAPURI JAIN M% VIJAY JAINSHAKARPURDD 2140 C
3126BISHAMBER NATH - VINAY KUMAR JAINSHAKARPUR32C 30
3127GOKULCHAND-KUSUM JAINSHAKARPUR9 PUSHPDANT
3128GOKULCHAND-KUSUM JAIN - SHAKARPURVC-9-A
3129RAJEEV JAIN SHAKARPURVC-9-B
3130SANJEEV JAINSHAKARPURVC-9-C
3131KUSUM JAIN - GOKUL CHAND JAINSHAKARPURVC-9-D
3132MANORMA JAIN-ASOK JAINSHAKARPURSC 5017 B
3133RESHMA JAIN - DEEPAK JAINSHAKARPURSC 5017 C
3134SHANTI DAVI -UDHAMI RAM JAINSHAKARPURSC 7011 D
3135SYADWAD MAHILA MANDALSHAKARPUR8013
3136LAXMI JAIN-SURESH CHANDSHAKARPURSC 9020 B
3137O.P JAINSHAKARPURSC 9020 C
3138MEENAKSHI JAIN-NEERAJ JAINSHAKARPURSC 9020 D
3139DHANWATI JAIN-MUNNI LAL JAINSHAKARPURSC 9021 A
3140KIRAN JAIN-SUDARSHAN JAINSHAKARPURSC 10018 B
3141S.C.JAINSHAKARPURSC 12009 D
3142JAYMALA JAIN M% DAVENDRA JAINSHAKTI NAGARDD 2140 D
3143NEERAJ JAIN-DINESH JAINSHAKTI NAGARDD 2141 A
3144PAWAN GODHA JISHAKTI NAGARDD 2141 B
3145RAJ KUMAR -NIPUN JAINSHAKTI NAGARTC-(SW) 2-4 D
3146ANKUSH JAIN - NEHA JAINSHAKTI NAGARSC 5017 D
3147SAROJ JAIN-V.C.JAINSHAKTI NAGARSC 9021 B
3148AASHI-VARUN-PRIYANSH JAINSHAKTI NAGARSC 13004 D
3149RAJKUMAR JAIN-NEERAJ JAIN - ISHU JAIN - GARIMA JAINSHAKTI NGRDD 2029
3150SHAKUNTLA JAIN-RAJKUMAR JAINSHAKTI NGRDD 2141 C
3151PREMLATA JAIN- VIJENDRE JAINSHALIMAR BAGHDD 2155
3152SANJAY JAIN- M/O SHELWALE JAIN SHALIMAR BAGHSKT-354
3153ANKUR JAIN SHALIMAR BAGHSKT-355
3154SHOBHA JAIN W/O SHRI GIRISH JAINSHALIMAR BAGHDD 2141 D
3155ANAND JAIN - SHAMA JI JAIN - AMIT JAINSHALIMAR BAGHDD 2142 A
3156ANITA JAIN - AJAY JAINSHALIMAR BAGHDD 2142 B
3157ARINJAY JAIN - SUBHAM JAINSHALIMAR BAGHDD 2142 C
3158ARIHANT JAIN FAMILYSHALIMAR BAGHDD 2142 D
3159DHRAMPAL JAINSHALIMAR BAGHDD 2143 A
3160DEEP JAINSHALIMAR BAGHDD 2143 B
3161JAGBHUSHAN JAINSHALIMAR BAGHDD 2143 C
3162KUMKUM JAIN-SONIYA -MANJU-VEENASHALIMAR BAGHDD 2143 D
3163MADAN LAL JAINSHALIMAR BAGHDD 2144 A
3164RAJENDRA KR. JAINSHALIMAR BAGHDD 2144 B
3165SHASHI JAINSHALIMAR BAGHDD 2144 C
3166SAROJ JAIN-NARESH JAINSHALIMAR BAGHDD 2144 D
3167SHEELA JAINSHALIMAR BAGHDD 2145 A
3168TARUN JAIN-DIPIKA JAINSHALIMAR BAGHDD 2145 B
3169VINAYA DAVI-PAWAN JAIN SHALIMAR BAGHDD 2145 C
3170HANSRAJ SWARAN JAINSHALIMAR BAGHDD 2145 D
3171CHANDAN BALA - DHANPAL JAINSHALIMAR BAGHND-41
3172CHANDAN BALA - DHANPAL JAINSHALIMAR BAGHND-41-A
3173ANSHUL JAIN-NIDHI JAINSHALIMAR BAGH32C 13
3174ANSHUL JAIN-NIDHI JAINSHALIMAR BAGH32C 13A
3175RAJRANI JAIN-SUSHIL JAINSHALIMAR BAGH32C 14
3176BIJENDRA JAIN-MAMLATA JAINSHALIMAR BAGH5008
3177BIJENDRA JAIN-MAMLATA JAINSHALIMAR BAGHSC 5008 A
3178KAVITA JAIN-NEERAJ JAINSHALIMAR BAGHSC 5018 A
3179USHA JAIN-VIRENDRA JAINSHALIMAR BAGHSC 5018 B
3180DHAN PRAKESH JAINSHALIMAR BAGH6010
3181DHAN PRAKESH JAINSHALIMAR BAGHSC 6010 A
3182AMAN JAINSHALIMAR BAGH8014
3183LALITA JAIN-NITIN JAINSHALIMAR BAGH8015
3184RAMSINGH-SUSHIL JAINSHALIMAR BAGHSC 9021 C
3185SATENDRA KR. JAINSHALIMAR BAGHSC 9021 D
3186SURENDRA NATH JAIN PRESEDENTSHALIMAR BAGHSC 9022 A
3187RAJKUMAR -SURESH JAINSHALIMAR BAGHSC 9022 B
3188GREES JAIN-SHOBHA JAINSHALIMAR BAGHSC 9022 C
3189PUSHPENDRA -SAROJ JAINSHALIMAR BAGH10014
3190SURESH CHAND JAINSHALIMAR PARK SC 9022 D
3191MAINA DAVI-RISHABH DASSSHALIMAR PARK SC 9023 A
3192PUSHPA JAIN-RIKHAV DASS JAINSHAMLISKT-356
3193VINOD-ATUL KR. JAINSHAMLISKT-357
3194SHASHI JAIN - W/O SATYAPRAKASH JAINSHAMLIDD 2146 A
3195RASHMI JAINSHAMLIDD 2146 B
3196ARUN KUMAR-MAYANK -SUBHAM JAINSHAMLI7 SUPRASVNATH
3197ARUN KUMAR-MAYANK JAINSHAMLIVC-7-A
3198ARUN KUMAR-SHUBHAM JAINSHAMLIVC-7-B
3199MAYANK JAIN-PARV JAINSHAMLIVC-7-C
3200SHUBHAM JAIN-VEDANSH JAINSHAMLIVC-7-D
3201KAILA DAVI-CHOTULAL JAINSHAMLISC 5018 C
3202SARASWATI DEVI-RAMESH JAINSHAMLISC 5018 D
3203SAROJ JAIN-SURENDRA-KAVITA-SOURAVSHAMLISC 5019 A
3204ARUN KR. JAIN-SARTHAK JAINSHAMLI8016
3205SHALENI-SHASNK-BHUSHAN JAINSHAMLI12024
3206LT. SHRI SUBODH KU. JAIN- AALOK JAIN SHANKAR NAGARDD 2146 C
3207RAJWATI JAIN-ASHARAM JAINSHANKAR NAGARDD 2146 D
3208DAYA CHAND- MANISH JAINSHANKAR NAGARDD 2147
3209SUNIL KR.-AMIT JAINSHANKAR NAGARDD 2147 A
3210JAGDISH PRASAD - VINOD KUMAR JAINSHANKAR NAGARDD 2147 B
3211SURENDRA -INDU JAIN KENRA BANKSHANKAR NAGARDD 2147 C
3212SACHIN-ASHISH M% ANURADHA JAINSHANKAR NAGARDD 2147 D
3213CHALTI DEVI - SURAJBHAN JAINSHANKAR NAGARDD 2148 A
3214POONAM JAIN-RAJEEV JAINSHANKAR NAGARSC 13013 B
3215LT.SUNIL KR SON AYUSH JAINSHANKAR NAGARSC 13018 B
3216NIRMILA-SURENDRA PAL JAINSHANKAR NAGERDD 2148 B
3217P.K.JAINSHANKAR NAGERDD 2148 C
3218SRIPAL JAIN-SNEH LATA JAINSHANKAR NAGERSC 9023 B
3219VINAY KR. JAINSHANTI MOH.SKT-358
3220ASHA JAIN - PRAVEEN JAINSHANTI MOH.SKT-359
3221PARDEEP KR. JAIN - - MAYANK JAIN- - DEEPA JAIN- MEHAK JAINSHANTI MOH.DD 2148 D
3222KIRAN MALA-JUGMANDER DASS JAINSHANTI MOH.DD 2149 A
3223MAINA JAIN-KAILASH CHAND SHANTI MOH.DD 2149 B
3224RAJEEV JAIN-RITIKA JAINSHANTI MOH.DD 2149 C
3225SURENDRA JAIN-KAMLESH JAINSHANTI MOH.DD 2149 D
3226SARIKA JAIN-AKASH JAINSHANTI MOH.DD 2150 A
3227VIMLA JAIN-NATHURAM JAINSHANTI MOH.DD 2150 B
3228MITLESH JAINSHANTI MOH.DD 2150 C
3229NONEHAL JAIN-REKHA JAINSHANTI MOH.DD 2150 D
3230NITU JAIN-SANJAY-CHIRAG JAINSHANTI MOH.DD 2151 A
3231PAWAN KR.-GOURAV JAINSHANTI MOH.DD 2151 B
3232PRIYANKA JAIN D% RAKESH JAINSHANTI MOH.DD 2151 C
3233PRAMOD JAIN-SACHIN JAINSHANTI MOH.DD 2151 D
3234RAJAT JAINSHANTI MOH.DD 2152 A
3235NEERA JAIN-SANJEEV JAINSHANTI MOH.DD 2152 B
3236NAMAN JAIN-MANOJ JAINSHANTI MOH.DD 2152 C
3237ANKUR JAINSHANTI MOH.DD 2152 D
3238PRABHAW JAIN - NITESH JAIN - (ROHTAK WALE)SHANTI MOH.DD 2153 A
3239NISHA JAIN W/O GURDAYAL JAIN - (ROHTAK WALE)SHANTI MOH.DD 2153 B
3240JAYMALA-VIRENDER JAINSHANTI MOH.SC 5019 B
3241ANITA JAIN - VINAY JAIN - ASHISH JAINSHANTI MOH.SC 5019 C
3242MADHU-SEWARAM JAINSHANTI MOH.SC 5019 D
3243JUGMANDER DASS-DAVENDRA JAINSHANTI MOH.SC 9023 C
3244ANIL KR. JAINSHANTI MOH.SC 9023 D
3245 MOLSHREE DEVI- PYARILAL-UMESH JAIN SHANTI MOH.SC 10018 C
3246RAJESH PHADIYASHANTI MOHALLAND-43
3247RAJESH PHADIYASHANTI MOHALLAND-43-A
3248ASHA JAIN - MAHENDRA JAIN SHANTI MOHALLAND-44
3249ASHA JAIN - MAHENDRA JAIN SHANTI MOHALLAND-44-A
3250SIDDARTH JAIN-SANJEEV-SWATI JAINSHANTI NAGERDD 2153 C
3251RAKESH BALA-SURENDRA JAINSHASTRI NAGARSKT-360
3252SHANTI DEVI-ASHOK-JITENDRA JAINSHASTRI NAGARSKT-361
3253INDRANI DEVI-W/O AJIT JAINSHASTRI NAGARDD 2153 D
3254KUSUM JAIN-RAVI-AMIT-PUNYA JAINSHASTRI NAGARDD 2154 A
3255RAKESH JWELLRES-MANOJ JWELLRSSHASTRI NAGARDD 2154 B
3256SHAILL JAIN-NARENDRA JAINSHASTRI NAGAR6011
3257SHAILL JAIN-NARENDRA JAINSHASTRI NAGARSC 6011 A
3258SUDESH JAIN-PRAKASH CHAND JAINSHASTRI NGRSKT-362
3259PAWAN KR.-NARENDRA KR. JAINSHASTRI NGRDD 2154 C
3260PRAVEEN KR.-SRIYANSH FILE WALE'SHASTRI PARKSKT-363
3261KAILASH CHAND-SANDEEP JAINSHASTRI PARKDD 2154 D
3262MANOJ KR. JAINSHASTRI PARKDD 2155 A
3263PADMAWATI SRIPAL JAIN- - NEELAM-PRAVENSHASTRI PARKSC 5020 A
3264TILAKWATI JAIN-GOURAV JAINSHASTRI PARKSC 6001 B
3265LT. PRAMOD CHAND-MADHU JAINSHASTRI PARKSC 13022 A
3266PUSHPA JAIN-RAJKUMAR JAINSHASTRI PARKSC 13022 B
3267SUNITA-DAVENDRA JAINSHASTRI PARK - SKT-364
3268SANTOSH JAIN-SHAHI JAINSHIKAR JISC 13022 C
3269MAHAVEER PD. - SHANTI DEVI - PRADEEP - KALPNA - NIDHISHIKOHABADSC 13022 D
3270SARLA DEVI PRAKASH CHAND JAIN PATANISHILONG8017
3271MANISH- HIMANSHU- - LT.VIMAL PARSAD JAINSHIV VIHARSC 12024 C
3272NEELAM JAIN-NEERAJ JAINSHIVAJI PARKDD 2155 B
3273SUNITA JAIN-PRAVEEN JAINSHIVAJI PARKDD 2155 C
3274ASHA JAIN - UGERSEN JAINSHIVAJI PARK8018
3275BRIJ KUMAR - MANOJ JAINSHIVAJI PARKSC 12004 A
3276MISHRI LAL-RAJENDRA JAINSHIVPURIDD 2155 D
3277KAMLA -DAYA CHAND BHANDARISHIVPURIDD 2156 A
3278MADAN KR.-VINOD KR-RISHABH JAINSHIVPURIDD 2156 B
3279GIRJA DEVI-MANNULAL JAINSHIVPURIDD 2156 C
3280PRAMKUMAR JAIN-CHETRAPAL JAINSHIVPURIDD 2156 D
3281SURESH CHAND-PRADEEP KR. JAINSHIVPURIDD 2157 A
3282JAYKUMAR-HUKUM CHAND JAIN- - RAKESH KR. JAINSHIVPURISC 13023 A
3283KUSUMLATA-HARIOM JAINSHIVPURI EXT.DD 2157 B
3284MURTI DEVI-AMAR CHAND JAINSHYAM NAGARSC 5020 B
3285ALKA - VIRENDRA - PARAS - DIPTI JAINSIDHARTH EXT.DD 2157 C
3286MAHESH CHAND -KANTA JAINSIKANDRABADSC 13023 B
3287TUSAR S/O SAVITA W/O DINESH JAINSIKANDRABADSC 13023 C
3288ABHAY DEEWAN - KANAK PRABHA JAINSIKAR (RAJ.)DD 2157 D
3289SUMAN JAIN-JAGDESH CHAND-VINAYSIRSAGANJSKT-365
3290CHUNNI LAL - ANUP JAINSIRSAGANJSKT-366
3291NEELAM JAIN-VIMAL JAINSIRSAGANJDD 2158 A
3292VIMAL KR.-KUNTHU SHARAN JAINSIRSAGANJDD 2158 B
3293RAKESH KR. JAIN-GEETANSH JAINSIRSAGANJDD 2158 C
3294NIRMAL JAIN-ASHA JAINSIRSAGANJSC 5020 C
3295RAVINDER-CHANDAN BAISIRSAGANJSC 10002 A
3296CHOTELAL - DINESH JAINSIRSAGANJSC 10002 B
3297PARASNATH DIG MAHILA MANDALSIRSAGANJSC 13023 D
3298CHANDRA BHAN - NAGINA DEVI JAINSIRSHA GANJ8019
3299Lt. Kanta Rani Jain w/o Narendra Bhan Jain - Naveen Kumar JainSIRSHA GANJ13006
3300Narendra Bhan Jain - Naveen Kumar JainSIRSHA GANJSC 13006 A
3301AMIT JAIN - NARENDRA JAINSITAPURDD 2158 D
3302CHOTE LAL-RAMPYARI JAIN - SUNITA-MAHENDRA JAINSIVNIDD 2159 A
3303MANOJ MAHAVEER SHAHSOLAPURDD 2159 B
3304VIPUL LATA -KISHOR SHAHSOLAPURDD 2159 C
3305CHAKRESH JAIN-RAKESH JAINSONAGIRIDD 2159 D
3306KAILASH CHAND-VIRENDRA JAINSONIPATSKT-367
3307ANITA JAIN - SATISH JAINSONIPATDD 2160 A
3308DIG. JAIN MAHILA SAMAJ.SONIPATDD 2160 B
3309MAHENDRA PAL-VIJAY -JITENDRASONIPATDD 2160 C
3310PAWAN JAIN-ANJNA JAINSONIPATDD 2160 D
3311SABJMALA JAIN-MAHENDRA JAINSONIPATDD 2161 A
3312SUSHIL KR.-ABISHEK JAINSONIPATDD 2161 B
3313SHIKSHA JAIN-SUMER CHAND JAINSONIPATDD 2161 C
3314SAROJ JAIN-ISHWAR CHAND JAINSONIPATDD 2161 D
3315HEMCHAND JAIN-VIRENDRA JAIN-SRINIWASSONIPATDD 2162 A
3316PADAM SAIN -RAMKUMAR-SRINIWASHSONIPATDD 2162 B
3317LAKSHMI W/O PUNIT S/O - JAGDISH PARSAD JAINSONIPATDD 2162 C
3318SUKHBIR SINGH-SUBHASH CHAND JAISONIPATDD 2162 D
3319SNEH JAIN-SURJEET JAIN-PIYUSH JAINSONIPATDD 2163 A
3320ANITA JAIN PATODI-PAWAN KR. PATODISONIPATDD 2163 B
3321MADHU JAIN-VIKASH JAINSONIPATDD 2163 C
3322NANAK CHAND-SHANTI LAL-SURENDRA SONIPATDD 2163 D
3323LOVNEET JAIN-KUSHAL JAIN S%SUDHIRSONIPATDD 2164 A
3324KAMLA DAVI-OMPRAKASH JAINSONIPATDD 2164 B
3325MANOJ JAIN-RAJEEV-PRAMCHAND JAINSONIPATDD 2164 C
3326GHAMANDI LAL-NARESH CHAND JAINSONIPATDD 2164 D
3327MEENA JAIN-RAKESH JAINSONIPATDD 2165 A
3328RAVINDRA-SOURAV JAINSONIPATDD 2165 B
3329RAJDULARI-RAJKUMAR JAINSONIPATDD 2165 C
3330BHUSHAN JAIN-RAMESHWER DASSSONIPATDD 2165 D
3331MAHANT KR.-MOTIRAM JAINSONIPATDD 2166 A
3332JAIN MOTI JAIN-DHANPAL JAINSONIPATDD 2166 B
3333INDRA DAVI-P.K.JAINSONIPATDD 2166 C
3334MANGAT RAM JAIN-RAGUVEER SHARANSONIPATDD 2166 D
3335SURJEET JAIN- SNEH JAIN- MANOJ JAIN PIYUSH JAIN-RITU JAIN- SANJAY JAINSONIPAT5009
3336SURJEET JAIN- SNEH JAIN- MANOJ JAIN PIYUSH JAIN-RITU JAIN- SANJAY JAINSONIPATSC 5009 A
3337SURJEET JAIN- SNEH JAIN- MANOJ JAIN PIYUSH JAIN-RITU JAIN- SANJAY JAINSONIPATSC 5009 B
3338SURJEET JAIN- SNEH JAIN- MANOJ JAIN PIYUSH JAIN-RITU JAIN- SANJAY JAINSONIPATSC 5009 C
3339SURJEET JAIN- SNEH JAIN- MANOJ JAIN PIYUSH JAIN-RITU JAIN- SANJAY JAINSONIPATSC 5009 D
3340SNEH LATA JAIN-SURJEET KR. JAINSONIPATSC 5020 D
3341SURESH CHAND JAIN ADVOCATESONIPATSC 5021 A
3342NARENDRA JAIN S/O SURAJBHAN JAINSONIPAT9010
3343SUSHIL CHAND JAIN (ADVOCATE) S/O - PREMCHAND (GOHANA WALE)SONIPATSC 10002 C
3344SAROJ JAIN-S.C.JAINSONIPATSC 10002 D
3345SNEH JAIN-SURJEET JAIN-PIYUSH JAINSONIPATSC 10003 A
3346RENNU JAIN-SUBASH CHAND JAINSONIPATSC 10003 B
3347MONIKA JAIN-AMIT JAINSONIPATSC 10003 C
3348PUNEET JAIN-LAXMI JAINSONIPATSC 10020 A
3349NEHA JAIN-NARESH JAINSONIPAT11002
3350SANTOSH JAIN - MAHAVIR PRASAD JAINSONIPAT11017
3351SATENDRA KR.-PRAMOD KUMARI JAINSONIPATSC 12021 B
3352PRAMOD JAIN-SATENDRA JAINSONIPATSC 12023 D
3353SUMER CHAND C% CHORASYA & SANSSONITPURDD 2167 A
3354MAHAVIR PD. SOGANISONITPURDD 2167 B
3355SARLA JAIN-RAJEDRA PD. JAINSONIYA VIHARDD 2167 C
3356KUSUM JAIN-MADAN LAL JAINSRASTHA VIHAR8020
3357ANUPMA-VAISHALI-ALKA-SUNITA-SUNANDASTARA (MAHA)DD 2167 D
3358KIRAN MALA-RAMCHANDRA SETHISTATE BANK CLYSKT-368
3359RANU JAIN W/O RAKESH JAINSUBJI MANDIDD 2168 A
3360PRAKASH CHAND-GOURAV JAINSUBROTO PARKSC 10003 D
3361UDAY CHAND JAINSUKHDEV VIHARDD 2168 B
3362SANJAY-MANOJ-PANKAJ JAINSULTANPURSKT-369
3363NILASH JAINSURAJMAL VIHARSKT-370
3364ANAND PRAKESH JAINSURAJMAL VIHARDD 2154
3365SHANSHAK JAIN- S/OVINOD-MANJU JAINSURAJMAL VIHARDD 2168 C
3366LT.SHRI AJAYJAIN S/O MANJU JAINSURAJMAL VIHARDD 2168 D
3367RINKAL JAIN-MAYANK JAINSURAJMAL VIHARDD 2169 A
3368PANKURI JAIN C/O DHRAMPAL JAIN - RAJESH - SHAKSHI SURAJMAL VIHARND-45
3369PANKURI JAIN C/O DHRAMPAL JAIN - RAJESH - SHAKSHI SURAJMAL VIHARND-45-A
3370JEEWAN PD-ANSHUL JAINSURAJMAL VIHAR12 VASHUPUJYA
3371NEHA JAIN D/O PRAMILA JAINSURAJMAL VIHARVC-12-A
3372NEHA JAIN D/O JEEWAN PD. JAINSURAJMAL VIHARVC-12-B
3373NEHA JAIN D/O PRAMILA JAINSURAJMAL VIHARVC-12-C
3374NEHA JAIN D/O JEEWAN PD. JAINSURAJMAL VIHARVC-12-D
3375NARESH JAIN ASHOK JAIN RAJNI JAINSURAJMAL VIHAR5010
3376NARESH JAIN ASHOK JAIN RAJNI JAINSURAJMAL VIHARSC 5010 A
3377ANAND PRAKESH - AJAY - ARUN JAINSURAJMAL VIHARSC 5021 B
3378TRISHLA -RAJEEV-SANJEEVSURAJMAL VIHARSC 10018 D
3379ADESH KR - AMIT JAIN (KHATOLI WLAE)SURATSKT-371
3380ADESH KR - AMIT JAIN (KHATOLI WLAE)SURATSKT-372
3381MANOHAR JAIN-VIMLA JAINSURATDD 2169 B
3382RAJAN BAN JAY KUMARI MODISURATDD 2169 C
3383RATAN LAL-SHASI-PRABHA JAINSURATSC 5021 C
3384KANAKMAL-SHANKER LAL-VIRENDRASURATSC 10004 A
3385ASHOK KR. JAINSURATSC 10004 B
3386KANCHAN BAI - DHARAM CHAND DIWANSURATSC 13009 C
3387MANOJ JAINSURYA NAGARSKT-373
3388DIGEMBER JAIN MANDIR SAMITISURYA NAGARDD 2168
3389SUBHAM JAIN-DINESH JAINSURYA NAGARDD 2169 D
3390 TRISHLA JAIN-KHUSHDIL PD. JAINSURYA NAGARDD 2170 A
3391PADAM KR. JAIN-RAJRANI JAINSURYA NAGARDD 2170 C
3392ANAND KR.-RAHUL JAIN 'KHEKRA WALE'SURYA NAGAR20 MUNISUVRATH
3393SANJU JAIN-SUBASH JAINSURYA NAGARSC 5021 D
3394MAEHSH CHAND-RAJEEV JAIN 'KHEKRASURYA NAGAR8021
3395KIRAN DEVI - PADAM SEN JAINSURYA NAGAR11003
3396CHAKRESH JAIN-PIYUSH JAINSURYA NAGERSC 5022 A
3397AADESH JAIN - SUSHMA JAINSURYA NIKATANDD 2170 D
3398KAMAL JAIN-SATESH CHAND-SHIKHA JAINSURYA NIKATAN6016
3399KAMAL JAIN-SATESH CHAND-SHIKHA JAINSURYA NIKATANSC 6016 A
3400NITIN-SARAD-GITI JAIN SYDENY SP 14
3401NITIN-SARAD-GITI JAIN SYDENY SP 14A
3402ROSHAN LAL JAINTAGOR PARKSC 5022 B
3403ARUNA JAIN - HASMUK LAL SHAHTALODSKT-374
3404RUMILA JAIN-MUKASH JAINTALODSKT-375
3405GAUTAM RAJ - SANTOSH JAINTAMILNADUSC 10020 C
3406PUSHPA JAIN-SUBASH CHAND-PRAVEENTANDUKHERASC 10020 D
3407ARJAV - ABHISHEK JAIN-RACHNA JAINTARA APP.SC 10021 A
3408SHYO SINGH-PRAVEEN JAINTATIRI32C 17
3409SHYO SINGH-PRAVEEN JAINTATIRI32C 17A
3410 KELA DEVI - CHANDRESEN JAIN JI - TATIRI8022
3411PRAVEEN KR. JAIN-RISHABH JAINTATIRISC 10004 C
3412NAVEEN KR. JAIN-VIVAK JAINTATIRISC 10004 D
3413KUSUM LATA-CHUNNILAL JAINTEMARPURSC 10005 A
3414RAHUL-SURENDER KR JAINTHANESC 13012 A
3415RAVENDRA JAIN-LALCHAND JAINPETROLTIJARA8023
3416PUSHPA JAIN-SURESH CHAND JAINTIKAMGARHSC 5022 D
3417DIG. JAIN MAHILA MANDALTIKAMGARHSC 10021 B
3418RAJMATI-NEMCHAND JAINTIKAMGARHSC 10021 C
3419SHEEL CHAND JAIN-INDRA JAIN 'LARGUVATIKAMGARHSC 10021 D
3420PRIYANKA JAIN-SUMIT JAIN-ARIHANTTIKATH NGRSC 10005 B
3421RAJENDRA-ANAND-ATUL JAINTILAK NGRSKT-376
3422KAMLA DAVI-SURAJMAL JAINTONKSKT-377
3423RAHUL JAIN-GHISALAL JAINTONKSC 10022 A
3424GUNMALA DEVI-PYAR CHAND JAIN - GOURAV JAIN (CLOTH MARCHENT)TONKSC 10022 B
3425SARITA -PRAMOD RAKHI WALETRI NAGARSKT-378
3426URMILA SAINI-SANJAY SAINITRI NAGARSKT-379
3427JAYMALA DEVI-NIRMAL JAINTRI NAGARSC 5031 B
3428RITU JAIN-AMIT JAINTRI NAGARSC 10022 C
3429SANJEEV KR JAINTRI NAGARSC 10022 D
3430AMIT JAIN - USHA JAINTRI NAGARSC 10023 A
3431RAJKUMAR-GOURAV JAINTRI NAGARSC 10023 B
3432SUSHIL KR S/O JAI PARKASH JAINTRI NAGARSC 10023 C
3433SATISH KR S/O JAI PARKASH JAINTRI NAGARSC 10023 D
3434MANOJ JAIN S/O JAI PARKASH JAINTRI NAGARSC 13014 A
3435PUNIT JAIN S/O JAI PARKASH JAINTRI NAGARSC 13014 B
3436MUKESH KR JAIN S/O JAI PARKASH JAINTRI NAGARSC 13014 C
3437BEENA JAIN M/O NITIN JAINTRINAGAR8024
3438R.D. JAIN - JITENDRA JAINTRINAGAR9008
3439SATESH KR.-VEENA JAINTRINAGERSC 13014 D
3440ALKA JAIN W/O ARVIND JAINTUGALAKABAD13021
3441REKHA JAIN - KAMAL JAINTUGALKABADSC 10005 C
3442DAVENDRA -VIDYA DAVI-ANIL-RAJESHTUNDLASC 50232 B
3443SHAILA JAIN-MAHENDRA -SOURAV JAINTUNDLASC 13025 A
3444NATHU DEVI-JAGDESH SWAROOP JAINTUNDLASC 13025 B
3445PRIYA -NAGENDRA JAINU.K.SKT-380
3446SARIKA-PANKAJ-SIYONA JAINU.S.ASC 5023 C
3447PRAMILA BADJATYA JIU.S.A11011
3448DILIP JAIN-AMIT JAIN (U.S.A.)U.S.A.ND-46
3449DILIP JAIN-AMIT JAIN (U.S.A.)U.S.A.ND-46-A
3450DHRAMVEER JAIN - KUSUM JAINU.S.A.SC 5023 D
3451INDRA DEVI-SURESH KR. LUDIYAUDAYPURSC 13025 C
3452VIMAL KR.-ATUL JAINUDAYPURSC 13025 D
3453SUBLESH-SUBASH CHANDUDHAMSINGH NGRSC 11002 A
3454SHIKHASANGEETA-SANJEEV JAINUDISASKT-381
3455PRAMLATA-BUBAI RD. JAIN-PUNEETUJJAINSKT-382
3456INDRA JAIN-SUNIL JAINUJJAINSC 11002 B
3457SUNITA JAIN-ANIL JAINUJJAINSC 11002 C
3458SUSHMA JAIN-SANTOSH GUPTAUJJAINSC 11002 D
3459PURAN CHAND-BALCHAND - KAMRIYAUJJANSC 13009 D
3460SYADWAD MAHILA MANDALUSHMANPURSKT-383
3461AVNISH JAIN - SUMITRA JAINUSHMANPURSKT-384
3462NISHA JAIN -W/O ARVIND KUMAR JAINUSHMANPURDD 2030
3463MANOJ JAIN (BHADAL)USHMANPURVC-20-D
3464SUMERCHAND-HANSKUMAR JAINUSHMANPURSC 5024 A
3465PRAVEEN JAIN-POOJA JAINUSHMANPURSC 5024 B
3466SWEETY JAIN-SANJAY JAINUSHMANPURSC 5024 C
3467ANAND JAIN - NEERAJ - MITHU JAINUSHMANPURSC 10006 A
3468HUKUM CHAND-NARESH JAINUSHMANPURSC 11003 A
3469SATESH CHAND JAIN-SAMYAK -NIKHILUSHMANPURSC 11003 B
3470USHA JAIN-SURESH CHAND-PANKAJUSHMANPURSC 11003 C
3471SURENDRA KR. JAINUSHMANPURSC 11021 D
3472GUNMALA-NEMCHAND JAINUSHMANPURSC 12022 D
3473NISHA JAIN-ARVIND JAINUSHMANPURASP 18A
3474RAVINDRA KR.-RENU JAINUSHMANPURASC 10006 B
3475BRIJSEN - USHA - ANJU JAINUTTAM NAGARSKT-385
3476RAVI JAIN GIRISH JAINUTTAM NAGARSKT-386
3477PUSHPA-INDER CHAND JAINUTTAM NAGARSKT-387
3478RajPati Devi - Padam Kumar JainUTTAM NAGAR32C 11D
3479RAMGOPAL JAIN-SHOBHA JAINUTTAM NAGAR9002
3480URMILA JAIN W/O MAHENDRA JAINUTTAM NAGARSC 11003 D
3481GAURAV JAIN(DUDHI WALE)UTTAM NAGARSC 10004 A
3482ANGURI JAIN - SHEEL CHAND JAINUTTAM NAGARSC 10004 B
3483FOOL MATI - LAXMI CHAND JAINUTTAM NAGARSC 10004 C
3484LAXMI JAIN M% NAVNEET JAINUTTAM NAGARSC 10004 D
3485LAXMI CHAND-ARVIND JAINUTTAM NAGARSC 11005 A
3486VIMLESH JAIN-SUBASH CHAND JAINUTTAM NAGARSC 11005 B
3487SUBHASH CHAND JAINUTTAM NAGARSC 11005 C
3488SNAJEEV JAIN UTTAM NAGER6012
3489SNAJEEV JAIN UTTAM NAGERSC 6012 A
3490RAJENDRA SINGH KUWARUTTAM NAGERSC 10006 C
3491RAJESH JAIN-KUMUND JAINUTTAM NAGERSC 11005 D
3492AAMUD JAIN-RAJENDRA JAINUTTAM NAGERSC 11006 A
3493LT. SHRI GONDA LAL JI - JAIN KI SMRITI ME SHRI NEMCHAND JI JAIN UTTRAKHANDSC 11006 B
3494MEWA DEVI JAIN KI SMRITI ME UNERVADHU - SHRIMATI SANTOSH JAINUTTRAKHANDSC 11006 C
3495CHARU JAIN D% PRAVEEN JAINVAISHALI GZB.SC 11006 D
3496SHEETAL PD.-DEEPAK JAINVALLABGARHSC 10006 D
3497S.C. JAIN - AVIRAL JAIN - ARPIT JAINVARANSHISKT-388
3498PRAMOD-RAJUL-SAKET BAGRAVARANSHISC 11007 A
3499RAVINDRA KR. JAINVARDAN APP.13019
3500RAVINDRA KR. JAINVARDAN APP.SC 13019 A
3501MALTI BAI-MAKKAN DASS JAINVASIM (MAHA.)SC 11007 B
3502ASHOK DAVI CHANDVASIM (MAHA.)SC 11007 C
3503NINA JAIN - SANJAY JAIN - RUSHIKA JAINVASUNDRAVC-11-C
3504P.K.JAIN-DR. SUSHMA-ASHTHA JAINVASUNDRASC 11007 D
3505SRIYANSH KR.-RAHUL JAINVASUNDRA ENC.SC 11008 A
3506PRAMCHAND -ANIL-SUDHIR-RAJESHVIDISHASKT-389
3507SHANTI DAVI-BANGALI BABU JAINVIDISHASKT-390
3508SIRIYA JAINM% DAVENDRA JAIN-DAKMALVIDISHASC 10007 A
3509SHANTI SWAROOP JAIN ANIL READYMADEVIDISHASC 10007 B
3510DR. AARADHNA JAIN-GEETA DEVI JAINVIDISHASC 10007 C
3511VIMAL KR JAIN -SUDHA JAINVIDISHASC 11008 B
3512VIMAL JAIN- SUDHA JAIN- SACHIN JAINVIDISHA (M.P.)SC 11008 C
3513ANUBHA JAIN - ABHISHAK JAINVIGYAN LOKSC 11008 D
3514MAMTA JAIN-VINOD JAINVIGYAN VIHARSC 10007 D
3515ASHA JAIN-SUNIL JAINVIJAY NGR(ASAM)SC 5024 D
3516DEEPAK JAIN - DHEERAJ JAINVIJAY VIHARSKT-391
3517SWATA JAIN- W/O PANKAJ KUMAR JAINVIKAS MARGSC 5025 B
3518RAJENDRA JAIN-SANTOSH JAINVIKAS NAGARSC 10008 A
3519VIPIN KR. JAINVIKAS NAGARSC 11009 A
3520AJAY KUMAR JAINVIKAS PURISC 5025 C
3521SATESH KR.-SUMAN JAIN-ASHISH JAINVIKASH PURI11005
3522RAVIKANATA-MUKESH JAIN-ANIL JAINVIKASHPRUIVC-20-B
3523BHOPAL SINGH-KUSUM JAIN-VIJAYVEERVIKASHPURISC 5025 D
3524ANIL JAIN-PRITI JAINVIKASHPURISC 5026 B
3525AJAY KR JAINVIKASPURISC 5026 C
3526SUDESH JAINVIKASPURISC 11009 B
3527MANOJ JAIN - SARIKA JAINVIKASPURISC 12002 D
3528KAMAL KR.-VIJAY -AJAY JAINVILASHPUR - RAMPURSC 11009 C
3529KASTUR CHAND-ADESH JAINVILASHPUR - RAMPURSC 11009 D
3530AMIT JAIN-PIYUSH JAINVILASHPUR - RAMPURSC 11010 A
3531NARESH KR.-SAMBHAV JAINVILASHPUR - RAMPURSC 11010 B
3532SUMERU CHAND-VINIT-NAVEEN-KAPIL JAINVILASHPUR - RAMPURSC 11010 C
3533MOOL CHAND-ANCHAL KR.-SANJAYVILASHPUR - RAMPURSC 11010 D
3534NITIN-SUNITA-K.K.JAINVILASPURSKT-392
3535INDRAWATI JAINVISHWAS NAGARSKT-393
3536RENU JAIN-RAJ JAIN-SHEEL JAINVISHWAS NAGARSKT-394
3537SUKMAL -SULOCHNA JAINVISHWAS NAGAR32C 31D
3538RAJENDRA KR. JAIN TAAR WALEVISHWAS NAGAR5011
3539RAJENDRA KR. JAIN TAAR WALEVISHWAS NAGARSC 5011 A
3540PRAVEEN JAIN-SHAKSHAM JAINVISHWAS NAGARSC 5026 D
3541GEETA JAIN - SUBODH JAINVISHWAS NAGARSC 5027 B
3542RAVI JAIN-ATISYA JAINJAYCO PRITERVISHWAS NAGARSC 5027 C
3543NARENDRA KR.-RANI JAINVISHWAS NAGARSC 5027 D
3544JAI PARKASH - SANJEEV JAINVISHWAS NAGARSC 5028 B
3545SANJAY JAIN MAHAVEER PRASAD JAINVISHWAS NAGAR7015
3546SURESH CHAND- RAJNESH JAINVISHWAS NAGARSC 10008 B
3547PARMOD JAIN PUNAM JAINVISHWAS NAGARSC 10008 C
3548MAHENDRA KR.-VIKASH JAINVISHWAS NAGARSC 10019 A
3549GUNMALA JAIN - J.K. JAINVISHWAS NAGARSC 11011 A
3550RASHMI JAIN-PRAMOD JAINVISHWAS NAGARSC 11011 B
3551SUNIL JAIN-SNEH JAINVISHWAS NAGARSC 11011 C
3552VINOD KR. JAINVISHWAS NAGARSC 11011 D
3553VINESH JAIN-POONAM JAIN-RISHABH JAINVISHWAS NAGARSC 11012 A
3554HEMLATA JAIN-PADAM JAINVISHWAS NAGARSC 11022 B
3555SUSHIL JAIN-MAMTA JAINVISHWAS NAGARSC 12003 C
3556MAHILA MANDAL C%RANI JAINVISHWAS NAGERSC 10008 D
3557MAMTA RANI-SATENDRA JAINVISHWAS NGRSC 5028 C
3558SRIPAL JAIN-VIKASH JAINBALAJI VISHWAS NGRSC 10009 A
3559HANS KR.-MOHIT JAINVISHWAS NGRSC 10009 B
3560NARENDRA KR.-ANUJ KR. JAINVISHWASH NGRSC 10009 C
3561SHASHI JAIN-SURESH CHANDVISHWASNAGERSC 5028 D
3562VINOD KR. JAIN-SUDESH JAINVISHWASNAGERSC 5029 B
3563RINKI JAIN-SATESH KR. JAINVISHWASNAGERSC 5029 C
3564MANJU JAIN-MAHENDRA KR. JAINVISHWASNAGERSC 6003 D
3565PRAMOD KR. JAINVIVAK VIHARDD 2031
3566BALESH -VIRENDRA-RAJESH-MANOJ - LATHISH - PARTH JAIN VIVAK VIHARND-47
3567BALESH -VIRENDRA-RAJESH-MANOJ - LATHISH - PARTH JAIN VIVAK VIHARND-47-A
3568INDRA SAIN JAINVIVAK VIHARSC 5029 D
3569MANISH JAIN-ANJALI JAINVIVAK VIHAR9007
3570GUPT DONATION (RIMPI DIDI)VIVAK VIHARSC 10009 D
3571ANIL JAIN - SUMAT PD. JAINVIVEK VIAHRVC-18-C
3572PAWAN KR-SUDESH JAIN - DHEERAJ JAIN- AMIT JAINVIVEK VIHARND-48
3573SUMAT PRASAD JAIN ANIL JAIN RENU JAINVIVEK VIHARSC 5030 B
3574KAMLESH JAIN-SHIKHAR CHAND - KHEKRA WALE - VIVEK VIHAR9009
3575PARTH JAIN - KARTIK JAIN (LATHESH JAIN)VIVEK VIHARSC 10010 A
3576SHOBHA JAINVIVEK VIHARSC 11012 B
3577PIYUSH JAIN-VIDUSHI JAINVIVEK VIHARSC 11012 C
3578HOSHYAR SINGH - RAMTI DAVI JAINVIVEK VIHARSC 11012 D
3579KAMLA DAVI JAIN-SHIKHAR CHANDVIVEK VIHARSC 11013 A
3580MADHU JAIN-PAWAN JAINVIVEK VIHARSC 11013 B
3581NITYA JAIN-AKAINSH JAINVIVEK VIHARSC 11013 C
3582NAVEEN JAIN-MEENU JAINVIVEK VIHARSC 11013 D
3583SURENDRA KR.-SHASHI JAINVIVEK VIHARSC 11014 A
3584SHASHI JAIN-NARENDRA JAINVIVEK VIHARSC 11014 B
3585SHANTI DAVIVIVEK VIHARSC 11014 C
3586URMILA JAIN-GYANESH JAINVIVEK VIHARSC 11014 D
3587VIJENDRA KR.-ATUL JAINVIVEK VIHARSC 11015 A
3588ANIL - MANJU - ARUNA - AMIT JAINVIVEK VIHARSC 11015 B
3589MAYA JAIN-SURESH CHAND JAINVIVEK VIHARSC 11015 C
3590MAYA JAIN-SURESH CHAND JAINVIVEK VIHARSC 11015 D
3591SMT SHOBHA JAIN W/O INDRESH KUMAR JAIN VIVEK VIHAR SP 11
3592JAGMATI JAIN W/O LATE BAL CHAND JAIN VIVEK VIHAR SP 12
3593VIMLA DAVI-VIMAL JAIN SETHIW.BENGALSC 11016 A
3594VIPIN KR.-ANIL JAINWEST BANGAL32C 28
3595SATESH CHAND HALWAIWEST ENCLEVESKT-395
3596HAKIM PREMCHAND JAIN-PARMOD JAIN-YAMUNA NAGARSC 5030 C
3597SHELLA DAVI-LT - PRAMCHAND JAINYAMUNA NAGARSC 11016 B
3598TRISHLA JAIN-SUBASH CHAND JAINYAMUNA NAGERSKT-396
3599MALA JAINYAMUNA VIHARSKT-397
3600AJIT PD.-PRAVEEN JAINYAMUNA VIHARSKT-398
3601RAGURAJ-AMIT JAINYAMUNA VIHARSKT-399
3602SIKHAR CHAND--SUSHIL JAINYAMUNA VIHARSKT-400
3603ARUNA-RAKESH JAINYAMUNA VIHARSKT-401
3604KESHER BAI - SUMER CHAND JAINYAMUNA VIHARND-49
3605KESHER BAI - SUMER CHAND JAINYAMUNA VIHARND-49-A
3606RATAN MALA JAIN-SHIKARCHANDYAMUNA VIHARND-50
3607RATAN MALA JAIN-SHIKARCHANDYAMUNA VIHARND-50-A
3608PRAVEEN KR - SUBHASH JAINYAMUNA VIHAR5012
3609PRAVEEN KR - SUBHASH JAINYAMUNA VIHARSC 5012 A
3610PRADEEP KR. JAINYAMUNA VIHARSC 5030 D
3611PUSHPA -SUBASH-ALKA-PRAVEENYAMUNA VIHARSC 10010 B
3612SARLA-RAJESH JAIN-VISHAL JAINYAMUNA VIHARSC 10010 C
3613MEENA JAIN-BALKISHAN JAINYAMUNA VIHARSC 10010 D
3614PADAM CHAND-LAXMI M% RUPESH JAINYAMUNA VIHARSC 10011 A
3615KALA WATI-PARSHDASS JAINYAMUNA VIHARSC 11016 C
3616MALTI-RATAN JAIN-RAKESH MONIKAYAMUNA VIHARSC 11016 D
3617MONIKA-RAKESH-MOHIT -MONISH JAINYAMUNA VIHARSC 11017 A
3618NARESH JAIN-VEENA JAINYAMUNA VIHARSC 11017 B
3619PRASHNA DAVI- RAMESH KR. JAINYAMUNA VIHARSC 11017 C
3620PARDEEP JAIN-MANJU JAINYAMUNA VIHARSC 11017 D
3621RITU JAIN-SUNIL-UTKARSH JAINYAMUNA VIHARSC 11018 A
3622SULABH-EKTA-DEEPANKAR M% MANJUYAMUNA VIHARSC 11018 B
3623SURENDRA KR.-MANISH JAINYAMUNA VIHARSC 11018 C
3624SAROJ JAIN-YASHPAL JAINYAMUNA VIHARSC 11018 D
3625VEENA-RAVINDRA JAIN-ANUSHI JAINYAMUNA VIHARSC 11019 A
3626SUNITA JAIN-RISHI JAINYOGNA VIHARSC 5031 C
3627PRABHA JAINYOJNA VIHARND-16
3628PRABHA JAINYOJNA VIHARND-16-A
3629SRIYANS JAIN-POONAM JAIN - (ABHNAV - AYUSHI JAIN)YOJNA VIHARND-51
3630SRIYANS JAIN-POONAM JAIN - (ABHNAV - AYUSHI JAIN)YOJNA VIHARND-51-A
3631NARESH JAIN-UMA JAINYOJNA VIHARPM - Vijay
3632NARESH JAIN-UMA JAINYOJNA VIHARPM - Vijay 1
3633DHAN PRAKESH JAINYOJNA VIHAR5013
3634DHAN PRAKESH JAINYOJNA VIHARSC 5013 A
3635BEENA JAIN - SUKHMAL CHAND JAINYOJNA VIHARSC 10011 B
3636SATENDRA KR.-SANJEEV JAINYOJNA VIHARSC 11019 B
3637SAROJ -NARESH CHAND-ATUL-MEGHAYOJNA VIHARSC 11019 C
3638DD 2035
3639DD 2036
3640DD 2037
3641SMY MAINA DEVI JHUMAL MAL BADJATYA DD 2038 A
3642DD 2040
3643DD 2041
3644DD 2042
3645DD 2043
3646DD 2044
3647DD 2045
3648DD 2046
3649DD 2047
3650DD 2048
3651DD 2049
3652DD 2050
3653DD 2051
3654DD 2052
3655DD 2053
3656DD 2054
3657DD 2055
3658DD 2056
3659DD 2057
3660DD 2058
3661DD 2059
3662DD 2060
3663DD 2061
3664DD 2062
3665DD 2063
3666DD 2064
3667DD 2065
3668DD 2066
3669DD 2067
3670DD 2068
3671DD 2069
3672DD 2070
3673DD 2071
3674DD 2072
3675DD 2073
3676DD 2074
3677DD 2075
3678DD 2076
3679DD 2077
3680DD 2078
3681DD 2079
3682DD 2080
3683DD 2081
3684DD 2082
3685DD 2083
3686DD 2084
3687DD 2085
3688DD 2086
3689DD 2088
3690DD 2089
3691DD 2090
3692DD 2091
3693DD 2092
3694DD 2093
3695DD 2094
3696DD 2095
3697DD 2096
3698DD 2097
3699DD 2098
3700DD 2099
3701DD 2100
3702DD 2101
3703DD 2102
3704DD 2103
3705DD 2104
3706DD 2105
3707DD 2106
3708DD 2107
3709DD 2108
3710DD 2109
3711DD 2110
3712DD 2111
3713DD 2112
3714DD 2113
3715DD 2114
3716DD 2115
3717DD 2116
3718DD 2117
3719DD 2118
3720DD 2119
3721DD 2120
3722DD 2121
3723DD 2122
3724DD 2123
3725DD 2124
3726DD 2125
3727DD 2126
3728DD 2127
3729DD 2128
3730DD 2129
3731DD 2130
3732DD 2131
3733DD 2132
3734DD 2133
3735DD 2134
3736DD 2135
3737DD 2136
3738DD 2137
3739DD 2138
3740DD 2139
3741DD 2140
3742DD 2141
3743DD 2142
3744DD 2143
3745DD 2144
3746DD 2145
3747ND-40
3748ND-40-A
3749ND-40-B
3750ND-40-C
3751ND-40-D
3752NIDHI JAIN-RAHUL JAIN32C 1A
375332C 1B
375432C 1C
375532C 1D
3756SAMITA JAIN-ARUN JAIN PUNMIA32C 2A
3757ALKA SHARMA - SABHYATA SHUKLA - TANMAY SHUKLA 32C 2B
3758KEWAL KUMARI PUNAMIA - BAL CHAND PUNAMIA32C 2C
3759KAILASH JAIN INDRA JAIN 32C 2D
376032C 3A
376132C 3B
376232C 3C
376332C 3D
3764HEMLATA JAIN-PRADEEP JAIN32C 4A
376532C 4B
376632C 4C
376732C 4D
376832C 5A
376932C 5B
377032C 5C
377132C 5D
377232C 7A
377332C 7B
377432C 7C
377532C 7D
377632C 8B
377732C 8C
377832C 8D
3779SURENDRA KR.-ABHISHAK JAIN32C 9A
378032C 9B
378132C 9C
378232C 9D
378332C 12C
378432C 12D
378532C 13B
378632C 13C
378732C 13D
378832C 14A
378932C 14B
379032C 14C
379132C 14D
379232C 15A
379332C 15B
379432C 15C
379532C 15D
379632C 16A
379732C 16B
379832C 16C
379932C 16D
380032C 17B
380132C 17C
380232C 17D
380332C 18B
380432C 18C
380532C 18D
380632C 19B
380732C 19C
380832C 19D
380932C 20B
381032C 20C
381132C 20D
381232C 21C
381332C 21D
381432C 22C
381532C 22D
381632C 23A
381732C 23B
381832C 23C
381932C 23D
382032C 24A
382132C 24B
382232C 24C
382332C 24D
382432C 25A
382532C 25B
382632C 25C
382732C 25D
382832C 26A
382932C 26B
383032C 26C
383132C 26D
383232C 27A
383332C 27B
383432C 27C
383532C 27D
383632C 29A
383732C 29B
3838PM- Mandhar 3
3839PM- Mandhar 4
3840VC-5-C
384111 SHRIYANSH NATH
3842VC-11-A
3843VIKAS JAIN - VINITA JAIN - SIDHANT JAIN - SUNANDA VC-16-A
3844RAKESH JAIN-SEEMA-MAYANK-RITIKAVC-24-C
3845DHANMATI JAIN-SUKMAL CHAND JAIN M% NEERAJ JAIN (SANMATI)TC-(SW) 1-2 A
3846CHAVI JAIN-NEERAJ JAIN (SANMATI) M% VIDHAN JAINTC-(SW) 1-2 B
3847SUDHA JAIN-SURENDRA JAIN M% NAMAN JAINTC-(SW) 1-2 C
3848NEELAM JAIN-SUNDER LAL JAIN M% NAMAN JAINTC-(SW) 1-2 D
3849SHALESH JAIN-PIYUSH JAINTC-(SW) 1-2 E
3850SMT. SAMUNDRI DEVI-JAGDISH PD - ANITA JAIN-DHANKUMAR SANMATI PANTS (KHATOLI WALE)TC-(NW) 1-3
3851ANITA JAIN-DHANKUMAR JAIN SANMATI PANTSTC-(NW) 1-3 A
3852SEEMA JAIN-AVINESH JAIN SANMATI PANTSTC-(NW) 1-3 B
3853PAYAL JAIN-SACHIN JAIN SANMATI PANTSTC-(NW) 1-3 C
3854ARJAV JAIN-AVINESH JAINTC-(NW) 1-3 D
3855ARCHI JAIN-UNNATI JAINTC-(NW) 1-3 E
3856SH. KAMAL KUMAR JAIN-HEMA JAINTC-(NE) 1-4
3857ALKA JAIN-SUSHIL KR. JAINTC-(NE) 1-4 A
3858MONIKA JAIN-SUNIL KR. JAINTC-(NE) 1-4 B
3859RUPALI JAIN-RAVIKANTA JAINTC-(NE) 1-4 C
3860SARIKA JAIN-CHANDTAKANT JAINTC-(NE) 1-4 D
3861PAYAL JAIN-KULDEEP JAIN - GHILMIL - PRASHANT JAINTC-(NE) 1-4 E
3862ANIL KR. JAIN-MITLESH JAINTC-(NE) 2-2
3863ANIL KR. JAIN-MITLESH JAINTC-(NE) 2-2 A
3864ASHWANI JAIN-ABHISHEK JAINTC-(NE) 2-2 B
3865PIYUSH JAIN-ANIL JAINTC-(NE) 2-2 C
3866SATENDRA KR. JAIN-SUNITA JAIN UPKAR CHIKITSHALIYATC-(NE) 2-2 D
3867TC-(NE) 2-2 E
3868PAWAN KR. JAIN-SUSHILA JAINTC-(SE) 2-3 A
3869RAJEEV KR. JAIN-TC-(SE) 2-3 B
3870SANJEEV KR. JAIN-TC-(SE) 2-3 C
3871VIRENDRA KR. JAINTC-(SE) 2-3 D
3872SHALESH JAIN-PIYUSH-MANISHA-SAMKIT JAINTC-(SE) 2-3 E
3873MANISH JAIN-AARTI JAINTC-(SW) 2-4 C
3874PREMCHAND JAIN-DAMYANTI JAINTC-(NE) 3-2 A
3875PANKAJ JAIN-PREMCHAND JAINTC-(NE) 3-2 B
3876ISHAN JAIN-PANKAJ JAINTC-(NE) 3-2 C
3877DAMYANTI JAIN-PREMCHAND JAINTC-(NE) 3-2 D
3878PREMCHAND JAIN-PANKAJ JAINTC-(NE) 3-2 E
3879TRIBHUVAN JAIN-BALESH JAINTC(SE) 3-3 A
3880NAVEEN JAIN-KIRAN JAIN PROPERTYTC(SE) 3-3 B
3881SARTHAK JAINTC(SE) 3-3 C
3882PRAGYA JAINTC(SE) 3-3 D
3883YASH JAINTC(SE) 3-3 E
3884TRISHLA JAIN-ROSHAN LAL JAINTC-(SW) 3-4
3885TRISHLA JAIN-ROSHAN LAL JAINTC-(SW) 3-4 A
3886VINAY JAIN-INDU JAIN-ANUJ-ANCHAL-AKASH JAINTC-(SW) 3-4 B
3887ANIL JAIN-ARCHNA JAIN-SHUBHAM JAINTC-(SW) 3-4 C
3888PRADHUMAN JAIN-NEELA JAIN-SHOBHIT-ARPIT JAINTC-(SW) 3-4 D
3889AJAY JAIN-SAPNA JAIN-SANYAM JAINTC-(SW) 3-4 E
3890TC-(SW) 4-4
3891TC-(SW) 4-4 A
3892TC-(SW) 4-4 B
3893TC-(SW) 4-4 C
3894KISHOR KALA (Gajraj Ji)SP 1A
3895RAKESH KR.-PRABHA JAINSP2A
3896SANTOSH JAIN M/O SANDEEP-SANJEEV SP 3A
3897SANDEEP JAIN VAIBHAV JAIN SP4A
3898DINESH KR. JAIN-SUNITA JAINPETROLPUMSP 5A
3899SP 9
3900SANTOSH JAIN - URMILA JAINSP 9A
3901SP 13
3902SUSHIL KR - SUNITA JAINSP 13A
3903SP 15
3904SP 16
3905SP 18
3906SP 19
3907SP 21
3908SP 22
3909SP 23
3910SP 24
3911SC 4013 D
39125015
3913SC 5022 C
3914SC 8010 D
39159001
3916
3917
3918
3919
39209015
3921SC 9017 B
39229022
39239024
3924
3925
3926
3927
392810001
3929
3930
3931
3932
3933SC 10005 D
393410019
393510024
3936
3937
3938
3939
394011001
3941
3942
3943
3944
394511004
3946MAHAVEER PR. JAIN BHIND WALE11006
394711022
394811024
3949
3950
3951
3952
395312002
395412004
395512005
395612006
395712009
395812010
395912011
396012012
396112014
396212016
396312017
3964SANDEEP JAIN13001
3965SC 13001 C
3966SC 13013 A
3967SURESH KUMAR JAIN - PRATIBHA JAINSC 13015 B
3968SC 13015 C
3969SC 13015 D
3970SC 13016 B
3971SC 13016 C
3972SC 13016 D
3973SC 13017 B
3974SC 13017 C
3975SC 13017 D
3976SC 13018 C
3977SC 13018 D
3978SC 13019 B
3979SC 13019 C
3980SC 13019 D
3981SC 13027 D
3982SC 13028 B
3983SC 13028 C
3984SC 13028 D
398514002
3986SC 14002 A
3987SC 14002 B
3988SC 14002 C
3989SC 14002 D
399014003
3991SC 14003 A
3992SC 14003 B
3993SC 14003 C
3994SC 14003 D
399514004
3996SC 14004 A
3997SC 14004 B
3998SC 14004 C
3999SC 14004 D
400014005
4001SC 14005 A
4002SC 14005 B
4003SC 14005 C
4004SC 14005 D
400514006
4006SC 14006 A
4007SC 14006 B
4008SC 14006 C
4009SC 14006 D
401014007
4011SC 14007 A
4012SC 14007 B
4013SC 14007 C
4014SC 14007 D
401514008
4016SC 14008 A
4017SC 14008 B
4018SC 14008 C
4019SC 14008 D
402014009
4021SC 14009 A
4022SC 14009 B
4023SC 14009 C
4024SC 14009 D
402514010
4026SC 14010 A
4027SC 14010 B
4028SC 14010 C
4029SC 14010 D
403014011
4031SC 14011 A
4032SC 14011 B
4033SC 14011 C
4034SC 14011 D
403514012
4036SC 14012 A
4037SC 14012 B
4038SC 14012 C
4039SC 14012 D
404014013
4041SC 14013 A
4042SC 14013 B
4043SC 14013 C
4044SC 14013 D
404514014
4046SC 14014 A
4047SC 14014 B
4048SC 14014 C
4049SC 14014 D
405014015
4051SC 14015 A
4052SC 14015 B
4053SC 14015 C
4054SC 14015 D
405514016
4056SC 14016 A
4057SC 14016 B
4058SC 14016 C
4059SC 14016 D
406014017
4061SC 14017 A
4062SC 14017 B
4063SC 14017 C
4064SC 14017 D
406514018
4066SC 14018 A
4067SC 14018 B
4068SC 14018 C
4069SC 14018 D
407014019
4071SC 14019 A
4072SC 14019 B
4073SC 14019 C
4074SC 14019 D
407514020
4076SC 14020 A
4077SC 14020 B
4078SC 14020 C
4079SC 14020 D
408014021
4081SC 14021 A
4082SC 14021 B
4083SC 14021 C
4084SC 14021 D
408514022
4086SC 14022 A
4087SC 14022 B
4088SC 14022 C
4089SC 14022 D
409014023
4091SC 14023 A
4092SC 14023 B
4093SC 14023 C
4094SC 14023 D
409514024
4096SC 14024 A
4097SC 14024 B
4098SC 14024 C
4099SC 14024 D